Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ Kính Mẹ Giáo Hội tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Giáo Hội Giống Như Mẹ Maria, Là Phụ Nữ và Một Người Mẹ

Lễ Nhớ Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Mẹ Giáo Hội, đã được thực hiện lần đầu tiên vào Thứ Hai; lễ kính này được thiết lập vào ngày đầu tiên sau Lễ Hiện Xuống. Trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về nhân đức đầu tiên của người mẹ là sự dịu dàng.

“Giáo Hội là phái nữ”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong bài giảng của Ngài vào Thứ Hai, “Giáo Hội là một bà mẹ”.

Khi thiếu dấu vết này, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, Giáo Hội sẽ chỉ thuần túy giống như “một tổ chức bác ái, hay một đội bóng đá”; khi đó là một “Giáo Hội thuộc phải mạnh”, thì thật buồn là giáo hội sẽ trở thành “một giáo hội của những người đàn ông chưa vợ già nua”, “không có khả năng yêu thương, không có khả năng sinh hoa trái”.

Đó là suy tư mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện trong Thánh Lễ được cử hành tại Nguyện Đường Santa Marta để Kính Nhớ Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, Mẹ Giáo Hội. Lễ được cử hành lần đầu tiên vào năm nay, sau khi công bố vào Tháng Ba tự sắc Ecclesia Mater (“Mẹ Giáo Hội”) bởi Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết định lễ này cần được cử hành vào Thứ Hai ngay sau Lễ Hiện Xuống, để “khích lệ sự gia tăng về cảm thức mẫu tử của Giáo Hội nơi các mục tử, các tu sĩ và giáo dân, cũng như là một sự gia tăng về lòng đạo đức Maria đúng đắn”.

“Tình Mẹ” của Mẹ Maria

Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng trong Tin Mừng, Mẹ Maria luôn được mô tả là “Mẹ của Chúa Giêsu”, thay vì “Bà” hay “góa phụ của ông Giuse”: tình mẹ được nhấn mạnh trong khắp các Tin Mừng, bắt đầu với biến cố Truyền Tin. Đây là một phẩm chất đã được nhấn mạnh bởi các Giáo Phụ, một phẩm tính cũng áp dụng cho Giáo Hội.

Giáo Hội là phái nữ, vì chính “Giáo Hội” và “hiền thê” [cả hai về mặt ngữ pháp là phái nữ]: Giáo Hội là phái nữ. Và Giáo Hội là mẹ; Giáo Hội ban sự sống. Hiền Thê và Mẹ. Và các Giáo Phụ còn đi xa hơn và nói rằng ngay cả linh hồn các bạn là hiền thê của Đức Kitô và là Mẹ”. Và chính với thái độ này xuất phát từ Mẹ Maria, Ngài là Mẹ Giáo Hội, với thái độ này chúng ta có thể hiểu chiều kích nữ này của Giáo Hội, mà, khi không có nó, thì Giáo Hội mất đi căn tính của mình và trở thành một tổ chức bác ái hay một đội bóng, hay bất cứ điều gì, nhưng không phải là Giáo Hội.

Nói không với một Giáo Hội của những người đàn ông chưa vợ già nua

Chỉ một Giáo Hội có phái tính nữ mới có thể có “những thái độ sinh hoa trái”, theo như ý định của Thiên Chúa, là Đấng đã chọn “để được sinh ra bởi một người phụ nữ để dạy cho chúng ta con đường của người phụ nữ”.

Điều quan trọng là Giáo Hội là một người phụ nữ, một người có thái độ của một hiền thê và một người mẹ. Khi chúng ta quên điều này, thì đó là một Giáo Hội phái nam. Không có chiều kích này, thì thật buồn là sẽ trở thành một giáo hội của những người đàn ông chưa vợ già nua, những người sống trong sự cô tịch này, không có khả năng yêu thương, không có khả năng sinh sản. Không có người phụ nữ, thì Giáo Hội không tiến bước – vì Giáo Hội là một người phụ nữ. Và thái độ này của người phụ nữ xuất phát từ Mẹ Maria vì Chúa Giêsu muốn như thế.

Sự dịu dàng của một người mẹ

Nhân đức chủ yếu phân biệt một người phụ nữ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, là sự dịu dàng, giống như sự dịu dàng của Mẹ Maria, khi Mẹ “hạ sinh người con đầu lòng của Mẹ và bọc Ngài trong tã, và đã đặt Ngài trong máng cỏ”. Mẹ chăm sóc Chúa, với sự hiền lành và khiêm nhường, vốn là những nhân đức quan trọng của những bà mẹ.

Một Giáo Hội là một người mẹ thì tiến bước trên con đường của sự dịu dàng. Con đường ấy biết ngôn ngữ của sự khôn ngoan của sự chăm sóc, của sự thinh lặng, của cái nhìn biết thương cảm, một sự thương cảm biết thinh lặng. Cũng thế, đó là một linh hồn, một con người biết sống cách thế trở thành một thành viên, biết rằng mình giống như một người mẹ và phải tiến bước trên cùng một con đường: một người dịu dàng, mểm mỏng, mỉm cười, đầy tình yêu.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)