Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Giêsu là ai với các bạn?

Chúa Giêsu là ai đối với bạn? Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt ra câu hỏi trong bài giảng Thánh Lễ buổi sáng Thứ Năm (25/10) tại Nguyện Đường Santa Marta. Nếu có ai đó hỏi chúng ta câu hỏi, “Chúa Giêsu Kitô là ai?”, thì chúng ta sẽ nói điều chúng ta đã học: Ngài là Đấng Cứu Độ thế gian, Con Chúa Cha, điều mà  “chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính”. Nhưng, Đức Giáo Hoàng nói, sẽ khó hơn một chút để trả lời câu hỏi Chúa Giêsu Kitô là ai “đối với tôi”. Đó là một câu hỏi có thể làm cho chúng ta xấu hổ một chút, vì để trả lời cho câu hỏi đó, “Tôi phải đào sâu vào trong tâm hồn tôi”; đó là, chúng ta bắt đầu từ kinh nghiệm của mình.

Được chọn lựa bằng tình yêu, mặc dù là một tội nhân

Thánh Phaolô kinh nghiệm cách cụ thể sự không dễ này trong việc làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Ngài biết Chúa Giêsu qua kinh nghiệm riêng của Ngài khi bị té ngựa, khi Chúa nói với tâm hồn ông. Ông không bắt đầu biết Đức Kitô bằng việc học thần học, ngay cả sau này thì ông “đi đến chỗ biết Chúa Giêsu được loan báo thế nào trong Kinh Thánh”.

Thánh Phaolô muốn người Kitô Hữu cảm thấy điều mà ông cảm thấy trước. [Khi trả lời] cho câu hỏi mà chúng ta có thể đặt ra cho Phaolô – “Phaolô, Đức Kitô là ai đối với Ngài?” – Ngài sẽ nói đơn giản về kinh nghiệm của mình: “Ngài yêu thương tôi, và hiến mạng Ngài vì tôi”. Nhưng Thánh Phaolô còn liên hệ đến Đức Kitô là Đấng đã trả giá cho ông. Và Phaolô muốn mọi người Kitô Hữu – trong trường hợp này, người Kitô Hữu Êphêsô – phải có kinh nghiệm này, đi vào kinh nghiệm này, đến mức mỗi ngày mỗi người có thể nói, “Ngài yêu thương tôi, và Ngài đã hiến mạng vì tôi”, nhưng nói điều này từ kinh nghiệm cá nhân.

Trích dẫn Kinh Tin Kính có thể giúp chúng ta biết về Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Nhưng để thật sự biết Ngài, như Thánh Phaolô biết Ngài, thì tốt hơn hãy bắt đầu bằng việc nhìn nhận rằng chúng ta là tội nhân. Đức Giáo Hoàng nói, đây là bước đầu tiên. Khi Thánh Phaolô nói rằng Chúa Giêsu đã hiến mạng vì Ngài, thì Ngài nói rằng Chúa đã trả giá cho Ngài, và diều này diễn ra trong tất cả các thư của mình. Và định nghĩa đầu tiên mà Thánh Phaolô nói về chính bản thân mình thế này: Ngài nói Ngài là “một tội nhân”, Ngài thừa nhận rằng Ngài là người bách hại người Kitô Hữu. Ngài bắt đầu cách cụ thể bằng việc nhìn nhận rằng Ngài “được chọn vì yêu, mặc dù Ngài là một tội nhân”.

“Bước đầu tiên trong việc biết Đức Kitô”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh, hệ tại cách rõ ràng nơi việc nhìn nhận rằng chúng ta là tội nhân. Ngài nói rằng trong Bí Tích Hoà Giải, chúng ta xưng thú tội lỗi của mình – nhưng, Ngài nhấn mạnh, “nói ra tội lỗi của chúng ta là một điều”, và điều khác là nhìn nhận mình là một tội nhân, có khả năng làm bất cứ thứ gì.” Thánh Phaolô “đã có kinh nghiệm này về chính sự khốn nạn của Ngài”, và nhìn nhận rằng Ngài cần phải được cứu, nhìn nhận rằng Ngài cần có ai đó là người “có thể trả giá cho quyền của Ngài để được gọi là ‘con của Thiên Chúa’”: “Chúng ta tất cả đều là tội nhân, nhưng để nói điều đó, chúng ta cần hy tế của Đức Kitô”.

Biết Chúa Giêsu, không chỉ là “các Kitô Hữu trên môi”

Nhưng để biết Chúa Giêsu, cũng có một bước thứ hai: chúng ta trở nên biết Ngài qua chiêm niệm và cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng nhắc lại một “lời cầu nguyện tuyệt vời, từ một vị thánh: ‘Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, và biết chính con”. Chúng ta phải không được hài lòng với chính mình “với việc nói vài ba điều tốt về Chúa Giêsu”, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, vì biết Chúa Giêsu là “một hành trình nhưng là một hành trình nghiêm túc, chứ không phải là một hành trình của một đứa trẻ”, vì tình yêu của Chúa Giêsu là vô giới hạn.

Thánh Phaolô nói rằng Chúa “có thể đạt được nhiều hơn tất cả mọi điều mà chúng ta có thể xin hay tưởng nghĩ”. Ngài có năng quyền làm điều đó. Nhưng chúng ta phải xin Ngài: “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa; để khi con nói về Chúa, con không lặp lại những lời nói ấy như một con vẹt, [mà thay vào đó] con đang nói những lời xuất phát từ kinh nghiệm của riêng con. Để như Thánh Phaolô con có thể nói: ‘Ngài yêu tôi, và đã hiến mạng Ngài vì tôi’ – và nói bằng niềm xác tín”. Đây là sức mạnh của chúng ta, đây là chứng tá của chúng ta. Những người Kitô Hữu môi mè, chúng ta có nhiều lời; chúng ta cũng thế, nhiều lời. Và đây không phải là sự thánh thiện. Sự thánh thiện là việc là người Kitô Hữu làm việc trong cuộc sống mà Chúa Giêsu đã dạy và điều mà Chúa Giêsu đã gieo trong tâm hồn chúng ta.

Cầu nguyện để biết Chúa Giêsu và bản thân mỗi ngày

Kết thúc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô lặp lại hai bước chúng ta cần để thật sự biết Chúa Giêsu Kitô:

Bước thứ nhất là biết chính bản thân: [rằng chúng ta là] tội nhân, tội nhân. Không có sự hiểu biết này, và không có sự xưng thú nội tâm này – rằng tôi là một tội nhân – chúng ta không thể tiến bước. Bước thứ hai là cầu nguyện với Chúa, Đấng với sức mạnh của Ngài giúp cho chúng ta biết mầu nhiệm này về Chúa Giêsu, vốn là lửa mà Ngài mang đến thế gian. Đó sẽ thật là một thói quen tốt nếu mỗi ngày, trong mỗi giây phút, chúng ta có thể nói, “Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, và cho con biết con”.

Joseph C. Pham (Vatican News)