Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Không Có Sự Đe Dọa Trong Tòa Giải Tội, Chỉ Có Sự Tha Thứ

Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt mời gọi mỗi người chúng ta thay đổi đời sống của mình, để thực hiện một bước mới hướng về Ngài bằng việc hoán cải; và Ngài thực hiện lời mời gọi băng sự ngọt ngào và sự tin tưởng của một Người Cha. Vị giải tội thực hiện y như thế. Đây là trọng tâm bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta vào sáng Thứ Ba (27/02).

Mùa Chay là một thời gian “rất hữu ích cho sự hoán cải”, để trở nên gần gũi với Thiên Chúa, để thay đổi đời sống của chúng ta – và đây là ân sủng mà chúng ta phải xin từ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta bằng sự ngọt ngào và tin tưởng của một Người Cha

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu bằng bài đọc thứ nhất, trích Sách Tiên Tri Isaia, mà Ngài mô tả là một lời mời gọi hoán cải thật sự. Bài đọc này, Đức Giáo Hoàng nói, cho chúng ta thấy một thái độ đặc biệt mà Chúa Giêsu chọn lựa khi xét đến tội lỗi của chúng ta: “Ngài không đe dọa”, Đức Giáo Hoàng nói, nhưng thay vào đó, mời gọi chúng ta “bằng sự nhân từ, dịu dàng, mang lại cho chúng ta sự tin tưởng”. Trong bài đọc, sau khi đã chỉ ra cho họ tội ác mà họ cần tránh và điều tốt họ cần làm, Thiên Chúa nói với những người cầm quyền của thành Sô-đô-ma và người dân thành Gô-mô-ra: “Hãy đến, chúng ta hãy tranh luận với nhau”. Và, Đức Giáo Hoàng nói, Thiên Chúa thực hiện điều tương tự với chúng ta:

“Thiên Chúa nói, ‘Hãy đến, chúng ta hãy tranh luận với nhau’, chúng ta hãy trò chuyện một chút. Thiên Chúa không đe dọa chúng ta. Ngài giống như một người cha của một đứa con nhỏ đang nghịch ngợm, và người cha phải chỉnh sửa đứa bé. Và người cha biết rằng nếu ông đến với nó với một cái roi trong tay, thì mọi thứ sẽ không suôn sẻ. Ông phải tiếp cận với đứa con băng sự tin tưởng và niềm tin. Trong đoạn này, đây là cách mà Thiên Chúa gọi chúng ta: ‘Hãy đến, chúng ta hãy cùng nhau tranh luận. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau, chúng ta hãy thảo luận. Đừng sợ, Cha sẽ không đánh phạt con đâu’. Và vì Chúa biết rằng con cái của Ngài đang nghĩ, ‘Nhưng con đã làm một điều sai trái...’, nên Ngài lập tức nói thêm, ‘cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết; cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len’”.

Không có những đe dọa, ngay cả trong tòa giải tội

Giống như một người cha đối diện với đứa con nhỏ của mình, Chúa Giêsu bắt đầu bằng việc gợi mở sự tin tưởng và niềm tin, dẫn đến việc đưa chúng ta đến “sự tha thứ, và một sự thay đổi con tim”. Chúa Giêsu hành động theo cùng một cách thế, Đức Giáo Hoàng nói, khi Ngài gọi ông Da-kêu và Mát-thêu; và Ngài cũng hành động theo cách này trong đời sống của chúng ta nữa. Ngài sẽ giúp chúng ta biết “cách thực hiện một bước tiến trên hành trình hoán cải”:

“Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì sự tốt lành của Người. Thiên Chúa không muốn đánh phạt chúng ta và lên án chúng ta. Ngài hiến mạng sống Ngài vì chúng ta và đây là sự tốt lành của Người. Và Ngài luôn tìm một cách thế để đi vào tâm hồn. Và khi chúng ta là các linh mục, trong vị thế của Chúa, phải nghe giải tội, thì chúng ta cũng cần phải có thái độ tốt lành này. Và Chúa nói, ‘Hãy đến, chúng ta hãy thảo luận về điều này. Chẳng có vấn đề chi cả, chỉ có sự tha thứ’. Và từ ban đầu, không có sự đe dọa”.

Hãy đến với Thiên Chúa bằng một tâm hồn mở: Ngài là Cha Đấng đang đợi chờ bạn

Đức Giáo Hoàng nói về kinh nghiệm của một vị hồng y ngồi nghe giải tội. Khi đối diện với các tội lỗi mà Ngài hiểu là rất nghiêm trọng, thì cha giải tội không chìm vào chúng, mà tiếp tục, tiếp tục cuộc đàm đạo: “Và điều này mở rộng tâm hồn”, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, “và người khác cảm thấy bình an”. Chúa thực hiện y như thế với chúng ta, khi nói, “Giờ thì hãy đến, chúng ta hãy thảo luận, chúng ta hãy trao đổi. Nhận lãnh sự tha thứ. Có sự tha thứ”.

“Thật hữu ích với tôi khi biết thái độ này của Thiên Chúa: thái độ của một người cha với đứa con đang nghĩ mình lớn rồi, rằng mình hoàn toàn trưởng thành rồi, và rồi chỉ có một nửa đường ở đó. Và Thiên Chúa biết rằng tất cả chúng ta đều chỉ mới nửa chừng ở đó, và thường chúng ta cần điều này, chúng ta cần nghe những lời này: ‘Lại đây, đừng sợ, hãy đến. Có sự tha thứ’. Và điều này khích lệ chúng ta. Hãy đến với Thiên Chúa bằng một tâm hồn rộng mở: Ngài là Cha đang đợi chờ bạn”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)