Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Người Kitô Hữu phải mang lại chứng tá đáng tin cậy bằng đời sống của họ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi người tín hữu hãy “bỏ mọi sự để tiến bước trong việc loan báo và làm chứng, như Thánh Phêrô và An-rê đã thực hiện”.

Giảng trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu, Lễ Kính Thánh An-rê Tông Đồ, Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi các Kitô Hữu hãy gần gũi với Giáo Hội Constantinople và Ngài cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa hai Giáo Hội.

Nhất quán trong việc loan báo Đức Kitô

Đức Giáo Hoàng đã tập trung bài suy niệm của Ngài vào việc loan báo Tin Mừng khi kêu gọi người tin hãy gạt sang một bên “thái độ ấy, tội lỗi ấy, thói hư ấy” mà mỗi người chúng ta có “ở trong” để trở nên “nhất quán hơn” và có khả năng có uy tín trong việc loan báo Chúa Giêsu bằng chính chứng tá của chúng ta.

Lấy ý của Ngài từ Bài Đọc Thứ Nhất mà trong đó Thánh Phaolô giải thích về cách niềm tin xuất phát từ điều được nghe, và điều được nghe đến từ lời của Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng cảu việc loan báo Tin Mừng”, việc loan báo rằng Đức Kitô đã chết và đã được phục sinh để cứu chúng ta.

Để loan báo Chúa Giêsu Kitô, Đức Giáo Hoàng nói, thì không chỉ mang lại “tin thuần tuý” mà “chỉ Tin Mừng trọng đại”, Ngài nói.

Ngài nhấn mạnh sự thật là chẳng có liên hệ gì với việc quảng bá một người tốt là người đã làm điều tốt, đã chữa lành nhiều người và đã dạy chúng ta những điều cao cả: “Không, đó không phải là việc quảng bá. Đó không phải là việc cải đạo (…) đó không phải là điều mà một vị giảng thuyết thực hiện theo luận lý của tiếp thị”.

Loan báo Đức Kitô, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, thì không phải là chủ nghĩa cải đạo cũng không phải quảng cáo cũng không phải tiếp thị: việc loan báo vượt ra khỏi tất cả.

Do đó, Ngài suy tư về sứ mạng của một tông đồ là người đã đặt mạng sống của mình trên trận tuyến và Ngài nhắc lại một câu nói của người Argentina khi sử dụng hình ảnh của việc “tự đặt máu thịt của mình trên giàn nướng”: đó là, thật sự đặt mạng sống mình vào tình trạng nguy hiểm.

Ngài làm rõ rằng “hành trình loan báo Tin Mừng bằn việc đặt mạng sống của tôi ra trận tuyến này” là một hành trình một chiều: “Không có vé khứ hồi” Đức Giáo Hoàng nói, “quay lưng lại sẽ là bội giáo” trong khi làm chứng có nghĩa là “đặt mạng sống của mình vào trận tuyến và “làm điều tôi nói tôi làm”.

Các vị tử đạo

Để có thể loan báo Lời chúng ta phải là chứng nhân, Đức Giáo Hoàng nhắc lại và Ngài than phiền về “vụ bê bối” mà những người tuyên bố là các Kitô Hữu mang lại và rồi lại sống “như dân ngoại, như những người không tin”, như thể họ không có “đức tin”.

Ngài đã mời gọi sự nhất quán trong đời sống vốn là điều mang lại uy tín cho việc làm chứng và mô tả những người “đặt mạng sống của mình vào trận tuyến cho đến cùng” là các vị tử đạo.

Ngài nhắc lại cách mà Thiên Chúa là Cha “tự làm cho Ngài được biết đến” khi sai “Con Ngài đi vào xác phàm là Đấng đã hy sinh mạng sống của Ngài” và nói rằng đây là sự thật “vẫn đang tiếp tục gây cớ vấp phạm” vì Thiên Chúa đã trở nên “một người như chúng ta trên hành trình một chiều”.

Ngài chỉ ra rằng ma quỷ nỗ lực để thuyết phục Chúa Giêsu chọn một con đường khác, nhưng Ngài sống theo sự vâng phục ý muốn của Chúa Cha cho đến cùng.

Việc loan báo Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, phải đi theo cùng một con đường: con đường của việc làm chứng, vì Ngài là chứng nhân của Chúa Cha đã thành xác phàm.

Đức Giáo Hoàng nhắc lại chứng tá của các vị tử đạo là những người, Đức Giáo Hoàng nói, là những người cho thấy việc loan báo là thật.

Ngài nói về những người nam nữ đã hy sinh mạng sống của mình – các tông đồ hy sinh mạng sống của mình – nhưng cũng về nhiều người nam nữ vô danh trong xã hội của chúng ta và trong gia đình của chúng ta, những người làm chứng mỗi ngày, trong thầm lặng, bằng đời sống cảu họ và sự nhất quán của họ cho Chúa Giêsu Kitô.

Một việc loan báo sinh hoa trái

Tất cả chúng ta, Đức Giáo Hoàng kết thúc, đều mang lấy “sứ mạng loan báo về Đức Kitô” và về việc sống như Chúa Giêsu “đã dạy chúng ta sống (…) trong sự hoà hợp với điều mà chúng ta rao giảng” khi chúng ta chịu phép rửa, bằng không thì kết quả là cớ vấp phạm và điều đó “gây quá nhiều tổn hại cho dân Thiên Chúa”.

Joseph C. Pham (Vatican News)