Skip to main content
ĐGH Phanxicô dâng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta (RV)

ĐGH Phanxicô - Không Còn Cảm Thấy Được Yêu Thương Nữa Là Mất Tất Cả

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã kêu gọi người Kitô Hữu đừng để mất khả năng cảm thấy được yêu thương. Giảng trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (07/11) tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng nói rằng mặc dù có thể phục hồi lại khả năng đã bị mất để yêu thương, nhưng nếu một người không còn khả năng cảm thấy được yêu thương nữa, thì tất cả sẽ mất hết.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy tư về bài đọc từ Tin Mừng Luca mà trong đó Chúa Giêsu nói "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa" và giải thích rằng Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy mở cánh cửa ra cho những người không thể phục hồi.

Dụ ngôn người vua đã tổ chức một bữa tiệc mà ông đã mời nhiều người

Dụ ngôn nói về một người tổ chức đại tiệc mà ông mời nhiều người. Nhưng khi thời gian buổi tiệc đã điểm, thì những người đã được mời từ chối lời mời vì họ đã bị những lợi ích riêng họ cuốn hút là những điều dường như quan trọng hơn cả chính bản thân lời mời.

Họ tự hỏi chính mình – Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh – họ có được lợi ích gì từ việc dự tiệc, giống như một người tự tích trữ gia sản cho chính mình nhưng lại không giàu có trong điều quan trọng đối với Thiên Chúa.

Họ cũng bận tâm đến những lợi ích của riêng họ Đức Giáo Hoàng nói họ “không có khả năng hiểu về sự nhưng không của lời mời”.

Ơn cứu độ không phải để kinh doanh

Và khi cảnh báo người tín hữu trước kiểu thái độ này, Đức Giáo Hoàng nói: “Nếu các bạn không hiểu về tính nhưng không của lời mời của Thiên Chúa, thì các bạn chả hiểu bất cứ sự gì”.

Ngài giải thích rằng cái giá duy nhất Thiên Chúa đòi hỏi một người phải trả là cái giá của việc là một người cần, nơi thể xác và trong linh hồn: người ta phải cần tình yêu.

Ngài nhấn mạnh về hai thái độ khác nhau: một mặt Thiên Chúa là Đấng sẽ không đòi hỏi điều gì đáp trả và nói với các gia nhân đi ra mời người nghèo, người què quặt, người tốt và người tồi: “sự nhưng không này không có giới hạn, Thiên Chúa tiếp nhận tất cả”.

Mặt khác, Đức Giáo Hoàng nói, thái độ của những người đã được mời mà không chịu hiểu, thì giống như người anh cả của Người con hoang đàng là người không muốn dự vào bàn tiệc được cha mình tổ chức vì “anh ta không hiểu”.

“Người con hoang đàng này đã tiêu hết tiền mình, anh ta lãng phí cả gia tài của mình trong những trụy lạc và tội lỗi, và cha lại tổ chức ăn mừng nó trở về?” Tôi là một người Công Giáo thực hành, tôi đi Lễ mỗi ngày Chúa Nhật và thực hiện nhiều nghĩa vụ và Ngài chẳng làm gì cho con? Người ấy không hiểu tính nhưng không của ơn cứu độ”, Đức Giáo Hoàng nói.

Ơn cứu độ, Đức Giáo Hoàng nhắc lại, là nhưng không: “Đó là một quà tặng của Thiên Chúa mà người ta đáp trả lại bằng một món quà khác, món quà tâm hồn của mình”.

Thiên Chúa chỉ đòi hỏi tình yêu và lòng trung thành

Thiên Chúa, Ngài nói không đòi hỏi điều gì đáp trả, chỉ tình yêu và lòng trung thành. Ơn cứu độ không phải là để kinh doanh, người ta chỉ đơn giản chấp nhận lời mời đến bàn tiệc của Ngài, do đó, "Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa" – Đây là Ơn Cứu Độ.

Ngài kết thúc, những người không muốn dự tiệc đã đánh mất đi khả năng cảm nhận được rằng họ đang được yêu thương.

“Khi một người đánh mất – không phải khả năng yêu vì đó là một điều gì đó có thể phục hồi – mà là khả năng cảm thấy được yêu thì không còn niềm hy vọng và tất cả đều sẽ mất hết”, Ngài nói.

Điều đó nhắc nhớ chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, về lời viết trên cửa của địa ngục của Dante ‘Bỏ lại niềm hy vọng hỡi tất cả mọi người đi vào đây’ – chúng ta phải nghĩ về điều này và về Thiên Chúa là Đấng muốn nhà của Ngài được đầy tràn: “Chúng ta hãy xin Thiên Chúa cứu chúng ta khỏi việc mất đi khả năng cảm thấy được yêu”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)