Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu 14/09/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Thập Giá dạy chúng ta đừng sợ thất bại

“Thập giá của Chúa Giêsu dạy cho chúng ta rằng trong cuộc sống có sự thất bại và có chiến thắng”, thập giá dạy chúng ta đừng sợ “những lúc tối tăm” vốn có thể được soi sáng bởi thập giá, vốn là một dấu chỉ cho sự chiến thắng sự dữ của Thiên Chúa.

Đó là thông điệp trọng tâm của bài giảng Đức Giáo Hoàng Phanxicô thực hiện trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (14/09) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Khi mô tả Satan là sự dữ là kẻ bị loại bỏ và bị xiềng xích lại, Đức Giáo Hoàng cảnh báo những người hiện diện rằng “nó vẫn sủa” và rằng, nếu bạn tiếp cận nó để mơn trớn nó, “nó sẽ hủy diệt bạn”.

Sự thất bại của Chúa Giêsu soi sáng sự tối tăm trong đời sống của chúng ta

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng khi chúng ta chiêm ngắm thập giá, dấu ấn của người Kitô Hữu, thì chúng ta chiêm ngắm một dấu chỉ của sự thất bại nhưng cũng là một dấu chỉ của sự chiến thắng: “Tất cả mọi điều Chúa Giêsu thực hiện trong đời Ngài” đã thất bại trên thập giá – Đức Giáo Hoàng nói – và tất cả mọi niềm hy vọng của những người đi theo Ngài đã đi đến hồi kết.

“Chúng ta phải không được sợ chiêm ngắm thập giá như một thời khắc của một sự bại trận, một sự thất bại. Khi Phaolô suy tư về mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, thì Ngài nói một số điều mạnh mẽ. Ngài nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã tự hủy mình ra không, tự hạ mình, đã bị trở thành tội nhân cho đến tận cùng và đã mang lấy hết mọi tội lỗi của chúng ta về phía Ngài, tất cả mọi tội lỗi của thế gian: Ngài là một “mảnh rẻ rách”, một con người bị lên án. Phaolô không sợ cho thấy sự bại trận này và thậm chí điều này có thể soi sáng những thời khắc tăm tối của chúng ta, những thời điểm thất bại của chúng ta. Nhưng thập giá cũng là một dấu chỉ của sự chiến thắng dành cho chúng ta là các Kitô Hữu”.

Thứ Sáu Tuần Thánh

Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng trong Bài Đọc Thứ Nhất, Sách Dân Số nói về thời điểm của Cuộc Xuất Hành khi người dân phàn nàn “đã bị trừng phạt bởi rắn cắn”. Điều này, Đức Giáo Hoàng nói, có ý nói về con rắn xưa, Satan, “Kẻ Đại Tố Cáo”. Nhưng, Đức Giáo Hoàng tiếp tục, Chúa nói với ông Mô-sê rằng con rắn đã mang lại sự chết có thể làm cho sống lại và mang lại sự giải thoát. Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng “đây là một lời tiên báo”. Thực vậy, Đức Giáo Hoàng nói, “đã được biến thành tội nhân, Chúa Giêsu đã đánh bại tác giả của tội lỗi, Ngài đã đánh bại con rắn”. Và Satan, Đức Giáo Hoàng lên án, quá vui vào Thứ Sáu Tuần Thánh “đến nỗi nó không chú ý đến” khoảng cách lớn lao “của lịch sử mà trong đó nó sẽ bị rơi vào.

Satan đã nuốt chửng Chúa Giêsu và thần tính của Ngài

Như các Giáo Phụ nói, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, Satan thấy Chúa Giêsu trong một tình trạng tồi như thế, và giống như một con cá đói đi theo sau miếng mồi câu, nó nuốt chửng Ngài. “Nhưng vào thời điểm ấy, Đức Giáo Hoàng nói, nó cũng nuốt chửng thần tính của Ngài vì đó là miếng mồi bị móc vào cần câu. “Vào thời điểm đó, Đức Giáo Hoàng nói, Satan đã bị hủy diệt mãi mãi. Nó không có sức mạnh. Vào thời điểm đó thập giá trở thành một dấu chỉ của sự chiến thắng”.

Con rắn bị xích, nhưng bạn phải không được tiếp cận nó

“Chiến thắng của chúng ta là thập giá của Chúa Giêsu, chiến thắng kẻ thù, con rắn xưa, Kẻ Đại Tố Cáo”, Đức Giáo Hoàng nói. “Chúng ta đã được cứu” bởi thập giá, bởi sự thật là Chúa Giêsu đã chọn để chìm xuống tận điểm sâu nhất, nhưng với năng quyền thánh”.

“Chúa Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô: Khi nào tôi được giương cao tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Chúa Giêsu đã được giương cao và Satan đã bị hủy diệt. Chúng ta phải được thập giá của Chúa Giêsu thu hút: chúng ta phải nhìn vào thập giá vì thập giá mang lại sức mạnh để tiến bước. Và con rắn xưa vốn đã bị hủy diệt vẫn sủa, vẫn đe dọa nhưng, như các Giáo Phụ đã nói, nó là một có chó bị xích lại: đừng đến gần nó thì nó sẽ không cắn bạn; nhưng nếu bạn cố gắng để vuốt ve nó vì bạn bị cuốn hút về nó như thể nó là một con cún con, thì hãy chuẩn bị bản thân, nó sẽ hủy diệt bạn”.

Thập Giá: một dấu chỉ của sự bại trận và chiến thắng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, cuộc đời của chúng ta tiếp diễn với Đức Kitô đã chiến thắng và phục sinh, và Đấng đã sai Chúa Thánh Thần đến với chúng ta; nhưng cũng với con có đã bị xích ấy, ma quỷ, “là kẻ mà tôi phải không được đến gần vì nó sẽ cắn tôi”.

Thập giá dạy cho chúng ta rằng trong cuộc sống có thất bại và chiến thắng. Chúng ta phải có khả năng chịu đựng sự bại trận, khả năng mang lấy những thất bại cách nhẫn nại, ngay cả những thất bại vì tội lỗi của chúng ta vì Ngài đã trả giá cho chúng ta. Chúng ta phải chịu đựng chúng trong Ngài, xin sự tha thứ nơi Ngài, nhưng không bao giờ để cho bản thân chúng ta bị cám dỗ bởi con có bị xích này. Sẽ thật tốt lành nếu hôm nay, khi chúng ta về nhà, chúng ta dành 5 đến 10 phút trước thập giá, hoặc là thập giá trong nhà chúng ta hay trên tràng chuỗi mân côi: hãy nhìn vào thập giá, đó là dấu chỉ của sự bại trận của chúng ta, thập giá gợi nhắc về những bách hại, nó hủy diệt chúng ta, đó cũng là dấu chỉ cho sự chiến thắng của chúng ta vì đó là nơi mà Thiên Chúa luôn chiến thắng”.

Joseph C. Pham (Vatican News)