Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai 03/09/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Sự thật thì khiêm nhường, sự thật thì thinh lặng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tập trung bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai (03/09) tại Nguyện Đường Santa Marta theo Bài Tin Mừng trong ngày Luca (4:16-30) khi Chúa Giêsu trở lại Nazareth và gặp gỡ sự chống đối trong hội đường sau khi giải thích đoạn kinh thánh từ Sách Tiên Tri Isaiah. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến sự điềm tĩnh thinh lặng của Chúa Giêsu không chỉ trong cảnh tượng và còn trong suốt cuộc khổ nạn của Ngài.

Không một ngôn sứ nào được đón nhận...

Đức Giáo Hoàng nói rằng khi Chúa Giêsu đến hội đường, thì Ngài tạo nên một sự tò mò. Mọi người muốn thấy con người mà họ đã nghe đến là làm các phép lạ ở những nơi khác. Thay vì làm thỏa mãn sự tò mò của họ, Đức Giáo Hoàng nói, Con Cha Trên Trời chỉ sử dụng “Lời Thiên Chúa”. Đây là thái độ của Chúa Giêsu áp dụng khi đối diện với ma quỷ. Đức Giáo Hoàng nói sự khiêm nhường của Chúa Giêsu mở cánh cửa ra cho những lời của Ngài có ý thiết lập một chiếc cầu nhưng thay vào đó lại gieo sự hoài nghi ngay lập tức biến bầu khí “từ bình an sang chiến tranh”, từ “kinh ngạc sang sự tức giận”.

Sự thinh lặng của Chúa Giêsu

Chúa Giêsu đáp trả bằng sự thinh lặng trước những người “muốn đuổi Ngài ra khỏi thành”, Đức Giáo Hoàng nói.

Họ không suy nghĩ, họ gào rú. Chúa Giêsu vẫn thinh lặng...Đoạn Tin Mừng kết thúc bằng câu: “Nhưng Ngài băng qua giữa họ mà đi”.

Phẩm giá của Chúa Giêsu

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng phẩm giá của Chúa Giêsu chiếu tỏa qua “sự thinh lặng chiến thắng này” đối với những kẻ tấn công Ngài. Điều tương tự xảy ra vào Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Giáo Hoàng nói.

Những người gào lên ‘đóng đinh nó’ là những người đã khen ngợi Ngài vào Chúa Nhật Lễ Lá khi nói: ‘Chúc tụng Ngài, Con Vua Đa-vít”. Họ đã thay đổi.

Phẩm giá của chúng ta

Đức Giáo Hoàng tiếp tục khi nói sự thật thì khiêm nhường và thinh lặng chứ không ồn ào, khi nhìn nhận rằng điều Chúa Giêsu thực hiện thì không dễ dàng gì. Tuy nhiên, “phẩm giá của người Kitô Hữu được neo vào quyền năng của Thiên Chúa”. Ngay cả trong gia đình, Đức Giáo Hoàng nói, cũng có khi có sự chia rẽ xảy ra vì những “tranh luận về chính trị, thể thao, tiền bạc”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đề nghị sự thinh lặng và cầu nguyện trong những trường hợp thế này:

Với những người thiếu thiện chí, với những người chỉ thích tìm kiếm sự bê bối, những người chỉ tìm kiếm sự chia rẽ, những người chỉ tìm kiếm sự phá hủy, ngay cả trong gia đình: thinh lặng, cầu nguyện.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc khi cầu nguyện,

Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để biện phân khi nào chúng ta nên nói và khi nào nên thinh lặng. Điều này áp dụng cho mọi khía cạnh của đời sống, ở gia đình, trong xã hội...Do đó chúng ta sẽ trở thành những người noi gương sát sao của Chúa Giêsu.

Joseph C. Pham (Vatican News)