Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 15/11/2017 (RV)

ĐGH Phanxicô - Thánh Lễ Là Cầu Nguyện

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Thánh Lễ trong Buổi Triều Yết Chung vào Thứ Tư, 15/11/2017 tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Chúng ta sẽ tiếp tục các bài giáo lý về Thánh Lễ. Để hiểu được vẻ đẹp của Việc Cử Hành Thánh Thể, tôi muốn bắt đầu bằng một khía cạnh rất đơn giản: Thánh Lễ là cầu nguyện, nói đúng hơn, đó là một lời cầu nguyện tuyệt hảo, cao nhất, siêu việt nhất và, đồng thời “cụ thể” nhất. Thật vậy, đó là một cuộc gặp gỡ với tình yêu của Thiên Chúa qua Lời Ngài và Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu. Đó là một cuộc gặp gỡ với Chúa.

Tuy nhiên, đầu tiên chúng ta phải trả lời một câu hỏi. Cầu nguyện thực sự là gì? Trước hết đó là một cuộc đối thoại, mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa. Và con người được tạo dựng nên là một hữu thể trong mối quan hệ cá nhân với Thiên Chúa, con người chỉ tìm được sự trọn vẹn của mình trong cuộc gặp gỡ với Đấng Tạo Dựng của mình. Hành trình cuộc đời là hướng về cuộc gặp gỡ mang tính quyết định này với Chúa.

Sách Sáng Thế khẳng định rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, Đấng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, một mối quan hệ hoàn hảo của tình yêu, vốn là sự hiệp nhất Từ đây chúng ta có thể hiểu rằng tất cả chúng ta được tạo dựng nên để đi vào mối quan hệ trọn hảo của tình yêu, trong một sự trao ban và nhận lãnh liên lỉ chính bản thân chúng ta do đó có thể tìm thấy được sự trọn vẹn của sự hiện hữu của mình.

Khi ông Moses nhận thấy tiếng gọi của Thiên Chúa trước bụi gai bốc cháy, ông đã hỏi Ngài về Danh của Ngài. Và Thiên Chúa trả lời thế nào? “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xh 3:14). Theo nghĩa nguyên gốc của nó, thì lối diễn tả này nói về sự hiện diện và yêu thích, và thực vậy, ngay sau đó Thiên Chúa nói thêm: “Ðức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp” (c. 15). Do đó, Đức Kitô cũng thế, khi Ngài gọi các môn đệ của Ngài, thì Ngài kêu gọi họ để họ được ở với Ngài. Do đó, đây là ân sủng cao quý nhất: để có thể kinh nghiệm được Thánh Lễ, thì Thánh Thể là thời khắc đặc biệt để được ở với Chúa Giêsu và, qua Ngài, với Thiên Chúa và với anh em.

Cầu nguyện, như mọi cuộc đối thoại thật sự, cũng là biết giữ thinh lặng, - trong các cuộc đối thoại thì có những giây phút thinh lặng -, trong sự tĩnh lặng cùng với Chúa Giêsu. Và khi chúng ta đi dự Lễ, có lẽ chúng ta đến sớm hơn năm phút và bắt đầu tán gẫu với người ở cạnh chúng ta. Tuy nhiên, đó không phải là thời gian để tán gẫu: đó là thời gian của thinh lặng để chuẩn bị bản thân cho cuộc đối thoại. Đó là thời khắc để tự hồi tâm trong tâm hồn để chuẩn bị bản thân cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Thinh lặng quá quan trọng! Hãy nhớ điều tôi đã nói vào tuần trước: chúng ta không đi đến một buổi biểu diễn; chúng ta đi đến một cuộc gặp gỡ với Chúa, và sự thinh lặng sẽ chuẩn bị và đồng hành với chúng ta. Chúng ta giữ sự thinh lặng với Chúa Giêsu. Và từ sự thinh lặng mầu nhiệm của Thiên Chúa làm tuôn trào Lời Ngài, vốn vang vọng trong tâm hồn chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta “để ở cùng” với Chúa Cha thật sự trở nên có thể thế nào và Ngài cho thấy điều đó bằng việc cầu nguyện của Ngài. Các Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là Đấng rút ra những nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Các môn đệ khi chứng kiến điều này, mối quan hệ gần gũi của Chúa Giêsu với Chúa Cha, thì cảm thấy mong muốn để có thể tham dự vào mối quan hệ ấy, và họ xin Ngài: “Lạy Thầy, xin dạy cho chúng con cầu nguyện” (Lc 11:1). Chúng ta đã nghe điều này trong Bài Đọc Thứ Nhất lúc khởi đầu Buổi Triều Yết này. Chúa Giêsu trả lời rằng điều đầu tiên cần thiết để cầu nguyện là có khả năng gọi “Cha”. Chúng ta hãy cẩn trọng: nếu tôi không có khả năng gọi “Cha”, thì tôi không có khả năng cầu nguyện. Chúng ta phải học cách gọi “Cha”, nghĩa là đặt bản thân chúng ta vào trong sự hiện diện của Ngài bằng niềm tin con thảo. Tuy nhiên, để có thể học, thì thật cần thiết để nhìn nhận cách khiêm tốn rằng chúng ta đang cần được hướng dẫn, và nói bằng sự đơn sơ: Lạy Chúa, xin dạy con cầu nguyện.

