Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin

ĐGH Phanxicô - Mọi Viên Đá Nhỏ Đều Có Vị Trí Của Nó Trong Giáo Hội

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Tin Mừng Chúa Nhật tuần này (Mt 16:13-20) dẫn chúng ta trở về với thông điệp chính trong hành trình của Chúa Giêsu với các môn đệ của họ: thời khắc mà trong đó Ngài xác định mấu chốt niềm tin của các họ vào Ngài. Trước hết Ngài muốn biết người ta nghĩ gì về Ngài; và người ta nghĩ Chúa Giêsu là một vị ngôn sứ, một điều gì đó đúng, nhưng điều đó chưa giúp nắm bắt được yếu tính của con người của Ngài, nó không giúp nắm bắt được yếu tícnh trong sứ mạng của Ngài. Do đó Ngài hỏi các môn đệ câu hỏi mà Ngài quan tâm nhất trong tâm hồn, đó là, Ngài hỏi trực tiếp: “Còn anh em bảo Thầy là ai?” (c. 15). Với từ “nhưng” ấy Chúa Giêsu tách biệt các Tông Đồ cách dứt khoát ra khỏi số đông, như thể muốn nói: con anh em, những người đang ở với Thầy mỗi ngày và biết Thầy cách gần gũi, thì anh em hiểu thêm gì nữa?

Nhưng Vị Thầy mong đợi, từ cá nhân Ngài, một câu trả lời tinh tế và khác biệt so với ý kiến của công chúng. Và, thực vậy, một câu trả lời như thế xuất phát cách cụ thể từ tâm hồn của Simon, còn gọi là Phêrô: “Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống” (c. 16). Simon Phêrô đã có trên môi miệng của Ngài những lời còn lớn lao hơn cả ông, những lời không xuất phát từ khả năng tự nhiên. Có lẽ Phêrô không đi học trường tiểu học, và ông biết nói những lời này, vốn mạnh mẽ hơn bản thân ông! Tuy nhiên, những lời này được Chúa Cha thúc đẩy (x. c. 17), Đấng mạc khải căn tính thật của Chúa Giêsu trước hết cho Nhóm Mười Hai: Ngài là Đấng Messia, Chúa Con, được Chúa Cha sai đến để cứu nhân loại. Từ câu trả lời này, Chúa Giêsu hiểu rằng, nhờ vào niềm tin mà Chúa Cha ban tặng, có một nền tảng vững vàng mà Ngài có thể xây dựng cộng đồng của Ngài, Giáo Hội. Từ đó, Ngài nói với Simon: “Con, Simon Phêrô, Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (c. 18).

Cũng như với chúng ta ngày nay, Chúa Giêsu cũng muốn tiếp tục xây dựng Giáo Hội của Người, ngôi nhà này với nền tảng vững vàng nhưng không thiếu những rạn nứt, và luôn cần đến việc được sửa chữa, luôn luôn. Giáo Hội luôn luôn cần phải được cải tổ, sửa chữa. Chắc chắng chúng ta không cảm thấy như những tảng đá, mà chỉ như những viên đá nhỏ. Tuy nhiên, không một viên đá nhỏ nào là vô ích, thực ra trong bàn tay của Chúa Giêsu thì nó trở thành quý giá, vì Ngài thu nhặt nó, nhìn vào nó bằng sự dịu dàng lớn lao, sử dụng nó bằng Thần Khí của Ngài, và đặt nó vào đúng chỗ, nơi mà Ngài luôn luôn nghĩ đến và nơi mà viên đá có thể trở nên hữu dụng hơn cho toàn thể ngôi đền thờ. Mỗi người chúng ta là một viên đá nhỏ, nhưng trong bàn tay của Chúa Giêsu thì chúng ta đang dự phần vào việc xây dựng Giáo Hội. Và tất cả chúng ta, theo một tích cách nhỏ bé, đã được làm thành “những viên đá sống động”, vì khi Chúa Giêsu cầm viên đá trong tay Ngài, thì Ngài làm cho nó thành của Ngài, làm cho nó sống động, đầy tràn sự sống, đầy tràn sự sống bởi Thần Khí, đầy tràn sự sống bởi tình yêu của Ngài, và do đó chúng ta có một vị trí và một sứ mạng trong Giáo Hội: Giáo Hội là một cộng đồng của sự sống, được tạo thành từ nhiều viên đá, tất cả khác nhau, làm thành một ngôi thánh đường thể hiện dấu chỉ huynh đệ và hiệp thông.

Hơn thế, bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng Chúa Giêsu cũng muốn cho Giáo Hội của Ngài một trung tâm hữu hình về sự hiệp thông ở nơi Phêrô – ngay cả khi Ngài không phải là viên đá lớn, Ngài là một viên đá nhỏ, được Chúa Giêsu chọn để Ngài trở thành trung tâm của sự hiệp thông - ở nơi Phêrô và ở nơi tất cả mọi người kế nhiệm Ngài theo cùng một trách nhiệm tối thượng, vốn ngay từ khởi đầu được xác định ở nơi các Giám Mục Rôma, thành mà Phêrô và Phaolô đã làm chứng bằng máu.

Chúng ta hãy ký thác bản thân chúng ta cho Mẹ Maria, Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ, Mẹ Giáo Hội. Mẹ đang ở trong Nhà Tiệc Ly, gần Phêrô, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các Tông Đồ và thúc đẩy các Ngài ra đi để loan báo cho hết mọi người rằng Chúa Giêsu là Chúa. Xin Mẹ trợ giúp và đồng hành với chúng ta ngày nay bằng sự chuyển cầu của Mẹ, để chúng ta nhận biết cách trọn vẹn rằng sự hiệp nhất và hiệp thông mà Đức Kitô và các Tông Đồ cầu xin và hy sinh mạng sống của các Ngài.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)