Skip to main content
ĐGH Phanxicô đang giảng trong Thánh Lễ tại Santa Marta, 19/12/2017 (Vatican News)

ĐGH Phanxicô - Hoa Trái Là Một Phúc Lành Của Thiên Chúa

Vào Thứ Ba (19/12) Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với người tín hữu rằng Thiên Chúa thì đầy hoa trái và muốn chúng ta cũng trở nên thế, sống vì người khác và trao ban sự sống.

Nói trong bài giảng trong Thánh Lễ sáng tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng mời gọi những người hiện diện hãy suy niệm về cái nôi trống vốn đang đợi chờ Hài Nhi và chắc chắn rằng tâm hồn đang không quá khép kín giống như một bức tượng trong viện bảo tàng.

Tình trạng vô sinh và đầy hoa trái là hai từ trọng tâm trong bài giảng của Đức Giáo Hoàng khi Ngài suy tư về sự hạ sinh của Samson và của Gioan Tẩy Giả, cả hai vị này đều được sinh ra từ người phụ nữ vô sinh, như đã được nhắc lại trong các bài đọc trong ngày.

Ngài giải thích về việc trong những ngày ấy thì tình trạng vô sinh được coi là một sự tủi hổ thế nào trong khi việc hạ sinh một đứa trẻ được coi là một ân sủng và quà tặng từ Thiên Chúa.

Trong Kinh Thánh, Đức Giáo Hoàng nói, có nhiều người phụ nữ khao khát có một đứa con, và những người mẹ than khóc sự mất mát đứa con vì họ đã bị bỏ mặc không có người nối dõi, như Sarah, Noemi, Hannah, Elizabeth...

Hoa Trái trong Kinh Thánh là một phúc lành

Giới răn thứ nhất mà Thiên Chúa đã trao cho cha ông chúng ta, Đức Giáo Hoàng nói, là “hãy làm cho đầy mặt đất, hãy sinh hoa trái!” và Ngài nói rằng “Nơi nào có Thiên Chúa thì có hoa trái”.

Đức Giáo Hoàng nói rằng có những nước xuất hiện trong tư tưởng “vốn chọn lựa con đường của sự vô sinh và chịu cảnh bệnh tật nặng nề vốn là một mùa đông về mặt địa lý (...) Họ không có con cái”.

Và khi chỉ ra rằng có đôi khi có sự bối rối đối vì ‘sự thịnh vượng kinh tế’; Ngài nói rằng đó không phải là một phúc lành để có những đất nước đang không có con cái: “Hoa trái, Đức Giáo Hoàng nói, luôn là một phúc lành của Thiên Chúa”.

Hoa trái vật chất và tinh thần, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích, nghĩa là trao ban sự sống. Ngài nói một người có thể chọn để không kết hôn, giống như các linh mục và những người sống đời thánh hiến, nhưng phải sống bằng việc trao ban sự sốn cho người khác. Thật khốn cho chúng ta, nếu chúng ta không sinh hoa trái bằng những việc tốt lành, Đức Giáo Hoàng nói.

Ngay cả sa mạc cũng sẽ nở hoa: đó là lời hứa của Thiên Chúa

Hoa trái, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, là một dấu chỉ của Thiên Chúa, và Ngài nhắc lại các tiên tri đã chọn các biểu tượng tuyệt vời giống như sa mạc thế nào. “Còn ở đâu mà khô héo hơn sa mạc nữa?” Đức Giáo Hoàng nói, “nhưng rồi các vị ấy nói rằng ngay cả sa mạc cũng sẽ nở hoa, sự khô cạn sẽ được làm cho đầy tràn bằng nước. Đây là lời hứa của Thiên Chúa”.

Ma quỷ, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, muốn sự không sinh hoa trái: “Nó không muốn chúng ta trao ban sự sống, cả về mặt thể lý và tinh thần, cho người khác”.

“Người sống cho riêng mình thì sản sinh ra sự ích kỷ, kiêu ngạo, hư vinh, bôi trơn linh hồn mà không sống vì người khác. Ma quỷ là kẻ làm cho cỏ lùng của chủ nghĩa cái tôi lớn lên và ngăn chặn chúng ta sinh hoa trái”, Đức Giáo Hoàng nói.

Hoa Trái là một ân sủng cần xin Thiên Chúa

Đức Giáo Hoàng nói thật là một ân sủng để có con cái để nắm mắt lại trước khi chúng ta chết, và Ngài nhắc lại gương mẫu của một nhà truyền giáo 90 tuổi tại Patagonia là người đã nói rằng cuộc đời Ngài đã qua đi như một hơi thở nhưng nói rằng Ngài đã có quá nhiều con thiêng liêng bên cạnh ngay đến tận căn bệnh sau cùng của mình.

Và Đức Giáo Hoàng mới gọi người tín hữu hãy nhìn đến Giáng Sinh:

“Đây là một cái nôi trống, chúng ta có thể nhìn vào đó. Cái nôi này có thể được coi là một biểu tượng của niềm hy vọng bởi vì Hài Nhi sẽ đến, hoặc có thể coi đó là một món đồ từ một viện bảo tàng, trống rỗng sự sống. Tâm hồn chúng ta giống như cái nôi: nó có đang trống rỗng? Hay nó mở ra liên tục để tiếp nhận và trao ban sự sống?” Đức Giáo Hoàng nói.

Tôi đề nghị, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc là hãy nhìn vào chiếc nôi trống này và nói: “Lạy Chúa xin hãy đến, lấp đầy chiếc nôi, lấp đầy tâm hồn con và giúp con biết trao ban sự sống, sinh hoa trái”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)