Skip to main content
ĐGH Phanxicô giảng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta, 09/1/2018 (Vatican News)

ĐGH Phanxicô - Một Vị Mục Tử Sống Hai Mặt Sẽ Đánh Mất Thẩm Quyền và Sự Gần Gũi Với Thiên Chúa và Người Dân

Tình cảm, sự gần gũi và sự nhất quán là những điều tạo nên nét đặc thù thẩm quyền của Chúa Giêsu mục tử. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra điểm này trong bài giảng Lễ của Ngài vào sáng Thứ Ba (09/01) tại nguyện đường Santa Marta, nơi mà Ngài suy tư Bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô đoạn Chúa Giêsu dạy bằng thẩm quyền trong hội đường Capernaum và đã xua đuổi một thần dữ ra khỏi một người.

Thẩm quyền xuất phát từ sự gần gũi với Thiên Chúa và con người

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng sự mới mẻ của Đức Kitô hệ tại rõ ràng ở quà tặng thẩm quyềnmà Ngài đã nhận lãnh từ Chúa Cha. Các Kinh Sư và Luật Sĩ của lề luật, là những người cũng nói sự thật, thì lại không chạm vào tâm hồn giống như Chúa Giêsu đã làm được. Họ giảng dạy từ ngai tòa và không yêu thích người dân, nhưng khi Chúa Giêsu giảng dạy thì Ngài tạo nên sự kinh ngạc và làm xúc động tâm hồn. Điều mang lại thẩm quyền của Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng giải thích, rõ ràng là sự gần gũi của Ngài với người dân, vì Ngài hiểu vấn đề, nỗi đau và tội lỗi của họ, Ngài đón nhận, chữa lành, và dạy họ trong khi đến gần họ.

Điều mang lại thẩm quyền cho một vị mục tử hay đánh thức thẩm quyền nơi vị ấy, được Chúa Cha ban tặng, Đức Giáo Hoàng nói, là sự gần gũi với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Một vị mục tử không cầu nguyện, không tìm kiếm Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng nói, không thể gần gũi với người dân. Một vị mục tử tách lìa dân thì không thể mang lại thông điệp của Chúa cho người dân. Sự gần gũi chấp đôi này là điều mà việc xức dầu của vị mục tử hệ tại, vì được thúc đẩy bởi ơn cầu nguyện của Thiên Chúa, tới lượt mình vị mục tử có thể bị thúc đẩy bởi tội lỗi, vấn đề và bệnh tật của người dân.

Đời sống hai mặt của mục tử

Đức Giáo Hoàng giải thích xa hơn là các Kinh Sư đã đánh mất khả năng để được thúc đẩy bởi vì họ không gần gũi người dân cũng không gần gũi Thiên Chúa. Khi người ta đánh mất sự gần gũi của mình, Đức Giáo Hoàng nói, thì vị mục tử mang lấy kết cục là có một đời sống bất nhất.

Theo đó, Đức Giáo Hoàng giải thích, Chúa Giêsu nói với người dân hãy làm như họ, vì họ nói sự thật, nhưng không phải là điều mà các mục tử làm. Chúa Giêsu nói đến đời sống hai mặt, Đức Giáo Hoàng nói, than phiền rằng thật tồi tệ khi thấy các mục tử sống đời sống hai mặt, những vị này là một vết thương đối với Giáo Hội.

Những vị mục tử bệnh hoạn này đã đánh mất thẩm quyền, sống một đời sống hai mặt, nhưng Chúa Giêsu thì hà khắc với họ. Ngài gọi họ là mồ mả tô vôi – đẹp đẽ về mặt giáo lý bên ngoài nhưng lại thối rữa bên trong. Đây là kết cục của một mục tử vừa không gần gũi với Thiên Chúa trong cầu nguyện lại không gần gũi với người dân bằng lòng thương cảm.

Hannah và Eli

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã so sánh hai nhân vật trong bài đọc thứ nhất – bà Hannah là người cầu xin Thiên Chúa cho một người con trai, và vị tư tế già Eli là người đã yếu và đã đánh mất sự gần gũi với Thiên Chúa và với người dân, và đã coi bà Hannah là một người bứ rượu. Khi bà Hannah giải thích cho ông Eli điều mà bà đang cầu nguyện trong tâm hồn đang đổ ra trong đau khổ và đắng cay, mấp máy đôi môi của bà, thì vị tư tế đã có thể đến gần với tâm hồn ấy và nói với bà ra đi bình an. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng ông Eli nhận ra rằng ông đã phạm sai lầm và đã chúc lành và đã tiên tri từ trong lòng ông, và bà Hannah đã hạ sinh Samumel.

Không bao giờ là quá trễ

Nói về những vị mục tử là những người đã tách lìa Thiên Chúa và người dân, Đức Giáo Hoàng nói với họ đừng đánh mất niềm hy vọng. Ngài nói, thật đủ cho Eli nhìn vào bà Hannah, đến gần và lắng nghe bà và làm thức tỉnh thẩm quyền để chúc lành và nói tiên tri, và theo đó một người con trai đã được sinh ra cho bà.

Thẩm quyền, Đức Giáo Hoàng giải thích là một quà tặng đến từ Thiên Chúa, điều mà Chúa Giêsu trao cho các môn đệ của Ngài. Thẩm quyền trong lời nói, Ngài nói, luôn luôn xuất phát từ một sự gần gũi của một người với Thiên Chúa và với người dân. Thẩm quyền là nhất quán, không sống hai mặt. Và nếu một vị mục tử mất đi thẩm quyền của mình, thì người ấy đừng mất niềm hy vọng, vì luôn có thời gian để đến gần và làm thức tỉnh thẩm quyền và khả năng ngôn sứ của mình.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)