Skip to main content
ĐGH Phanxicô cử hành Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Không Có Tình Yêu Giáo Hội Không Thể Tiến Bước Hay Phát Triển

Trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ tại Santa Marta vào sáng Thứ Năm (27/04), Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại Bữa Tiệc Ly, mà trong đó Chúa Giêsu dạy về tình yêu trong Thánh Thể và phục vụ trong việc rửa chân.

Vào Thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói không một tôi tớ nào cao trọng hơn chủ, nhắc nhớ người tín hữu rằng Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một gương mẫu về sự phục vụ và tình yêu trong Bữa Tiệc Ly.

Ngài suy tư trong bài giảng của Ngài bài Tin Mừng trong ngày, đoạn chứa đựng những lời của Chúa Giêsu sau khi rửa chân cho các môn đệ trong Bữa Tiệc Ly (Ga 13:16-20).

Ngài nói đoạn này chứa đựng ba chân lý nền tảng đối với Giáo Hội: Chúa Giêsu dạy cho chúng ta về tình yêu qua Thánh Thể, Ngài dạy chúng ta phục vụ trong việc rửa chân cho các môn đệ, và nói không một tôi tớ nào lại trọng hơn chủ.

Hai nghĩa cử mang tính hiến chế: tình yêu và phục vụ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Chúa Giêsu thực hiện hai “nghĩa cử mang tính hiến chế” trong Bữa Tiệc Ly. Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, trao ban bản thân Ngài để làm của ăn và của uống trong Thánh Thể. Ngài cũng rửa chân cho các môn đệ.

“Hai hành động này cho thấy hai giới răn sẽ làm cho Giáo Hội phát triển, nếu chúng ta trung tín”, Ngài nói.

Giới răn thứ nhất là tình yêu. Đức Giáo Hoàng nói sẽ không còn “yêu người thân cận như chính mình nữa”, vì Chúa Giêsu thực hiện một bước xa hơn, nói rằng “hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”.

“Tình yêu thì không có giới hạn. Không có tình yêu, thì Giáo Hội không thể tiến bước; Giáo Hội không thể hít thở. Không có tình yêu, Giáo Hội không thể lớn lên, và bị biến thành một tổ chức sáo rỗng được hình thành từ những vẻ bề ngoài và những việc làm không sinh hoa trái. Trong những việc làm thể lý của Ngài, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta cách mà chúng ta cần yêu thương, nghĩa là, cho đến cùng”.

Giới răn thứ hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, được sinh ra từ việc rửa chân: “phục vụ lẫn nhau”.

Một lời cảnh báo: khiêm nhường trong phục vụ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói bài học thứ ba là một lời cảnh báo: “Con có thể phục vụ, nhưng chỉ có Thầy sai con và ban lệnh truyền cho con. Con không cao trọng hơn Thầy”. Đức Thánh Cha nói rằng đây là sự khiêm nhường đích thực và đơn sơ.

“Sự nhận biết rằng Chúa thì cao trọng hơn tất cả chúng ta, và rằng chúng ta là các tôi tớ không thể vượt ra khỏi Chúa Giêsu. Chúng ta không thể sử dụng Chúa Giêsu. Ngài là Chúa, không phải chúng ta. Đây là ý muốn của Thiên Chúa. Trao ban chính bản thân Ngài để ăn và uống, Ngài nói chúng ta hãy yêu thương nhau theo cách này. Rửa chân, Ngài dạy chúng ta biết phục vụ nhau theo cùng một cách thế. Nhưng hãy cẩn thận: không một tôi tớ nào cao trọng hơn người sai họ, vị chủ. Những lời thẳng thắn và hành động này là nền tảng cho Giáo Hội. Nếu chúng ta tiến bước theo cách này với ba điểm quan trọng này, thì chúng ta sẽ không bao giờ thất bại”.

Các Thánh và các vị tử đạo

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục nói rằng các vị tử đạo và nhiều vị thánh đã hành động “với sự nhận biết là những tôi tớ”.

Ở cuối bài Tin Mừng trong ngày, Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ rằng có một người trong số họ sẽ phản bội Ngài.

Vì thế, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kết thúc bằng một lời mời gọi để hãy dành một phút tĩnh lặng để cho Chúa nhìn đến chúng ta.

“Hãy để cho cái nhìn của Chúa Giêsu vào tôi. Chúng ta sẽ cảm nhận nhiều điều: tình yêu, có thể chẳng có gì...Chúng ta có thể cảm thấy bị mắc kẹt ở đó hay cảm thấy xấu hổ. Nhưng hãy luôn để cho cái nhìn của Chúa Giêsu đi vào. Đó là cùng một cái nhìn mà Chúa Giêsu nhìn các môn đệ trong bữa tiệc ly”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ tại Vatican News)