Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Số Phận Của Chúng Ta Là Sống Tình Bạn Với Chúa Giêsu

Chúng ta đã nhận lãnh tình bạn của chúng ta với Chúa Giêsu bởi một “lá thăm”, nghĩa là bởi “số phận”, chứ không phải bởi “sự tình cờ”, và ơn gọi của chúng ta rõ ràng là ở lại trong tình bạn của Chúa. Đức Giáo Hoàng Phanxicô thực hiện giáo huấn trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ Thứ Hai (14/05) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Đức Giáo Hoàng dựa bài giảng của Ngài trên từ “lá thăm” xuất hiện vài lần trong các bài đợc trong Thánh Lễ và một lời kinh nguyện của Lễ Thánh Matthias, là vị đã được chọn bởi những lá thăm để lấp vào chỗ của Judas Iscariot là kẻ phản lại Chúa Giêsu.

Căn tính của chúng ta – tình bạn với Chúa Giêsu

Đức Giáo Hoàng đã nói chúng ta đã lãnh nhận quà tặng tình bạn này với Chúa là số phận của chúng ta, và ơn gọi của chúng ta là sống với Ngài như những người bạn.

Tất cả mọi Kitô Hữu, Đức Giáo Hoàng nói, đã lãnh nhận quà tặng tình bạn này, một quà tặng mà các tông đồ đã lãnh nhận đến một mức độ “mạnh”. Đó là một quà tặng mà Chúa luôn nuôi dưỡng, trung tính với quà tặng này.

Tình bạn của Chúa Giêsu dành cho ngay cả kẻ phản bội

Tuy nhiên, nhiều lần, Đức Giáo Hoàng giải thích, chúng ta không quá trung tín và tự tách mình ra khỏi Ngài “bằng các tội lỗi của chúng ta, bằng những đòn roi của chúng ta” nhưng Chúa Giêsu “trung tín với tình bạn này”.

Trong Bài Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng nói, Chúa Giêsu không còn gọi chúng ta là “tôi tớ” nữa mà là “bạn hữu” và giữ lời của Ngài cho đến tận cùng vì Ngài trung tín. Lời sau cùng nói với Judas trước sự phản bội của ông, Đức Giáo Hoàng nhắc lại, là “bạn hữu” và đừng “đi ra”.

Tuy nhiên Judas, Đức Giáo Hoàng chỉ ra, đã chọn số phận mới của ông một cách tự do, tự tách lìa bản thân ông ra khỏi Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng gọi đây là sự bội phản – khi một người bạn biến thành kẻ  thù, kẻ thờ ơ hay một kẻ phản bội.

“Ở lại trong tình yêu của Thầy”

Đức Giáo Hoàng nhắc lại việc chọn ông Matthias trong Sách Tông Đồ Công Vụ đoạn mà ông đã được bốc thăm chọn lựa để trở thành một “chứng nhân của sự Phục Sinh”, “một chứng nhân của quà tặng tình yêu này” của Chúa Giêsu là Đấng chia sẻ với những người bạn của Ngài những bí mật mà Chúa Cha mạc khải cho Ngài.

Ngay cả những người tự lìa xa Ngài, Đức Giáo Hoàng nói, thì Chúa Giêsu vẫn luôn đợi chờ, trung tín với tình bạn của Ngài. Do đó, Đức Giáo Hoàng mời gọi người Kitô Hữu hãy xin Chúa Giêsu ân sủng để ở lại trong tình yêu của Ngài, trong tình bạn của Ngài.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)d