Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Hãy Là Giám Mục Vì Đoàn Chiên Của Anh Em, Đừng Vì Sự Nghiệp Của Mình

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tập trung những suy tư của Ngài về bài đọc Sách Công Vụ Tông Đồ trong ngày đoạn Phaolô, “được Thần Khí thúc đẩy”, đã chia tay các Trưởng Lão Giáo Hội tại Ephesus để đi Jerusalem. “Đó là một sự thay đổi mang tính quyết định, một sự thay đổi chạm vào tâm hồn, đó cũng là một sự thay đổi cho chúng ta thấy con đường dành cho mọi vị giám mục khi đến giờ phải ra đi và từ nhiệm”, Ngài nói.

Sự xét lương tâm của Phaolô

Trở lại với đoạn kinh thánh về cách mà Phaolô triệu tập các vị linh mục của Giáo Hội tại Ephesus để Ngài tạm biệt họ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh cách mà Vị Tông Đồ thực hiện việc xét mình, nói với các Trưởng Lão điều mà Ngài đã thực hiện cho cộng đoàn và để cho họ phán xét công việc của Ngài. Thánh Phaolô dường như “có chút tự hào”, Đức Giáo Hoàng nói, nhưng sự thật là “Ngài khách quan”. Ngài chỉ tự hào về hai điều: “tội lỗi của Ngài và Thập Giá của Đức Kitô đã cứu Ngài”.

Vị Tông Đồ nghe theo Chúa Thánh Thần

Mổ tả cách mà Phaolô cảm thấy “được Thần Khí  thúc đẩy” để đi Jerusalem, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Kinh nghiệm này bởi vị giám mục, một vị giám mục biện phân Thần Khí, là người có thể biện phân khi nào thì Thần Khí Thiên Chúa nói với mình và người biết cách bảo vệ chính mình khi được nói đến bởi tinh thần thế gian”.

Một cách nào đó, Đức Giáo Hoàng nói, Phaolô biết rằng Ngài đang “đi về phía những thử thách, về phía thập giá và điều này gợi nhắc cho chúng ta việc Chúa Giêsu đi vào Thành Jerusalem, phải không?”

Vị Tông Đồ, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, “đang tự trao ban chính bản thân mình cách vâng phục cho Thiên Chúa. Lối diễn tả được thúc đẩy bởi Thần Khí ấy. Vị giám mục là người luôn tiến bước nhưng theo Thần Khí. Đó là Phaolô”.

Chứng từ của Phaolô

Nhấn mạnh về cách mà Phaolô phó dâng các Trưởng Lão cho Thiên Chúa, khi biết rằng Thiên Chúa sẽ chăm sóc họ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng vị Tông Đồ đã nói về việc có lòng khao khát không muốn có bất cứ một khoản tiền hay vàng nào cho chính Ngài. Đức Giáo Hoàng mô tả về lời chứng của Phaolô “một chứng nhân, cũng như là một sự thông báo và là một thách đố”. Đây không phải là lời chứng của thế gian, Đức Giáo Hoàng nói vì Phaolô chẳng có gì để để lại cho người khác, “chỉ có ân sủng của Thiên Chúa, sự can đảm tông đồ của Ngài, và sự mạc khải của Chúa Giêsu Kitô và ơn cứu độ mà Chúa đã ban cho Ngài”.

Đức Giáo Hoàng nghĩ về việc khi thời gian của Ngài sẽ đến

“Khi tôi đọc đoạn này, tôi nghĩ về chính bản thân tôi, Ngài tuyên bố, “vì tôi là một giám mục và tôi phải ra đi và từ nhiệm”.

Ngài kết thúc bài giảng của Ngài bằng lời cầu nguyện: “Con đang nghĩ về hết mọi giám mục. Xin Chúa ban cho tất cả chúng con ân sủng để ra đi và từ nhiệm theo cách này (giống như Phaolô), với tinh thần ấy, với sức mạnh ấy, với tình yêu ấy dành cho Chúa Giêsu Kitô và niềm tin này vào Chúa Thánh Thần”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)