Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Hãy cầu nguyện với lòng can đảm, đặt hết vào cuộc trao đổi

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi người tín hữu trong Thánh Lễ Thứ Năm hãy cầu nguyện diện đối diện với Thiên Chúa, dâng hết cả đời sống của chúng ta lên cho Ngài bằng sự can đảm.

Cầu nguyện, Ngài nói, là một trong ba cách – cùng với ăn chay và hành động bác ái – mà qua đó chúng ta chuẩn bị bản thân cho Mùa Chay.

Cầu nguyện bằng sự can đảm

Nhiều sự can đảm cần thiết để cầu nguyện. Và chúng ta thường lười biếng…Cầu nguyện thật là thế này: với Chúa. Và khi chúng ta cần chuyển cầu, chúng ta cần làm thế bằng sự can đảm. Trong cuộc trao đổi thông thường, người ta dùng một lối diễn tả mà tôi thật sự thích khi họ có một mục tiêu: ‘Con đặt hết tất cả vào cuộc trao đổi’... Nhưng có lẽ sự hoài nghi có thể xuất hiện: ‘Con sẽ làm điều này, nhưng làm sao con biết là Chúa lắng nghe con?’ Chúng ta có một sự chắc chắn: Chúa Giêsu. Ngài là một Đấng chuyển cầu tuyệt vời.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói cầu nguyện đòi hỏi sự can đảm hay sự tự do ngôn luận – để thưa với Chúa bằng sự can đảm.

Những chỉ dẫn Kinh Thánh

Đức Giáo Hoàng đưa ra những điển hình của một vài nhân vật Kinh Thánh là những người xuất sắc trong việc cầu nguyện chuyển cầu: Moses, Abraham, Hannah, và người phụ nữ Canaan.

Ngài nói rằng họ đặt hết mọi điều vào cuộc trao đổi để đạt được những mong muốn của họ. “Đôi khi, chúng ta sẽ thấy những người này đấu tranh với Chúa để đạt một điều gì đó, chúng ta nghĩ điều thế như thể họ vật lộn với Thiên Chúa, nhưng họ đạt được điều mà họ yêu cầu”.
Họ cầu nguyện quá mạnh mẽ, Đức Giáo Hoàng nói, vì họ có niềm tin là Thiên Chúa có thể chu toàn những ước mong của họ.

Chúa Giêsu chuyển cầu cho chúng ta

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ người tín hữu rằng Chúa Giêsu đã về Trời và đang chuyển cầu cho chúng ta trước Chúa Cha, như khi Ngài hứa với Phêrô trước Cuộc Khổ Nạn.

Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta, vào lúc này. Và khi chúng ta cầu nguyện – bất luận là chúng ta tin hay cầu nguyện như một người bị trọng thương hay người nói lắp hay vật lộn với Thiên Chúa – thì chính Ngài là Đấng sẽ đưa lời cầu nguyện của tôi và đưa lên cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu không cần phải nói trước Chúa Cha: Ngài chỉ tỏ những vết thương của Ngài ra. Chúa Cha thấy các vết thương của Ngài và mở rộng ân sủng của Ngài. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy nhắc lại là chúng ta đang làm thế với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là sự can đảm của chúng ta. Chúa Giêsu là sự đảm bảo của chúng ta, Đấng vào phút này đang chuyển cầu cho chúng ta.

Joseph C. Pham (Vatican News)