Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm 13/09/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Lòng thương xót là phong cách Kitô Giáo

“Là một Kitô Hữu không dễ,” nhưng làm cho chúng ta “hạnh phúc”: con đường được Cha trên trời chỉ ra cho chúng ta là con đường của “lòng thương xót” và của “sự bình an nội tâm”. Bắt đầu từ Bài Tin Mừng trong ngày (Lc 6:27-38) tại Thánh Lễ sáng Thứ Năm (13/09), Đức Giáo Hoàng Phanxicô một lần nữa làm rõ những dấu vết của “phong cách Kitô Giáo”. Đức Giáo Hoàng nói rằng Chúa luôn chỉ ra cho chúng ta “cuộc sống của người môn đệ” phải như thế nào. Ngài làm như thế, chẳng hạn, qua Bát Phúc hay Công Việc của Lòng thương xót.

Đi ngược lại với luận lý của thế gian

Một cách đặc biệt, phụng vụ trong ngày tập trung vào “bốn chi tiết cho việc sống đời sống Kitô Hữu”: “yêu thương kẻ thù, làm điều tốt cho kẻ hại ta, chúc phúc cho kẻ nguyền rủa ta, cầu nguyện cho những người đối xử tệ với ta”. Trong bài giảng của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng người Kitô Hữu phải không bao giờ được đi vào “tình trạng ngồi lê”, hay “đi vào luận lý thóa mạ”, vốn tạo nên “chiến tranh”, nhưng luôn tìm thời gian để “cầu nguyện cho người gây phiền toái”.

Đây là phong cách Kitô Giáo, đây là tính cách của đời sống Kitô Giáo. Nhưng nếu tôi không thực thi bốn điều này? Yêu kẻ thù, làm việc tốt cho người căm ghét tôi, chúc phúc cho người nguyền rủa tôi, và cầu nguyện cho người đối xử tệ với tôi, tôi có phải là một người Kitô Hữu không? Có, bạn là một người Kitô Hữu vì bạn đã nhận Phép Rửa, nhưng bạn đang không sống như một người Kitô Hữu. Bạn đang sống như một người dân ngoại, với tinh thần thế gian.

Sự ngu dại của Thập Giá

Chắc chắn là thật dễ dàng để “đi nói xấu kẻ thù hay những người thuộc đảng phái khác”, nhưng luận lý Kitô Giáo đi ngược dòng, và đi theo “sự ngu dại của Thập Giá”. Mục tiêu sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói thêm, “là đi đến điểm mà chúng ta đối xử với chính mình như con của Chúa Cha”.

Chỉ có người biết xót thương mới giống như Thiên Chúa là Cha. ‘Hãy xót thương, như Cha anh em là Đấng xót thương’. Đây là con đường, con đường đi ngược lại với tinh thần thế gian, vốn sẽ nghĩ khác, vốn không tố cáo người khác. Vì ở giữa chúng ta là “Kẻ Đại Tố Cáo”, kẻ luôn đi tìm cách tố cáo chúng ta trước Thiên Chúa, để phá hủy. Satan: Nó là “Kẻ Đại Tố Cáo”. Và khi tôi đi vào trong luận lý của việc tố cáo, của việc chửi rủa, của việc tìm cách làm điều xấu với người khác, thì tôi đang đi vào luận lý của “Kẻ Đại Tố Cáo” là “Kẻ Hủy Diệt”, kẻ không biết đến từ thương xót, và không biết, vì nó chưa bao giờ sống.

Lòng thương xót của người Kitô Hữu

Đời sống luôn đẩy đưa giữa hai lời mời gọi: Lời mời gọi của Chúa Cha và lời mời gọi của “Kẻ Đại Tố Cáo”, “kẻ thúc đẩy chúng ta tố cáo người khác, hủy diệt họ”:

Nhưng chính nó là người đang hủy diệt tôi! Và bạn không thể làm điều đó với người khác. Bạn không thể đi vào luận lý của kẻ tố cáo. ‘Nhưng thưa Cha, con phải tố cáo’. Đúng, hãy tự tố cáo chính bản thân bạn. Nếu bạn làm tốt. Còn đối với người khác, chỉ có lòng thương xót, vì chúng ta là con cái của Chúa Cha là Đấng xót thương.

Joseph C. Pham (Vatican News)