Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Lối Giao Tiếp Vu Khống Gây Hủy Diệt

Nếu bạn muốn hủy diệt các tổ chức hay con người, thì bạn sẽ bắt đầu bằng việc nói xấu về họ. Đây là “lối giao tiếp vu khống” mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dạy những người Kitô Hữu hãy coi chừng trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai tại Nguyện Đường Santa Marta.

Lời vu khống sẽ tạo nên những người tử đạo vô tội

Đức Giáo Hoàng đã suy tư về cảnh tượng trong Sách Các Vua Quyển Thứ I, đoạn Jezebel, người vợ tàn bạo của Vua Ahab của Samaria, đã dùng lời vu khống và chứng cứ giả để làm cho ông Naboth bị giết để lấy phần sở hữu vườn nho của ông mà chồng bà đã hết lòng ham muốn.

Đức Giáo Hoàng mô tả ông Naboth là “một sự tử đạo vì lòng trung thành với của thừa kế” mà ông đã nhận được từ cha ông của ông: “một sự thừa kế của tâm hồn”.

Ngài nói câu chuyện về ông Naboth được lặp lại trong câu chuyện của Chúa Giêsu, Thánh Stephen và tất cả các vị tử đạo đã bị kết án sai trái với lời vu khống. Cảnh tượng này cũng phản ánh cách thế của “nhiều người đứng đầu nhà nước hay chính phủ”. Người ta bắt đầu bằng một sự giả trá và, “sau khi đã hủy diệt cả người và hoàn cảnh bằng một lời vu khống”, người ta kết án và lên án người khác.

Độc tài về lối thông truyền gian ác

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra rằng ngay cả ngày nay thì phương pháp này về lối truyền thông mang tính vu khống vẫn đang được sử dụng ở nhiều nước. Luật truyền thông và thông tin bị gạt sang một bên với toàn bộ hệ thống truyền thông được giao cho một công ty hay một nhóm đang làm suy yếu đời sống dân chủ. Với lời vu khống và giả dối. Do đó những người phán xét lên án những tổ chức bị làm cho suy yếu và những con người bị hủy diệt. Đó là cách mà nền độc tài hoạt động, Đức Giáo Hoàng nói.

Đức Giáo Hoàng nói tất cả mọi nền độc tài đều xuất phát bằng việc truyền thông dối gian qua việc đặt vào tay của một người hay một chính phủ vô đạo đức.

Cơn cám dỗ của những vụ bê bối

Điều này cũng xảy ra trong đời sống thường nhật, Đức Giáo Hoàng chỉ ra, khi nói rằng người ta bắt đầu hủy diệt một người bằng việc truyền thông – nói xấu về những người khác, vu khống và lan tỏa những bê bối, điều mà Ngài nói là có một sức mạnh cám dỗ lớn lao.

Tin tức không cám dỗ, nó sẽ qua đi, nhưng một vụ bê bối thì lôi kéo sự chú ý. Đây là cách mà một người, tổ chức hay đất nước mang lấy kết cục trong những tàn phá.

Đức Giáo Hoàng nói nhiều người và tổ chức đã bị hủy diệt bởi những nền độc tài tàn bạo và vu khống, như trong thế kỷ vừa qua. Ngài đặc biệt nói đến trường hợp bách hại người Do Thái, những người vì lối truyền thông mang tính vu khốngn đã không xứng đáng để sống và do đó kết thúc tại Auschwitz

Gọi đó là một nỗi kinh hoàng, Đức Giáo Hoàng nói điều đó đang xảy ra thậm chí cả ngày nay tại những xã hội nhỏ, nơi con người và nơi nhiều đất nước.

Đức Giáo Hoàng nói Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ do đó đã dạy người Kitô Hữu hãy đọc lại đoạn về ông Naboth và nghĩ về nhiều người và đất nước bị hủy diệt bởi các nền độc tài ‘bao tay trắng’.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)