Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Giáo Hội Tìm Thấy Sự Quân Bình Khi Di Chuyển

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, khi nói về não trạng hẹp hòi của các tiến sĩ Luật trong Tin Mừng Gioan (10:22-30), đã giải thích việc tuân giữ lề luật của họ đã trở nên khô cứng thế nào. Bởi vì họ đặt bản thân họ làm trung tâm, nên họ vẫn chẳng hề đụng chạm gì trước những công việc mà Chúa Thánh Thần đạt được. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh đến sự không có khả năng “biện phân các dấu chỉ thời đại của họ” như là một kiểu nhà tù:

Họ đã nhận lãnh một kiểu lề luật vốn là sự sống, nhưng họ “đã làm đông cứng” nó, họ biến đổi lề luật thành một thứ ý thức hệ và do đó họ có nhào nặn nó và không có khả năng vượt ra khỏi đó. Bất cứ điều gì đó mới đối với họ là một mối đe dọa.

Ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần

Điều ngược lại là đúng về con cái Thiên Chúa vì đối với họ Chúa Thánh Thần là trọng tâm. Sách Tông Đồ Công Vụ (11:19-26) cho chúng ta thấy các môn đệ đầu tiên đã ngoan ngoãn trước điều mới mẻ đối với họ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Đó là thái độ dẫn họ đến việc gieo Lời Thiên Chúa theo những cách thế không thử thách và thật. “Họ vẫn luôn ngoan ngoãn trước Chúa Thánh Thần và đạt được điều vốn còn hơn cả một cuộc cách mạng”, Đức Giáo Hoàng nói. Họ đặt Giáo Hội vào sự chuyển động cho chúng ta thấy một Giáo Hội chỉ có thể đạt được sự quân bình của nó giống như một chiếc xe đạp – chỉ khi nó trong tình trạng di chuyển.

Phản ứng trước Thần Khí  

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp tục khi nói rằng có hai cách trái ngược nhau để mô tả một sự phản ứng của người ta trước hơi thở của Chúa Thánh Thần: khép kín hay cởi mở. Đó là một sự cởi mở vốn là nét đặc trưng của các môn đệ và tông đồ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Ban cho chúng ta Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần

Trước sự thật là vẫn luôn có một sự chống lại Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội, Đức Giáo Hoàng kết thúc bằng lời cầu nguyện:

Xin Chúa ban cho chúng con ân sủng của việc biết cách chống lại điều mà chúng con phải chống lại, điều xuất phát từ ma quỷ, điều lấy đi khỏi chúng con sự tự do. Xin cho chúng con biết cách mở lòng chúng con ra cho điều mới mẻ, nhưng chỉ những điều xuất phát từ Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, ân sủng biện phân những dấu chỉ của thời đại để đưa ra những quyết định mà chúng con cần phải thực hiện trong thời khắc ấy.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)