Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Theo Chúa Giêsu Vì Tin, Chứ Không Vì Tư Lợi Bản Thân

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Hai (16/04) đã cảnh báo việc theo Chúa Giêsu vì tư lợi bản thân trong các phép lạ của Ngài hơn là qua niềm tin vào lời của Ngài. Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta hãy làm tươi mới lại ký ức của chúng ta về những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện trong đời sống của chúng ta, để đáp trả lại bằng tình yêu.

Tư lợi bản thân của đám đông

Đức Giáo Hoàng suy tư về bài Tin Mừng trong ngày (Ga 6:22-29), mà trong đó đám đông muốn tôn Chúa Giêsu làm một vị vua sau khi hóa bánh và cá ra nhiều. Chúa Giêsu, Đức Giáo Hoàng nói, đã quở trách họ, nói rằng “các ngươi tìm kiếm ta không phải vì đã thấy những dấu lạ mà vì các ngươi đã ăn bánh và no nê”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô chỉ ra hai yếu tố trong sự đáp trả của Chúa Giêsu. Một mặt, Đức Giáo Hoàng nói, họ tìm kiếm Chúa Giêsu để cảm thấy Lời của Ngài trong tâm hồn họ, nghĩa là vì niềm tin. Mặt khác, họ thuần túy tò mò muốn thấy các phép lạ của Ngài. Đức Thánh Cha nói những người này tốt nhưng niềm tin của họ có chút tò mò và kiếm bản thân mình.

Niềm tin của Têphanô vào Chúa Giêsu

Sau đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về một gương khác của niềm tin vào Chúa Giêsu, niềm tin của ông Têphanô trong Bài Đọc Thứ Nhất (Cv 6:8-15). Thánh nhân nói quá rõ ràng, Đức Giáo Hoàng nói, đến nỗi những người chất vấn Ngài trong Hội Đường không thể chống lại sự khôn ngoan của Ngài.

“Ngài đi theo Chúa Giêsu mà không cân nhắc đến những hậu quả: ‘điều này hiệu quả với tôi; điều đó không...’ Ngài không có tự tìm tư lợi cá nhân. Ngài yêu mến. Vì thế Ngài đi theo Chúa Giêsu chắc chắn trong niềm tin của Ngài. Họ đã đặt ra một cái bẫy của sự thóa mạ, và họ đã dẫn Ngài vào đó. Vì thế Ngài bị ném đá đến chết, làm chứng cho Chúa Giêsu”.

Niềm tin hay tư lợi bản thân?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta suy xét cách mà chúng ta đi theo Chúa Giêsu. Ngài khuyên chúng ta hãy làm tươi mới lại ký ức của chúng ta về cách mà Chúa Giêsu đi vào trong đời sống của chúng ta.

“Chúng ta sẽ thấy quá nhiều điều tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta cách nhưng không, vì Ngài yêu mến từng người chúng ta. Có lần tôi đã xét những điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện cho  tôi, tôi có thể hỏi câu hỏi thứ hai: ‘Tôi có thể làm gì cho Chúa Giêsu?’ Với hai câu hỏi này, có lẽ chúng ta có thể thanh luyện niềm tin của mình khỏi bất cứ một tư lợi bản thân nào. Khi tôi thấy tất cả mọi điều mà Chúa Giêsu đã ban cho tôi, thì tâm hồn tôi sẽ nói cách đại lượng: ‘Vâng, lạy Chúa, con sẽ cho đi hết. Con sẽ không phạm những sai phạm này và phạm những tội này nữa. Con sẽ thay đổi đời con theo cách này...’ [Đây là] con đường đến sự hoán cải bởi tình yêu: ‘Chúa đã cho con quá nhiều tình yêu, vì thế con sẽ trao cho Ngài tình yêu của con’”.

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói hai câu hỏi này có thể giúp chúng ta thanh luyện niềm tin của chúng ta khỏi mọi tư lợi bản thân.

“Đây là một bài kiểm tra tốt để xem liệu chúng ta có đang đi theo Chúa Giêsu ‘Tôi đang tư lợi hay không?’...’’Chúa Giêsu đã làm gì cho tôi trong cuộc đời này vì yêu?’ Và khi thấy điều này, ‘Tôi làm gì cho Chúa Giêsu?’ ‘Tôi đáp trả lại tình yêu này thế nào?’ Đó là cách mà chúng ta có thể thanh luyện niềm tin của mình khỏi mọi sự tư lợi bản thân. Xin Chúa giúp chúng ta trên hành trình này”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)