Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai, 10/09/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Sự mới mẻ của Tin Mừng không cho phép một đời sống hai mặt

Trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ vào Sáng Thứ Hai (10/09) tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chỉ ra rằng Thánh Tông Đồ đã rất giận với những người đã khoác lác là “những Kitô Hữu cởi mở”, nhưng ở trong họ “việc tuyên xưng về Đức Kitô lại diễn ra tay trong tay với một thứ vô luân”: “Anh em thân mến, người ta nghe nói giữa anh em có chuyện tà dâm, thứ tà dâm mà nơi dân ngoại cũng không có như vậy”. Đây là những lời quở trách hà khắc, được trích từ Thư Thứ Nhất Gửi Tín Hữu Côrintô, mà Thánh Phaolô nói với những người Kitô Hữu ở đó, nhấn mạnh rằng nhiều người trong số họ đang sống một đời sống hai mặt. Thánh Phaolô nhắc lại rằng “chỉ một dúm men là đủ làm hư cả khối bột”, và rằng cần có men mới cho bột mới.

Tin Mừng hoàn toàn biến đổi chúng ta

Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài “rượu mới, bầu da mới”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói:

Sự mới mẻ của Tin Mừng, sự mới mẻ của Đức Kitô không chỉ làm biến đổi linh hồn chúng ta; nó còn làm biến đổi toàn bộ sự hiện hữu của chúng ta: linh hồn, tinh thần và thân xác, tất cả mọi điều: nghĩa là sự biến đổi của rượu – nắm men – thành những bầu da mới, cũng như mọi sự. Sự mới mẻ của Tin Mừng là tuyệt đối, là tổng thể; sự mới mẻ ấy đón nhận tất cả chúng ta, vì nó làm biến đổi từ bên trong ra bên ngoài: tinh thần, thân xác, và đời sống thường nhật.

Sự mới mẻ của Tin Mừng và những thứ mới mẻ của thế giới

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng người Kitô Hữu Côrintô đã không hiểu mọi sự - sự mới mẻ mang tính bao hàm của Tin Mừng, vốn không phải là một thứ ý thức hệ hay một phương thế của đời sống xã hội vốn đang tồn tại chung với những người dân ngoại. Sự mới mẻ của Tin Mừng là Sự Phục Sinh của Đức Kitô, và Thần Khí mà Ngài sai đến “để Ngài có thể đồng hành với chúng ta trong đời sống”. Chúng ta, những người Kitô Hữu là những người nam nữ của sự mới mẻ, Đức Giáo Hoàng khẳng định, chứ không phải của những thứ mới mẻ:

Và quá nhiều người đang tìm cách sống đời sống Kitô Giáo của họ “trên những thứ mới mẻ”: [Họ nói] “Nhưng ngày nay, điều đó có thể được thực hiện theo cách này; không ngày nay chúng ta có thể sống theo cách này”. Tất cả những người này là những người sống những thứ mới mẻ vốn được thế gian này mang lại và mang tính thế tục; họ không chấp nhận tất cả mọi sự mới mẻ [của Tin Mừng]. Có một sự cách biệt giữa “sự mới mẻ” của Chúa Giêsu Kitô, và “những thứ mới mẻ” mà thế giới này mang lại cho chúng ta như là một lối sống.

Sự yếu đuối, chứ không phải giả hình

Những người mà Thánh Phaolô lên án, Đức Giáo Hoàng nói, “là những người nguội lạnh, những người vô luân...những người che đậy, người hình thức, người giả hình”. Và Đức Giáo Hoàng lặp lại, “Lời mời gọi của Chúa Giêsu là một lời mời gọi đến với sự mới mẻ”:

Có người có thể nói, “Nhưng thưa Cha, chúng con yếu đuối, chúng con là tội nhân...”. “À, đây là một điều khác”. Nếu bạn chấp nhận rằng bạn là một tội nhân và yếu đuối, thì Ngài sẽ tha thứ cho bạn, vì một phần mới mẻ của Tin Mừng là tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô đã đến để tha thứ tội lỗi. Nhưng nếu bạn là người nói rằng bạn là một Kitô Hữu đang sống với những thứ mới mẻ của thế gian – không, đây là sự giả hình. Đó là sự khác biệt. Và Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong Tin Mừng: “Hãy cẩn thận với những người nói với anh em: ‘Đức Kitô ở đây, Ngài ở đó, Ngài ở đó... Những thứ mới mẻ là những thứ này: “Không, ơn cứu độ là với điều này, với điều này...” Đức Kitô là Đấng duy nhất. Và Đức Kitô rõ ràng trong thông điệp của Ngài.

Con đường của Đức Kitô là con đường của sự tử đạo

Nhưng Chúa Giêsu không cám dỗ những người muốn đi theo Ngài. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đặt ra câu hỏi, “Nhưng đâu là con đường của những người đang sống ‘sự mới mẻ’, và không muốn sống ‘những thứ mới mẻ’”? Ngài nhắc lại cách mà Bài Tin Mừng trong ngày kết thúc, đó là, với quyết định cuả những kinh sư và luật sĩ để giết Chúa Giêsu, “để khử trừ Ngài”.

“Con đường của những người đón nhận sự mới mẻ của Chúa Giêsu Kitô thì giống với con đường của Chúa Giêsu: con đường đi đến sự tử đạo”, Đức Giáo Hoàng cảnh báo. Sự tử đạo không phải luôn đổ máu, nhưng là sự tử đạo hằng ngày. “Chúng ta trên một con đường, và chúng ta bị kẻ tố cáo đại tài đang theo dõi là kẻ nuôi nấng những kẻ tố cáo thời nay để bắt chúng ta trong sự trái khuấy”. Nhưng, Đức Giáo Hoàng kết thúc, không cần phải thương lượng với “những thứ mới mẻ”; không cần phải “coi thường việc loan báo Tin Mừng”.

Joseph C. Pham (Vatican News)