Skip to main content
ĐGH Phanxicô dâng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta, 13/11/2017 (RV)

ĐGH Phanxicô - Gương Xấu Làm Tổn Thương Tâm Hồn và Giết Chết Niềm Hy Vọng

Gương xấu sẽ làm tổn thương tâm hồn và giết chết niềm hy vọng: đây là thông điệp trọng tâm của bài giảng mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thực hiện theo Bài Tin Mừng trong Thánh Lễ vào sáng Thứ Hai tại nguyện đường Santa Marta. “Những điều tạo nên tội lỗi thì nhất thết sẽ xảy ra”, Đức Giáo Hoàng nói, nhắc lại những lời của Chúa trong Tin Mừng, “nhưng khốn cho ai mà tội lỗi này xảy ra ngang qua họ”. Do đó lời cảnh báo cho các môn đệ của Chúa: “Hãy tỉnh thức!”

“Vì thế, hãy cẩn trọng để không làm cớ vấp phạm. Gương xấu là một sự dữ, vì gương xấu sẽ làm tổn thương – nó làm tổn thương Dân Thiên Chúa nơi mà họ là những người mỏng giòn nhất, và đánh vào dân Thiên Chúa vào nơi mà họ yếu nhất – và nhiều lần, các vết thương bị tiêm nhiễm bởi gương xấu do người tín hữu mang lấy trong suốt đời họ. Không chỉ nó gây tổn hại: gương xấu còn có khả năng giết – nó giết chết niềm hy vọng, giết các giấc mơ, giết các gia đình, giết quá nhiều tâm hồn”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lời cảnh báo của Đức Kitô, “Hãy tỉnh thức” là một lời cảnh cáo cho hết mọi người, và đặc biệt là những người tự nhận mình là Kitô Hữu, nhưng lại đang sống như Dân Ngoại. Đây là “gương xấu của dân Thiên Chúa”:

“Biết bao nhiêu Kitô Hữu, bằng gương sống của họ, với sự thiếu nhất quán, đã làm cho người ta rời xa niềm tin: sự thiếu nhất quán của người Kitô Hữu là một trong những vũ khí sẵn sàng nhất mà ma quỷ đã làm suy yếu dân Thiên Chúa và làm cho người dân rời xa Thiên Chúa – nói một đàng và quàng một nẻo”.

Đây là “sự bất nhất” mang lại cớ vấp phạm, điều mà hôm nay thúc đẩy chúng ta tự hỏi chính mình, “Đời tôi nhất quán thế nào? Đời tôi nhất quán với Tin Mừng thế nào, đời tôi nhất quán với Chúa thế nào?” Do đó Đức Giáo Hoàng đưa ra những người làm chủ doanh nghiệp Kitô Giáo là những người không trả lương công bằng và những người khai bóc lột người dân để hưởng lợi, hoặc thậm chí là gương xấu do bởi các mục tử trong Giáo Hội mang lại, những người không chăm sóc đoàn chiên của mình, đứng nhìn chúng đi lạc và đi xa.

“Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta không thể phục vụ ai chủ: vừa Thiên Chúa vừa đồng tiền – và khi người mục tử là người dính bén đến tiền của, thì vị ấy đang làm gương xấu. Người dân bị vấp phạm: mục tử, dính bén đến tiền. Mọi mục tử phải tự hỏi: Tình bạn của tôi với đồng tiền thế nào? Hay là người mục tử tìm kiếm sự thăng tiến: sự hư vinh dẫn vị ấy đến chỗ leo núi, thay vì dịu dàng, khiêm nhường, vì sự hiền lành và khiêm nhường thì thiên về sự gần gũi với dân, hay vị mục tử tự cảm thấy mình là một ông chủ, và rồi làm chủ hết mọi người, kiêu ngạo, chứ không phải là một mục tử của Dân Thiên Chúa”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc khi nói, “Ngày hôm nay là ngày thuận tiện, ngày mà chúng ta hãy thực hiện cuộc xét lại lương tâm mình. Tôi có làm cớ không? Nếu có, thì bằng cách nào? Do đó, chúng ta có thể trả lời cho Thiên Chúa và đến gần Ngài hơn chút nữa”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vaitcan Radio)