Skip to main content
ĐGH Phanxicô giảng trong Thánh Lễ tại Santa Marta, 18/12/2017 (Vatican News)

ĐGH Phanxicô - Thánh Giuse, Mẫu Gương Của Người Không Nhận Gì Cho Riêng Ngài

Trong những gian khó, trong sự tăm tối, chúng ta học từ Thánh Giuse là Đấng đã biết “cách bước đi trong sự tăm tối”, “biết cách lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa”, “biết cách tiến bước trong sự tĩnh lặng”. Đó là thông điệp suy tư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Lễ sáng Thứ Hai (18/12) tại Nguyện Đường Santa Marta, giảng giải về bài Tin Mừng trong ngày. Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng giải thích, đã được sinh bởi Đức Maria, hiền thê của Thánh Giuse, con Vua Đa-vít.

Thánh Giuse đã tin và đã vâng phục

Đức Giáo Hoàng suy tư về những cảm xúc mà Thánh Giuse trải nghiệm khi những dấu chỉ về sự thụ thai của Đức Maria xuất hiện sau khi Mẹ trở về từ nhà bà Elizabeth: Ngài nói về những “hoài nghi” của Ngài, “sự buồn sầu” của Ngài, “nỗi thống khổ” của Ngài, trong khi tất cả mọi người xung quanh Ngài bắt đầu càm ràm – “lời đồn đại của người thân cận”. Ngài “không hiểu”, nhưng biết rằng Đức Maria là “một người phụ nữ của Thiên Chúa”: và vì thế Ngài quyết định “đưa Mẹ đi trong âm thầm”, không tố cáo Mẹ cách công khai. Đó là ý định của Ngài cho đến khi “Thiên Chúa can thiệp” qua một sứ thần, trong một giấc mơ, là vị đã giải thích hài nhi được thụ thai cách nào trong Mẹ qua Chúa Thánh Thần. Và vì thế “Ngài đã tin và đã vâng phục”.

“Thánh Giuse đã chiến đấu trong chính nội tại của Ngài; trong cuộc chiến đó, tiếng nói của Thiên Chúa đã được lắng nghe: ‘Nhưng đứng lên’ – tiếng ‘Đứng lên’ ấy [đã được nghe] quá nhiều lần trong Kinh Thánh ngay từ khởi đầu một sứ mạng; hãy nắm lấy hoàn cảnh này trong tay, và hãy tiến bước’. Thánh Giuse đã không đi đến gặp bạn bè để được ủi an, Ngài không đi đến một nhà tâm lý trị liệu để vị bác sĩ có thể giải thích giấc mơ. Không...Ngài tin Và Ngài tiến bước. Ngài đã đón nhận hoàn cảnh trong tay. Nhưng Ngài đã phải đón nhận điều gì trong tay vậy, Thánh Giuse? Hoàn cảnh nào? Đâu là điều mà Thánh Giuse đã phải đón nhận? Hai điều: tình cha, và lòng thương xót”.

Chịu trách nhiệm “làm cha”

Trước hết, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, Thánh Giuse đã nhận lấy trách nhiệm “làm cha”. Và điều này đã được nói đến trong gia phả của Chúa Giêsu, vốn giải thích Ngài đã “được mong đợi là con của Thánh Giuse thế nào”:

“Ngài đã đó nhận lấy tình phụ tử vốn không phải thuộc về riêng Ngài: tình phụ tử ấy xuất phát từ Chúa Cha. Và Ngài tiến bước với tình cha ấy và tất cả mọi điều đều mang ý nghĩa: không chỉ là trợ giúp Mẹ Maria và Hài Nhi, mà còn nuôi nấng Hài Nhi, dạy dỗ Ngài công việc của mình, giáo dục Hài Nhi thành một con người trưởng thành. ‘Đón nhận lấy tình phụ tử vốn không phải là của bạn, mà là của Thiên Chúa”. Và điều này, không nói một lời. Trong Tin Mừng, không có một lời nào mà Thánh Giuse nói. Một con người của thinh lặng, của sự vâng phục thinh lặng”.

Đón nhận trong tay mầu nhiệm dẫn dắt dân trở về với Thiên Chúa

Thánh Giuse cũng là một người biết “đón nhận vào tay” mầu nhiệm. Bài đọc Thứ Nhất giải thích rằng đây là mầu nhiệm của việc “đưa người dân trở về với Thiên Chúa”, mầu nhiệm của việc Tái Tạo Dựng – một mầu nhiệm mà, như phụng vụ nói với chúng ta, là “thậm chí còn kỳ diệu hơn” cả điều đầu tiên.

“Thánh Giuse nắm lấy trong tay mầu nhiệm và những trợ giúp: bằng sự thinh lặng, bằng công việc của Ngài, cho đến giây phút khi Thiên Chúa gọi Ngài về với chính Thiên Chúa. Lời mời gọi ấy nói về con người này, một người đón nhận việc làm cha và mầu nhiệm, nói về việc Ngài là một hình bóng của Chúa Cha: hình bóng của Thiên Chúa là Cha. Và nếu con người mà Chúa Giêsu học cách để gọi ‘bố’ ‘ba’, với Cha của Ngài mà Ngài biết là Thiên Chúa, Ngài đã học điều này từ cuộc sống, từ chứng tá của Thánh Giuse, người đã chăm sóc Ngài, người đã nuôi nấng Ngài, người đã mang lấy mọi tình phụ tử và mọi mầu nhiệm, nhưng chẳng nhận lấy gì cho riêng mình”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, đây là “Thánh Giuse vĩ đại”, Đấng mà Thiên Chúa cần để “mang lấy mầu nhiệm dẫn dắt dân mới đến với Sự Sáng Tạo mới”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)