Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Hãy phục vụ nhưng không như Thiên Chúa đã yêu bạn nhưng không

“Hãy cho đi nhưng không điều các bạn nhận được nhưng không”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói trong Thánh Lễ vào sáng Thứ Ba (11/06).

Khi tập trung bài giảng của Ngài vào mối quan hệ của người Kitô Hữu với Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng chúng ta được mời gọi để phục vụ và yêu thương anh chị em của chúng ta theo cùng một cách thế mà Thiên Chúa đã thực hiện với chúng ta.

Ơn gọi phục vụ, chứ không lạm dụng người khác

Lấy ý lực từ bài Tin Mừng trong ngày (Mt 10:7-13) mà trong đó Chúa Giêsu đã sai các môn đệ ra đi truyền giáo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói các Kitô Hữu không thể vẫn cứ bình chân như vại được vì lối sống của chúng ta thúc đẩy chúng ta “đi ra đường, luôn luôn”.

Ngài nói Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta sứ mạng: “Khi các con ra đi, hãy loan báo điều này: ‘Nước Thiên Chúa đang đến gần’. Hãy chữa người đau bệnh, làm cho kẻ chết sống lại, hãy chữa người phong cùi, xua trừ ma quỷ”.

Đời sống Kitô Hữu là để phục vụ. Điều làm cho chúng ta buồn là khi thấy các Kitô Hữu là những người ở khởi đầu sự hoán cải của họ, hay sự nhận biết về việc là Kitô Hữu của họ, phục vụ và mở ra phục vụ dân Thiên Chúa, nhưng lại là những người sau đó mang lấy kết cục là lạm dụng dân Thiên Chúa. Điều này tạo ra nhiều nguy hại cho dân Thiên Chúa. Ơn gọi của chúng ta là ‘phục vụ’, chứ không phải ‘lạm dụng’”.

Mở rộng tâm hồn chúng ta

Đời sống Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, được sống cách nhưng không. “Bạn đã nhận nhưng không thì cũng phải cho đi nhưng không”, Đức Giáo Hoàng nói, là cách mà Chúa Giêsu mô tả về cốt lõi của ơn cứu độ.

Ngài nói ơn cứu độ không thể mua được, vì Thiên Chúa “cứu chúng ta nhưng không” và “không đòi hỏi thanh toán”.

Như Thiên Chúa đã thực hiện với chúng ta, thì chúng ta cũng hãy phục vụ người khác, Đức Giáo Hoàng nói.

Khi nhận biết rằng Chúa có đầy ơn ban cho chúng ta. Ngài chỉ xin một điều: là tâm hồn chúng ta mở ra. Khi chúng ta đọc “Kinh Lạy Cha”, chúng ta cầu nguyện, chúng ta mở lòng mình ra, giúp cho sự nhưng không này đi vào. Thường khi chúng ta cần ân sủng thiêng liêng, chúng ta nói: “À, giờ tôi sẽ ăn chay, sám hối, cầu nguyện tuần cửu nhật…” Tốt thôi, nhưng cẩn thận: ân sủng không được thực hiện khi ‘thanh toán’ hay ‘mua’. Chúng ta cầu nguyện để mở lòng mình ra để ân sủng có thể đi vào: Ân sủng được ban nhưng không”.

Tất cả ơn ban của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, được trao ban nhưng không. Và Ngài cảnh báo rằng đôi khi “tâm hồn tự khép kín nơi chính nó và vẫn cứ khép kín”, và nó không còn khả năng nhận lãnh “tình yêu trao ban nhưng không nữa”.

Chúng ta không mặc cả với Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói.

Cho đi nhưng không

Sau đó Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các Kitô Hữu, và đặc biệt các mục tử và giám mục, hãy cho đi nhưng không chứ không phải nỗ lực để bán các ân sủng của Thiên Chúa.

“Điều làm tâm hồn đau lòng”, Đức Giáo Hoàng nói, là khi chúng ta thấy các vị mục từ “kiếm tiền từ ân sủng của Thiên Chúa: ‘Tôi có thể giúp anh chị, nhưng việc này sẽ tốn từng này…”

Trong đời sống thiêng liêng của mình chúng ta luôn mang mối nguy của việc rơi vào vấn đề thanh toán, ngay cả khi nói với Thiên Chúa, như thể chúng ta cần phải đút lót Chúa. Không! Đó không phải là con đường đúng….Tôi thực hiện một lời hứa, để mở rộng tâm hồn tôi ra để nhận lãnh điều đã ở đó, đang đợi chờ chúng ta miễn phí. Mối quan hệ của sự nhưng không này với Thiên Chúa là điều sẽ giúp chúng ta có cùng một cách tiếp cận với người khác, bất luận đó là trong việc làm chứng Kitô Giáo, phục vụ Kitô Giáo, hay công việc mục vụ của những người đang dẫn dắt dân Thiên Chúa. Chúng ta làm thế trên hành trình. Đời sống Kitô Hữu nghĩa là bước đi. Rao giảng và phục vụ, nhưng không được lạm dụng người khác. Phục vụ và cho đi nhưng không điều mà các bạn đã nhận lãnh nhưng không. Xin cho đời sống thánh thiện của các bạn được thấm nhuần sự mở lòng này, để sự nhưng không của Thiên Chúa – ân sủng mang Ngài mong muốn trao ban cho chúng ta không phải trả phí – có thể đi vào tâm hồn chúng ta”.

Joseph C. Pham (Vatican News)