Skip to main content
ĐGH Phanxicô cử hành Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta, 06/03/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Thiên Chúa Chỉ Tha Thứ Cho Chúng Ta Khi Chúng Ta Tha Thứ Cho Người Khác

Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta chỉ khi chúng ta tha thứ cho người khác mà không còn thù hận. Thực hiện bài giảng trong Thánh Lễ sáng Thứ Ba (06/03) tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng một lần nữa trở lại với một trong những chủ đề yêu thích của Ngài – sự tha thứ. Ngài cảnh báo về mối nguy của việc tự để cho bản thân chúng ta bị làm cho nô lệ bởi lòng hận thù. Ngài nhắc nhớ người Kitô Hữu rằng điều kiện tiên quyết để được Thiên Chúa tha thứ là nhìn nhận bản thân chúng ta là một những tội nhân.

Tôi đã phạm tội

Suy tư về Bài Đọc Thứ I từ Sách Tiên Tri Daniel, Đức Giáo Hoàng chú ý đến ông Azariah là người sau khi bị quăng vào trong lò lửa vì từ chối chối bỏ Thiên Chúa, không phàn nàn với Thiên Chúa vì việc đối xử đang phải chịu, ông cũng không quở trách Thiên Chúa khi tuyên bố về lòng trung thành của ông. Thay vào đó, ông tiếp tục tuyên xưng về sự cao cả của Thiên Chúa và chỉ ra căn nguyên của sự dữ khi nhận biết rằng Thiên Chúa luôn luôn cứu họ nhưng thật không may là họ đã phạm tội.

Việc tự tố cáo bản thân, Đức Giáo Hoàng chỉ ra, là bước đầu tiên hướng đến sự tha thứ. Đức Giáo Hoàng nói rằng việc tự tố cáo bản thân chứ không phải người khác là một phần của sự khôn ngoan Kitô Giáo. Đây là thái độ mà Đức Giáo Hoàng đề nghị khi tiếp cận bí tích hòa giải – Thiên Chúa cao cả đã cho tôi quá nhiều và thật không may tôi đã phạm tội. Tôi đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tôi xin ơn cứu độ.

Thiên Chúa sẽ biện hộ cho chúng ta

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc đến một cảnh tượng một người phụ nữ trong tòa cáo giải trong khi nỗ lực biện minh cho bản thân mình bằng việc kể ra một danh sách dài các tội của bà mẹ chồng cô. Cha giải tội ngắt ngang bà để yêu cầu bà bắt đầu xưng tội của bà.

Nói đến ông Azariah, Đức Thánh Cha nói Thiên Chúa yêu mến một tâm hồn khiêm cung, nói rằng những những người tin vào Thiên Chúa sẽ không bao giờ thất vọng. Một tâm hồn khiêm cung nới sự thật với Thiên Chúa. Và điều Thiên Chúa làm, Đức Giáo Hoàng nói, là bịt miệng chúng ta lại, như người cha thực hiện với Người Con Hoang Đàng. Ông không để cho người con nói, nhưng che đậy cho cậu bằng tình yêu, tha thứ mọi sự.

Thiên Chúa tha thứ khi chúng ta tha thứ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi người Kitô Hữu đừng xấu hổ về việc nhìn nhận những tội lỗi của mình, đảm bảo với họ là Thiên Chúa sẽ biện hộ cho chúng ta bằng việc tha thứ cho chúng ta, không chỉ một lần mà luôn luôn, nhưng với điều kiện là chúng ta phải tha thứ cho người khác. Đức Giáo Hoàng nhìn nhận thật không dễ gì để tha thứ vì lòng hận thù, Ngài nói, đã tạo ổ nơi tâm hồn chúng ta, luôn để lại phía sau một vị đắng. Chúng ta thường tả một loạt các điều người khác đã làm với chúng ta.

Hãy cảnh giác về lòng hận thù

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo người Kitô Hữu trước việc bị lòng hận thù làm cho ra nô lệ. Ngài kêu gọi người Kitô Hữu hãy nhớ hai điều. Chúng ta cần ngợi khen Thiên Chúa khi nhận biết tội lỗi mình, và điều thứ hai – Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta 70 lần 7, với điều kiện chúng ta phải tha thứ cho người khác.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)