Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Hãy Tha Thứ, Yêu Thương, Cầu Nguyện Cho Kẻ Thù Chúng Ta

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba nói mầu nhiệm của đời sống Kitô Hữu là yêu thương kẻ thù của chúng ta và cầu nguyện cho những người bách hại chúng ta.

Ngài lấy ý từ Bài Đọc Tin Mừng trong ngày (Mt 5:43-48), mà trong đó Chúa Giêsu mời gọi những người đi theo Ngài đến một chuẩn mực cao hơn đối với các mối quan hệ con người, để trở nên “hoàn hào, như Cha trên trời của anh em là Đấng hoàn hảo”.

Đức Thánh Cha nói sự tha thứ, cầu nguyện, và tình yêu dành cho những người tìm cách hủy hoại chúng ta là con đường mà Chúa Giêsu đã đặt ra cho chúng ta.

Tha thứ để được thứ tha

Thách đố của đời sống Kitô Hữu, Ngài nói, là xin Thiên Chúa ân sủng “để chúc phúc cho kẻ thù chúng ta” và yêu thương họ.

Cầu nguyện cho những người muốn hủy diệt tôi, các kẻ thù của tôi, để Thiên Chúa có thể chúc lành cho họ: Đây thật sự là khó hiểu. Chúng ta có thể nhớ lại những biến cố của thế kỷ vừa qua, giống như những người Kitô Hữu Nga nghèo nàn là những người, chỉ đơn giản vì là người Kitô Hữu, đã bị đầy sang Siberia để chết vì lạnh. Và họ cần cầu nguyện cho chính phủ bách hại đã đày họ đến đó? Làm sao có thể được? Nhưng nhiều người đã cầu nguyện: họ cầu nguyện. Chúng ta nghĩ về trại Auschwitz và các trại tập trung khác. Họ nên cầu nguyện cho nhà độc tài là người đang tìm “một chủng tộc tinh tuyền” khác và giết không thương xót, ngay cả cầu nguyện để Thiên Chúa chúc lành cho ông ta? Và rồi nhiều người đã làm thế”.

Học từ Chúa Giêsu và các vị tử đạo

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói “luận lý khó của Chúa Giêsu” được chứa đựng trong lời cầu nguyện của Ngài dành cho những người đã kết án tử Ngài trên Thập Giá.

Chúa Giêsu xin Thiên Chúa tha thứ cho họ, Đức Giáo Hoàng nói.

Có một khoảng cách vô biên giữa chúng ta – chúng ta là những người thường xuyên từ chối tha thứ ngay cả những điều bé nhỏ - và điều mà Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta, điều mà Ngài đã làm gương cho chúng ta: Tha thứ cho những người tìm cách hủy diệt chúng ta. Sẽ thật thường là rất khó trong các gia đình, chẳng hạn, khi đôi vợ chồng cần tha thứ cho nhau sau một cuộc tranh cãi, hay khi người ta cần tha thứ cho mẹ vợ/mẹ chồng của mình. Thật không dễ dàng gì...Thay vào đó [chúng ta được mời gọi] để tha thứ cho những người đang giết hại chúng ta, những người muốn chúng ta đi ra khỏi đường lối...Không chỉ tha thứ, mà ngay cả cầu nguyện để Thiên Chúa canh phòng họ! Ngay cả hơn nữa, yêu thương họ! Chỉ nhỉ lời của Chúa Giêsu mới có thể giải thích được điều này.

Hoàn hảo như Chúa Cha

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng thật là một ân sủng “để hiểu mầu nhiệm Kitô Giáo này và trở nên hoàn hảo như Cha, Đấng ban của tốt lành cho người tốt cũng như người xấu.

Ngày hôm nay thật tốt lành cho chúng ta, khi nghĩ về kẻ thù của mình – tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có một kẻ thù – một người đã làm tổn thương chúng ta hoặc muốn làm tổn thương chúng ta. Lời cầu nguyện của Mafia là: ‘Xin Ngài trả thù cho con”. Lời cầu nguyện Kitô Giáo là: “Lạy Chúa, xin ban cho họ phúc lành của Chúa, và xin dạy con biết yêu thương họ”. Chúng ta hãy nghĩ về một kẻ thù của chúng ta, và hãy cầu nguyện cho họ. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để yêu thương họ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)