Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ Đức Mẹ Sầu Bi, 15/09/2017

ĐGH Phanxicô - Suy Niệm Về Đức Mẹ Sầu Bi

Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta vào Thứ Sáu (15/09) tập trung vào hình ảnh Đức Mẹ Sầu Bi, mà Giáo Hội mừng kính vào ngày 15/09.

Chiêm Ngắm Mẹ Chúa Giêsu

Chúng ta cần chiêm ngắm Mẹ Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, chúng ta cần chiêm ngắm “dấu chỉ của sự trái ngược này, vì Chúa Giêsu thì vinh thắng, nhưng lại ở trên Thập Giá”. Đây là một sự trái ngược, Đức Giáo Hoàng nói, mà chúng ta không thể hiểu nổi. “Cần có đức tin để hiểu, ít nhất là đến gần với sự hiểu về mầu nhiệm này”.

Người Môn Đệ Đầu Tiên

Đức Maria biết và sống toàn bộ cuộc đời với một trái tim bị đâm thâu. “Mẹ theo Chúa Giêsu và nghe những nhận xét của người dân, đôi khi là ủng hộ, đôi khi là chống lại. Nhưng Mẹ vẫn luôn ở phía sau Con Mẹ. Đó là lý do vì chúng ta gọi Mẹ là môn đệ đầu tiên”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, chính sự quan tâm của Mẹ Maria đã mang “dấu chỉ trái ngược” này trong tâm hồn của Mẹ.

Dưới Chân Thập Giá

Mẹ ở đó cho đến cùng, trong thinh lặng, dưới chân Thập Giá, nhìn Con Mẹ. Có lẽ Mẹ đã nghe được những nhận xét như kiểu: “Hãy nhìn mà xem, có cả Mẹ của một trong ba tên tử tội”. Nhưng, Đức Giáo Hoàng nói, Mẹ “đã thể hiện diện mạo của Mẹ vì Con Mẹ”.

“Này Là Con Mẹ”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Ngài đưa ra một vài từ đơn giản này để giúp chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm này trong sự thinh lặng. Trong giây phút này, dưới chân Thập Giá, Mẹ Maria đã sinh ra Giáo Hội và sinh ra chúng ta: “Thưa Bà”, Con Mẹ nói, “này là con bà”. Ngài không nói, “Thưa Mẹ”, mà Ngài nói, “Thưa Bà”. Người Phụ Nữ mạnh mẽ và can đảm này đã ở đó để nói: “Đây là Con tôi. Tôi không chối bỏ Ngài”.

Một Lời Mời Gọi Để Chiêm Ngắm

Hơn cả một lời mời gọi để suy niệm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, Bài Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi để chiêm niệm. “Xin Chúa Thánh Thần”, Ngài kết thúc, “là Đấng sẽ dạy mỗi người trong chúng ta điều mà chúng ta cần phải nghe”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)