Skip to main content
ĐGH Phanxicô giảng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta, 26/02/2018 (ANSA)

ĐGH Phanxicô - Hãy Xót Thương Với Người Khác Để Nhận Lãnh Lòng Thương Xót Từ Thiên Chúa

“Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô lặp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu từ Tin Mưng Luca (6:36-38) trong bài giảng của Ngài trong buổi cử hành Phụng Vụ đồng tế cùng nhóm các hồng y thuộc nhóm C9 là những vị đang giúp Ngài cải tổ lại Giáo Triều Rôma và trong việc điều hành giáo hội hoàn vũ tại Nguyện Đường Santa Marta vào sáng Thứ Hai (26/02).

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ chúng ta rằng không một ai trong chúng ta có thể thoát khỏi sự phán xét của Thiên Chúa – tất cả chúng ta sẽ bị phán xét, cả về cá nhân và tổng thể. Thực tại này giúp Giáo Hội suy tư về hành vi của mình đối với người khác và với Thiên Chúa. Lời mời gọi này trong Mùa Chay như là một lời mời gọi để Giáo Hội đổi mới.

Thiên Chúa sẽ phán xét tất cả chúng ta

Vượt ra khỏi việc không phán xét, chúng ta được mời gọi để tha thứ cho nhau. “Mỗi người chúng ta phải suy nghĩ: ‘Nhưng tôi không bao giờ phán xét, tôi không tự biến mình thành một thẩm phán’. “Với điều này trong tư tưởng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chungst a hãy xét lại lương tâm của mình. Chẳng hạn, khi chúng ta có mặt tại một buổi họp, hoặc trong một bữa ăn, “biết bao nhiêu phút tôi dành để phán xét người khác?” chúng ta có thể tự hỏi bản thân mình. “Phán xét người khác là khủng khiếp vì Chúa là thầm phán duy nhất”, Đức Giáo Hoàng nói tiếp.

Khiêm nhường là chìa khóa để nhận lãnh lòng thương xót của Thiên Chúa

Do đó, lời mời gọi là hãy biết xót thương người khác theo cùng một cách thế mà Chúa sẽ xót thương với chúng ta. “Chúng ta biết rằng công lý của Thiên Chúa là lòng thương xót”. Để nhận lãnh lòng thương xót của Thiên Chúa, thì chúng ta phải khiêm nhường, nhận biết rằng chúng ta là tội nhân. “Khi chúng ta đáp ứng công lý của Thiên Chúa bằng sự xấu hổ của bản thân chúng ta, thì đó là nơi mà chúng ta tìm thấy sự tha thứ”, Đức Giáo Hoàng nói.

Ân sủng cần xin: biết xấu hổ.

“Biết xấu hổ vì tội lỗi của bản thân là một ân sủng cần phải xin Thiên Chúa. Vì những người xấu hổ thì không tự đặt mình làm thẩm phán của người khác và ý thức về sự nhỏ bé của họ và sự thiếu thốn của họ. Họ không cảm thấy tự hào và không phán xét anh chị em của họ”.

“Xấu hổ. Cảm thấy xấu hổ về những thiếu sót của riêng chúng ta, do đó là một ân sủng thật sự, vì sự xấu hổ này giúp chúng ta trở nên bé nhỏ, giúp chúng ta biết xin sự tha thứ, nó giúp chúng ta trở thành đối tượng của lòng thương xót vô biên. Do đó, Đức Giáo Hoàng trong bài giảng nhắc lại rằng theo tiếng mẹ đẻ của Ngài thì những người làm điều xấu được gọi là “svergognati” (không biết xấu hổ) “và nhắc lại lời mời gọi xin ân sủng, “để không bao giờ thiếu sự xấu hổ trước Thiên Chúa. Đó là một ân sủng lớn lao, xấu hổ. Chúng ta hãy nhớ trong tư tưởng thái độ của chúng ta trước người thân cận của mình; hãy nhớ rằng “cùng một mức độ mà tôi phán xét, tôi sẽ bị phán xét; tôi phải không được phán xét”. Và nếu tôi nói một điều gì về người khac, thì hãy đại lượng, và đầy lòng xót thương. Thái độ trước Thiên Chúa, hãy nhớ điều này, ‘với Ngài Công Lý; với chúng con xấu hổ”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)