Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Một Giám Mục Tốt Là Một Vị Biết Tỉnh Thức, Canh Phòng và Gần Gũi Với Đoàn Chiên

Theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, một vị giám mục tốt lành là người gần gũi với đoàn chiên của mình, thức tỉnh và canh phòng, bảo vệ và xác quyết cho đoàn chiên về mặt đức tin. Đây là trọng tâm bài giảng của Đức Giáo Hoàng trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (04/05) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Sự lệch hướng của dân Thiên Chúa

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giảng giải về bài đọc thứ nhất theo Sách Tông Đồ Công Vụ, đoạn ông Phêrô và các tông đồ, mạnh mẽ đưa người Kitô Hữu ở An-ti-ô-khi-a vào sự bình an, gửi đến cho họ ông Phaolô và Banaba cùng với hai người khác. Những người chịu trách nhiệm Giáo Hội tại An-ti-ô-khi-a, khi tin rằng chính bản thân họ là những thần học gia chính thống về niềm tin, thực ra đang làm lệch hướng người dân, Đức Giáo Hoàng nói. Mặt khác, các tông đồ, chẳng hạn như các giám mục ngày nay, lại củng cố người dân về niềm tin.

Giám mục – thức tỉnh, canh phòng và tham dự vào

Đức Giáo Hoàng mô tả một vị giám mục “như là một người coi sóc, người canh chừng” – một người lính canh biết cách canh chừng để bảo vệ đoàn chiên khỏi những con sói dữ đang xuất hiện”.

Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha đã giải thích, phân biệt giữa mục tử thật với người làm thuê, với người đi làm vì đồng lương của mình và không quan tâm liệu sói có đang đến và ăn thịt một trong những con chiên hay không.

Đức Giáo Hoàng nói vị mục tử thật sự là người thức tỉnh, người có liên hệ vào đời sống của đoàn chiên, bảo vệ không chỉ mỗi và mọi con chiên, mà còn phải củng cố họ. Và nếu có con nào đi lạc hay bị đi xa, thì vị ấy ra đi tìm kiếm nó và đưa nó trở về. Vị ấy cũng quá liên hệ vào đời sống đến nỗi không để một con nào hư mất.

Giám Mục – gần gũi với dân của mình

Đức Giáo Hoàng gợi nhắc lại hình ảnh của một vị giám mục theo tâm tình của Đức Kitô. Một vị giám mục là người biết tên từng con chiên, chẳng hạn, Ngài gần gũi với đoàn chiên của mình.

Đức Giáo Hoàng nói rằng người tín hữu có thể biết rõ một vị giám mục không quan tâm nhiều đến họ: một vị giám mục luôn bận rộn, một vị luôn làm ăn, một doanh nhân, một vị luôn bận rộn với những thứ không phù hợp với sứ mạng của mình, một người luôn đi khắp nơi với chiếc cặp xách trên tay, hoặc với “cây đàn ghita trên tay”, và tương tự.

Dân Thiên Chúa thật sự biết rằng một mục tử là một mục tử, khi vị ấy gần gũi với họ, khi người ấy có thể canh phòng và thí mạng sống vì họ, Đức Thánh Cha nói khi nhấn mạnh từ “gần gũi”.

Đức Giáo Hoàng đã đưa ra gương mẫu của Thánh Turibius Mogrovejo về việc một mục tử thật sự là thế nào. Vị thánh người Tây Ban Nha qua đời trong một ngôi làng dân tộc thiểu số nhỏ bé, được vây quanh bởi các Kitô Hữu là những người đang chơi “chirimía”, với một nhạc cụ thuộc bộ khí, để Ngài có thể ra đi bình an.

Kết thúc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi lời cầu nguyện để Giáo Hội không thiếu các vị mục tử nhân lành, những vị làm việc, cầu nguyện, và gần gũi với dân của Thiên Chúa và là người biết cách canh phòng.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)