Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 19/11/2017 (RV)

ĐGH Phanxicô - Sự Sợ Hãi Làm Lu Mờ Sáng Kiến

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong Chúa Nhật gần cuối cùng của Năm Phụng Vụ này, Tin Mừng trình bày dụ ngôn nén bạc (x. Mt 25:14-30). Trước khi đi xa, một người chủ đã giao cho các tôi tớ của ông những nén bạc, vào thời đó thì là những đồng xu có giá trị lớn: một người tôi tớ nhận năm nén, người khác hai nén, và người kia một nén, theo như khả năng mỗi người. Người đầy tớ nhận năm nén đã làm ăn và đã sinh lợi những nén bạc ấy, kiếm thêm được năm nén khác. Người đầy tớ nhận hai nén đã hành xử theo cùng một cách thế và đã thu lợi đươc hai nén khác. Thay vào đó, người đầy tớ nhận được một nén thì lại đào hố để chôn đồng tiền của ông chủ mình xuống.

Cùng một người tôi tớ này đã giải thích với chủ nhân của mình, khi ông trở về, lý do cho hành động của anh ta, khi nói rằng: Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát: nên tôi khiếp sợ (mà) đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất” (c. 24-25). Người đầy tớ này đã không có một mối quan hệ tin tưởng với chủ mình nhưng lại sợ hãi ông, và điều này ngăn cản anh ta. Sợ hãi luôn luôn làm tê liệt và thường làm cho người ta thực hiện những chọn lựa lầm lạc. Sự sợ hãi làm cho người ta không thực hiện những sáng kiến; nó khích lệ người ta trú ngụ vào những giải pháp an toàn và được đảm bảo, và do đó người ta mang lấy kết cục là không làm bất cứ điều gì tốt lành cả. Người ta phải không được sợ hãi; người ta phải tín thác để tiến bước và lớn lên trong hành trình của đời sống.

Dụ ngôn này giúp chúng ta hiểu việc có một ý tưởng đúng về Thiên Chúa thật quan trọng biết bao. Chúng ta không được nghĩ rằng Ngài là một ông hủ hèn mạt, cứng rắn và hà khắc là người chỉ muốn trừng phạt chúng ta. Nếu hình ảnh lầm lạc này về Thiên Chúa đang tồn tại ở nơi chúng ta, thì đời sống của chúng ta không thể sinh hoa trái vì chúng ta sẽ sống trong sợ hãi và điều này sẽ chẳng dẫn chúng ta đến bất cứ thứ gì mang tính xây dựng, thay vào đó, nỗi sợ làm cho chúng ta tê liệt, đó là sự tử hủy chính mình. Chúng ta được mời gọi để suy tư khám phá ra ý tưởng thật sự của chúng ta về Thiên Chúa là gì. Như trong Cựu Ước chúng ta đã thấy Thiên Chúa tự mạc khải chính Ngài là “nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34:6). Và Chúa Giêsu luôn luôn tỏ cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không phải là một ông chủ hà khắc và bất khoan dung, mà là một Người Cha đầy tràn tình yêu, sự dịu dàng, một Người Cha đầy tràn sự tốt lành. Do đó chúng ta có thể và phải có một sự tín thác vô biên vào Ngài.

Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta sự đại lượng và sự chăm sóc của Chúa Cha bằng nhiều cách: bằng lời của Ngài, bằng những cử chỉ của Ngài, bằng sự đón nhận hết mọi người của Ngài, đặc biệt là các tội nhân, những người bé mọn và người nghèo – như Ngày Thế Giới Người Nghèo hôm nay nhắc nhớ chúng ta hôm nay -; nhưng cũng bằng cả những lời khiển trách của Ngài, vốn làm tỏ lộ sự yêu thích của Ngài để chúng ta không lãng phí cuộc đời của chúng ta vô ích. Thực vậy, đó là một dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa hết sức tôn trọng chúng ta: sự nhận biết này sẽ giúp chúng ta trở thành những người có trách nhiệm trong tất cả mọi hành động của chúng ta. Do đó, dụ ngôn nén bạc mời gọi chúng ta đến một trách nhiệm cá nhân và một lòng trung thành sẽ trở thành một khả năng để ra đi liên tục trên những nẻo đường mới, mà không chôn vùi những tài năng của chúng ta, nghĩa là những ơn ban mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta, và cũng là những điều mà Ngài sẽ hỏi chúng ta tính sổ.

Xin Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta trung thành với Ý Muốn của Thiên Chúa, làm cho những nén bạc của chúng ta sinh lời là những điều mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Do đó chúng ta sẽ trở nên hữu ích cho người khác và, vào ngày sau hết, Chúa sẽ đón nhận chúng ta, và sẽ mời chúng ta đi vào dự phần niềm vui của Ngài.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)