Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ 26/10/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Sự khiêm nhường, dịu dàng và nhẫn nại dẫn đến hoà bình

Con đường đạt tới hoà bình trên thế giới, và trong xã hội của chúng ta cũng như trong các gia đình của chúng ta là con đường của sự khiêm nhường, dịu dàng, và nhẫn nại. Đây là trọng tâm bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Lễ sáng Thứ Sáu (26/10) tại Nguyện Đường Santa Marta ở Vatican.

Ngài suy tư về Bài Đọc Thứ I trong ngày, đoạn Thánh Phaolô từ sự cô tịch của Ngài trong sự tù đày đã viết cho người tín hữu Êphêsô “một bài ca hiệp nhất” thật sự, mời gọi “phẩm giá của ơn gọi”.

Sự khó khăn trong việc tạo nên hoà bình

Đức Giáo Hoàng nhận thấy rằng sự cô tịch của Thánh Phaolô đồng hành với Ngài cho đến khi Ngài chết tại Rôma, vì các Kitô Hữu “quá bận rộn” trong “những cuộc đấu tranh nội bộ” của họ. Và trước Phaolô, Đức Giáo Hoàng nói, chính Chúa Giêsu “đã xin ân sủng hiệp nhất từ Chúa Cha cho hết mọi người chúng ta”. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, ngày nay chúng ta “quen với hít thở bầu khí của mâu thuẫn”. Mỗi ngày, trên Truyền Hình và báo đài, chúng ta nghe về chiến tranh và mâu thuẫn “hết tin này đến tin khác”, “không có hoà bình, không có sự hiệp nhất”. Những thoả thuận được thực hiện để dừng lại những mâu thuẫn, Đức Giáo Hoàng nói, bị phớt lờ, do đó cuộc đua vũ trang và sự chuẩn bị chiến tranh và huỷ diệt tiến bước.

Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh ngay cả các tổ chức thế tục đã tạo ra với những ý định cao đẹp nhất vì hoà bình và sự hiệp nhất, cũng thất bại để đi đến sự thoả thuận vì một sự biểu quyết ở đây và lợi ích ở đó…Trong khi họ đang vật lộn để đạt tới những thoả thuận, thì trẻ em lại không có lương thực, không có trường học, không có giáo dục, và các bệnh viện vì chiến tranh đã huỷ diệt mọi sự.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng có một khuynh hướng phá huỷ, chiến tranh và chia rẽ ở nơi chúng ta. Đó là một khuynh hướng mà ma quỷ, kẻ thù và kẻ huỷ diệt nhân loại gieo vào trong tâm hồn chúng ta. Nói đến Thánh Phaolô, Đức Giáo Hoàng nói vị Tông Đồ dạy cho chúng ta rằng hành trình đi đến sự hiệp nhất là, có thể nói, một đội binh hay “chiến binh” với sự gắn kết hoà bình. Hoà bình, Đức Giáo Hoàng nói, dẫn đến sự hiệp nhất.

Mở rộng tâm hồn

Do đó Đức Giáo Hoàng khích lệ tất cả mọi người hãy áp dụng một lối hành xử vốn xứng với “ơn gọi” đã được lãnh nhận, “với tất cả sự khiêm nhường, sự dịu dàng và nhẫn nại”.

Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta đã quen với việc chửi rủa và hét vào mặt nhau, cần phải tạo ra hoà bình và sự hiệp nhất nơi chúng ta bằng sự dịu dàng và nhẫn nại”.

Đức Giáo Hoàng kêu gọi người Kitô Hữu hãy mở tâm hồn họ ra và tạo nên hoà bình trong thế giới khi chọn con đường của “ba điều bé nhỏ” – “sự khiêm nhường, sự dịu dàng và sự nhẫn nại”. Ngài hướng sự chú ý đến lời khuyên thực tế của Thánh Phaolô “chịu đựng nhau trong bác ái”. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng thật dễ dàng để có một lời xét đoán, một sự lên án vốn dẫn đến sự chia rẽ và xa cách…

Thoả thuận ngay từ đầu

Đức Giáo Hoàng cũng chỉ ra rằng khi có một sự rạn nứt được tạo nên giữa các thành viên trong gia đình, thì ma quỷ sẽ vui với khởi đầu chiến tranh. Do đó lời khuyên là hãy chịu đựng nhau vì chúng ta luôn có lý do để bị phiền và bất nhẫn vì tất cả chúng ta đều là tội nhân và khiếm khuyết. Thánh Phaolô, được Chúa Giêsu gợi hứng trong Bữa Tiệc Ly là Đấng đã mời gọi “một thân thể và một tinh thần”, do đó kêu gọi chúng ta “hãy duy trì sự hiệp nhất tinh thần qua mối dây hoà bình”.

Bước kế tiếp, Đức Giáo Hoàng nói là hãy thấy chân trời của hoà bình với Thiên Chúa, như chính Chúa Giêsu đã giúp chúng ta thấy chân trời của hoà bình với lời cầu nguyện. “Lạy Cha, xin cho họ nên một, như Cha và Con là một”. Đức Giáo Hoàng nhắc lại Bài Tin Mừng trong ngày theo Thánh Luca đoạn Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta hãy nỗ lực đạt được thoả thuận với kẻ thù trên hành trình. Đức Giáo Hoàng nói đó là lời khuyên tốt, vì “thật khó để đi đến thoả thuận ngay khởi đầu của mâu thuẫn”.

Đức Giáo Hoàng nói lời khuyên của Chúa Giêsu là hãy giải quyết vấn đề và tạo nên hoà bình ngay từ đầu, vốn mời gọi sự khiêm nhường, dịu dàng và nhẫn nại. Người ta có thể xây dựng hoà bình trên khắp thế giới với những điều bé nhỏ này, vốn là thái độ của Chúa Giêsu là Đấng khiêm nhường, hiền lành và tha thứ mọi sự.

Đức Giáo Hoàng nói rằng ngày nay chúng ta, thế giới, các gia đình và xã hội chúng ta cần hoà bình. Ngài mời gọi người Kitô Hữu hãy bắt đầu thực hành sự khiêm nhường, dịu dàng và nhẫn nại khi nói rằng con đường tạo nên hoà bình và tạo nên sự hiệp nhất.

Joseph C. Pham (Vatican News)