Đây là điểm đầu tiên: khiêm nhường, để nhìn nhận chúng ta là con, nghỉ ngơi trong Cha, tín thác vào Ngài. Đi vào Thiên Đàng thì cần thiết phải làm cho bản thân trở nên nhỏ bé như những người con, theo nghĩa là con cái thì biết cách tín thác, chúng biết rằng ai đó sẽ chăm sóc chúng, biết điều chúng sẽ ăn, điều chúng sẽ mặc và tương tự (x. Mt 6:25-32). Đây là thái độ đầu tiên: tín thác và tin tưởng, như một người con đối với cha mẹ mình để biết rằng Thiên Chúa nhớ đến bạn và chăm sóc bạn, các bạn, tôi, và tất cả mọi người.

Khuynh hướng thứ hai, cũng phù hợp với những người con, là để cho bản thân được kinh ngạc. Một đứa trẻ luôn luôn hỏi cả ngàn câu hỏi vì nó muốn khám phá thế giới, và nó kinh ngạc ngay cả những điều bé nhỏ, vì mọi sự đều mới mẻ đối với nó. Để đi vào Nước Trời thì thật cần thiết phải làm cho bản thân được kinh ngạc. Tôi xin hỏi, trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa, trong cầu nguyện, chúng ta có để cho bản thân mình được kinh ngạc hay chúng ta có nghĩ rằng việc cầu nguyện của chúng ta là lải nhải với Thiên Chúa như một con vẹt không? Không, đó là tín thác và mở lòng mình ra để cho bản thân chúng ta được kinh ngạc. Chúng ta có để cho bản thân chúng ta được làm cho kinh ngạc bởi Thiên Chúa, Đấng luôn là Thiên Chúa của những kinh ngạc không? Vì cuộc gặp gỡ với Chúa thì luôn là một cuộc gặp gỡ sống động, đó không phải là một cuộc gặp gỡ viện bảo tàng. Đó là một cuộc gặp gỡ sống động và chúng ta đi Lễ chứ không phải đi đến viện bảo tàng. Chúng ta đi đến cuộc gặp gỡ sống động với Thiên Chúa.

Trong Tin Mừng có một cuộc trò chuyện về một Nicodemus (Ga 3:1-21), một người già, một giới chức của Israel, một người đã đến gặp Chúa Giêsu để biết Ngài, và Chúa nói với ông về sự cần thiết “phải được tái sinh” (x. c. 3). Nhưng điều này có nghĩa là gì? Người ta có thể “tái sinh”? Liệu có thể có lại hương vị, niềm vui, sự kì diệu của cuộc sống ngay cả khi phải đối diện với quá nhiều bi kịch không? Đây là một câu hỏi nền tảng của niềm tin chúng ta và đây là lòng khao khát của mọi người có niềm tin thật sự: lòng khao khát được tái sinh, niềm vui thuở ban đầu trở lại. Chúng ta có lòng khao khát này không? Mỗi người chúng ta có luôn có lòng khao khát được tái sinh lại để gặp gỡ Chúa không? Bạn có lòng khát khao này không? Thực vậy, thật có thể dễ dàng để bị mất vì, trước quá nhiều hoạt động, quá nhiều dự án cần làm, thì cuối cùng chỉ còn chút thời gian và chúng ta đánh mất tầm nhìn về điều gì là nền tảng: đời sống tâm hồn của chúng ta, đời sống thiêng liêng của chúng ta, đời sống của chúng ta vốn là một cuộc gặp gỡ với Chúa trong cầu nguyện.

Trong sự thật, Chúa sẽ làm cho chúng ta kinh ngạc bằng việc tỏ cho chúng ta thấy rằng Ngài yêu thương chúng ta ngay cả trong những yếu đuối của chúng ta. “Chính Ðức Giêsu Kitô là của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội lỗi cả thế gian nữa” (1 Ga 2:2). Ơ ban này, nguồn an ủi thật sự này – nhưng Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta – điều này an ủi, đó là một sự an ủi thật sự, đó là một quà tặng được trao ban cho chúng ta qua Thánh Thể, bàn tiệc cưới ấy mà trong đó Chàng Rể sẽ gặp gỡ sự mỏng giòn của chúng ta. Tôi có thể nói là khi tôi đi vào trong Sự Hiệp Lễ trong Thánh Lễ, thì Thiên Chúa gặp gỡ sự mỏng giòn của tôi không? Có! Chúng ta có thể nói điều đó vì đó là thật! Chúa gặp gỡ sự mỏng giòn của chúng ta để đưa chúng ta trở về với lời mời gọi ban đầu: lời mời gọi của việc là hữu thể theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa. Đây là môi trường của Thánh Thể; đây là cầu nguyện.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)