Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Giám Mục phải là tôi tớ khiêm nhường và hiền lành, chứ không phải một thái tử

Một người tôi tớ khiêm nhường và hiền lành, chứ không phải là một hoàng tử. Đó là việc một giám mục nên là theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Cử hành Thánh Lễ, buổi sáng Thứ Hai (12/11), tại Nguyện Đường Santa Marta tại Vatican, Ngài đã thực hiện một bài giảng đưa ra những phẩm chất của một vị giám mục.

Ngài lấy ý từ Thư Thánh Phaolô Tông Đồ Gửi ông Titô trong Thánh Lễ, đoạn mô tả chi tiết về chân dung của một vị giám mục, để đem lại trật tự trong Giáo Hội.

Giáo Hội không được sinh ra theo một trật tự hoàn hảo

Đức Giáo Hoàng chỉ ra rằng Giáo Hội được sinh ra giữa lòng nhiệt thành và sự hỗn loạn nhưng cũng có “những thứ đáng khâm phục” đã đạt được. Ngài nhấn mạnh rằng luôn có sự bối rối và hỗn loạn với năng quyền của Chúa Thánh Thần nhưng chúng ta phải không được sợ vì đó là một dấu chỉ tuyệt vời.

Giảng bằng tiếng Ý, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng Giáo Hội không bao giờ sinh ra với mọi thứ ở trong trật tự, đúng vị trí, không có những vấn đề, hay sự bối rối – không bao giờ. Tuy nhiên, sự hỗn loạn này, sự mất trật tự này, Ngài nói, phải được giải quyết và đưa vào trật tự. Như một ví dụ, Ngài chỉ ra Công Đồng Jerusalem đầu tiên nơi có sự tranh cãi giữa người do thái và không phải do thái, nhưng Công Đồng sau cùng đã chỉnh được vấn đề.

Giám Mục, người quản lý của Thiên Chúa chứ không phải của cải

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Thánh Phaolô rời khỏi ông Titô tại Crete để đặt mọi thứ vào trật tự, nhắc nhớ ông rằng “điều đầu tiên là niềm tin”. Đồng thời, Ngài đưa ra một vài tiêu chí và sự chỉ dẫn về hình ảnh vị giám mục.

Đức Giáo Hoàng đưa ra định nghĩa vị giám mục là “người quản gia của Thiên Chúa”, chứ không phải của cải, quyền lực, lợi ích cá nhân mà chỉ là lợi ích của Thiên Chúa. Vị giám mục luôn phải điều chỉnh và tự hỏi bản thân, “Tôi có đang là một người quản lý của Thiên Chúa hay là một doanh nhân?” Vị giám mục, người quản lý của Thiên Chúa phải không có chi đáng trách – một điều mà Thiên Chúa đòi hỏi ông Abraham: “Hãy bước đi trong sự hiện diện của Ta và không có gì đáng trách”. Đức Giáo Hoàng nói, đây là phẩm chất nền tảng của một người lãnh đạo.

Những phẩm chất của người giám mục

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nói về điều một giám mục không nên là. Người giám mục phải không được kiêu ngạo hay tự phụ, tâm trạng yếu hay bị lao vào chuyện chè chén, một trong những thói xấu phổ biến nhất trong thời của Phaolô, không phải là một người làm kinh doanh hay dính bén đến tiền bạc. Ngài nói sẽ thật là một thảm hoạ cho Giáo Hội nếu một vị giám mục có chỉ một trong những khiếm khuyết này. Thay vào đó, một vị giám mục phải có khả năng “hiếu khách”, một người “yêu chuộng điều tốt”, nhạy bén, công bằng, thánh thiện, làm chủ bản thân, trung thành với Lời xứng với niềm tin mà vị giám mục ấy dạy dỗ”.

Đức Thánh Cha nói thật tốt đẹp để đặt ra những câu hỏi này ngay khởi đầu của một cuộc điều tra trước khi chọn lựa các giám mục, trước khi tiến bước với những điều tra khác. Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, một vị giám mục, trên hết phải khiêm nhường và hiền lành, một người đầy tớ chứ không phải là một hoàng tử. Đây là Lời của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói. Đây chẳng phải là điều gì đó mới sau Công Đồng Vatican II nhưng có từ thời của Phaolô. Điều này ngay từ đầu khi Giáo Hội nhận biết là Giáo Hội cần chỉnh sửa các vấn đề của các giám mục.

Điều quan trọng trước Thiên Chúa không phải là dễ mến và giảng hay mà là khiêm nhường và phục vụ. Đức Giáo Hoàng kết thúc bằng việc kêu gọi việc cầu nguyện cho các giám mục để “các vị có thể là, hoặc chúng ta sẽ là, như Thánh Phaolô mời gọi chúng ta là”.

Joseph C. Pham (Vatican News)