Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Ganh đua và hư vinh sẽ phá huỷ nền tảng mọi cộng đồng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cảnh báo rằng “sự ganh đua và hư vinh” có sức mạnh phá huỷ nền tảng rất quan trọng của các cộng đồng bằng việc gieo sự chia rẽ và mâu thuẫn.

Nói vào sáng Thứ Hai trong bài giảng Thánh Lễ sáng Thứ Hai (05/11) tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng đã suy tư về bài đọc Tin Mừng trong ngày tái khẳng định tầm quan trọng của việc cho đi nhưng không.

Sự nhưng không mang tính phổ quát, chứ không mang tính chọn lọc

Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng giáo huấn của Chúa Giêsu thì rõ ràng: “đừng làm mọi sự vì tư lợi bản thân”, đừng chọn các mối quan hệ bằng hữu của bạn trên nền tảng của sự thuận tiện.

Ngài nói rằng lý luận dửa trên nền tảng “lợi ích” bản thân là “một hình thức của sự ích kỷ”, sự tách ra và tư lợi” trong khi thông điệp của Chúa Giêsu “thì hoàn toàn ngược lại”.

Và khi nói về bài đọc thứ nhất mà trong đó Thánh Phaolô nói với người tín hữu Phi-líp-phê, Ngài đã kêu gọi người tín hữu hãy “đừng làm gì vì sự ích kỷ hay vì hư vinh” mà hãy khiêm tốn coi người khác là trọng hơn chính bản thân họ.

Đức Giáo Hoàng cũng đề cập đến những hậu quả tiêu cực của việc ngồi lê, mà Ngài nói, bắt nguồn từ sự ganh đua và được sử dụng để phá huỷ người khác.

“Sự ganh đua là tồi tệ: bạn có thể thực hiện nó cách cởi mở, theo một cách trực tiếp, hay với những chiếc bao tay trắng. Nhưng nó luôn nhắm đến huỷ diệt người khác và ‘tự nâng mình lên’ bằng việc bác bỏ người khác”. Sự ganh đua, Đức Giáo Hoàng nói, bắt nguồn từ tư lợi.

Tính tự cao sẽ phá huỷ cộng đồng

Nguy hại không kém, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, là ai đó tự cao về việc ở trên người khác.

Thái độ này, Đức Giáo Hoàng nói, sẽ phá huỷ các cộng đồng và gia đình: “Nghĩ về sự ganh đua giữa anh em trong nhà vì gia tài của cha mẹ là một ví dụ”, đó là một điều chúng ta thấy hằng ngày.

Đời sống Kitô Hữu được sinh ra từ việc cho đi nhưng không

Người Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, phải theo gương của Con Thiên Chúa, nuôi dưỡng “sự nhưng không”: làm điều tốt mà không mong đợi hay muốn được trả lại, gieo sự hiệp nhất và bỏ “sự ganh đua và hư vinh”.

“Xây dựng hoà bình bằng những nghĩa cử nhỏ tạo ra con đường cho sự hoà hợp trên khắp thế giới”, Đức Giáo Hoàng nói.

Khi chúng ta đọc về các cuộc chiến, Ngài kết thúc, về nạn đói của các trẻ em tại Yemen tạo ra bởi sự mâu thuẫn ở đó, chúng ta nghĩ “điều đó ở xa, tội nghiệp các trẻ em…tại sao các cháu lại không có đồ ăn?”

“Cùng một cuộc chiến đang diễn ra tại gia đình và trong các tổ chức của chúng ta”, Ngài cảnh báo, “xuất phát từ sự ganh đua: đó là nơi cuộc chiến bắt đầu! Và đó là nơi mà hoà bình phải được tạo dựng: trong gia đình, nơi giáo xứ, nơi các tổ chức, nơi công sở, luôn tìm kiếm sự không thù nghịch và hoà hợp chứ không phải là tư lợi bản thân”.

Joseph C. Pham (Vatican News)