Skip to main content
ĐGH Phanxicô dâng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta (RV)

ĐGH Phanxicô - Sự Thuộc Địa Hóa Ý Thức Hệ Xóa Bỏ Tự Do, Ký Ức

Gỡ bỏ sự tự do, xóa bỏ ký ức, tiêm nhiễm giới trẻ là ba dấu chỉ của sự thuộc địa hóa về mặt văn hóa và ý thức hệ qua mọi thời đại. Đây là những lời của Đức Giáo Hoàng khi Ngài quay trở lại chủ đề về thuộc địa hóa nền văn hóa và ý thức hệ vào sáng Thứ Năm tuần này trong bài giảng tại Nguyện Đường Santa Marta, một lần nữa được gợi hứng bởi những bài đọc trong tuần, là những bài kể lại việc bách hại của Vua Antiochus Ephiphanes đối với ông Mác-ca-bê là người trung thành với lề luật của Cha Ông.

Nhìn vào điều xảy ra cho dân Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, mọi thời đại đều có một kiểu độc tài mới trên Trái Đất vốn là sự thuộc địa hóa về văn hóa và ý thức hệ. “Hãy suy nghĩ, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, không đưa tên tuổi, trước điều mà các nhà độc tài của thế kỷ qua đã thực hiện tại Châu Âu và việc tiêm nhiễm ở các trường học đã gia tăng”.

“Sự tự do bị lấy đi, lịch sử, ký ức của người dân bị phá hủy, và một hệ thống giáo dục được áp đặt trên người trẻ. Mọi người: Mọi người đều làm điều này. Ngay cả với những chiếc bao tay của trẻ em mang: Tôi biết một đất nước, một quốc gia xin vay một khoản nợ, ‘(và câu trả lời là)’ “Tôi sẽ cho quí vị mượn tiền, nhưng đổi lại thì quí vị, trường lớp của quí vị, phải dạy điều này, và điều này, và điều này’; sách vở đã bị xóa sạch hết mọi điều mà Thiên Chúa đã tạo nên và cách mà Ngài tạo dựng nên. Họ xóa hết những khác biệt, loại bỏ lịch sử: từ ngày hôm nay bạn phải bắt đầu suy nghĩ theo kiểu này. Những người không suy nghĩ theo kiểu này sẽ bị gạt sang một bên, thậm chí bị bách hại.

Điều này đã xảy ra thậm chí ngay tại Châu Âu, Đức Giáo Hoàng nhận định, nơi “những người đã chống lại những kiểu độc tài diệt chủng đã bị bách hại”, đã bị đe dọa, bị tước mất tự do, điều mà sau đó đáp ứng trước “một hình thức tra tấn khác”. Và cùng với tự do, những kiểu thuộc địa hóa ý thức hệ và văn hóa cũng loại bỏ ký ức, giảm nó xuống thành “những câu chuyện ngụ ngôn”, “những dối trá”, “những điều xưa cũ”. Do đó, gợi nhắc lại hình tượng của người mẹ của ông Mác-ca-bê là người đã dạy con cái của mình hãy đứng vững đến mức tử đạo, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến vai trò độc nhất của người phụ nữ trong việc bảo vệ ký ức và các cội rễ lịch sử:

“Bảo tồn ký ức:” Ký ức về ơn cứu độ, ký ức của dân Thiên Chúa, ký ức ấy vốn củng cố niềm itn của một dân tộc đã bị bách hại bởi sự thuộc địa hóa mang tính ý thức hệ - văn hóa này. Ký ức là một điều giúp chúng ta chiến thắng trước mọi sự bảo tồn hệ thống giáo dục. Để nhớ. Nhớ các giá trị, nhớ lịch sử, nhớ những điều mà chúng ta đã học. Và rồi, có những Bà Mẹ.

“Sự dịu dàng nữ tính” và “sự can đảm nam tính” của bà mẹ Mác-ca-bê là người đã giữ gìn các cội rễ lịch sử của ngôn ngữ của Cha Ông cách mạnh mẽ trong sự bảo vệ con của bà và dân Thiên Chúa, giúp chúng ta suy nghĩ, Đức Giáo Hoàng nói rằng “chỉ có sức mạnh của người phụ nữ mới có khả năng chống lại sự thuộc địa mang tính văn hóa”. Họ là những người mẹ và phụ nữ, những người bảo vệ ký ức, bảo vệ phương ngữ của họ, “có khả năng bảo vệ lịch sử của một dân tộc”, và thêm vào đó, Đức Giáo Hoàng nói, “truyền tải niềm tin” mà “các thần học gia có thể giải thích”.

“Dân Thiên Chúa tiếp tục bằng sức mạnh của quá nhiều người phụ nữ nhiệt thành là những người đã có thể cho con cái của bà niềm tin, và chỉ có họ - những người mẹ - có thể thông truyền niềm tin bằng tiếng mẹ đẻ. Hãy xin Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta ân sủng trong Giáo Hội để có ký ức, để không lãng quên ngôn ngữ địa phương của cha ông, và có những người phụ nữ can đảm”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)