Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ tại Santa Marta

ĐGH Phanxicô - Thiên Chúa Khóc Thương Khi Tôi Lạc Xa Tình Yêu Của Ngài

Hãy ý thức về những ảo tưởng và những ngẫu tượng sau, vì chỉ một mình Thiên Chúa yêu thương chúng ta và đợi chờ chúng ta giống như một người Cha. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ vào sáng Thứ Năm (30/03) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Giải thích về Thư Thứ Nhất từ Sách Xuất Hành, Đức Thánh Cha tập trung vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân của Người, bất chấp sự bất trung của họ. Ngay cả ngày nay, Ngài nói, thật tốt cho chúng ta hãy hỏi liệu chúng ta có đang xa lìa chúng ta khỏi Thiên Chúa để chạy theo những ngẫu tượng và tinh thần thế tục hay không.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô lấy gợi hứng từ Sách Xuất Hành để suy tư về “những giấc mơ và những thất vọng của Thiên Chúa”. Người dân, Đức Giáo Hoàng nói, là “giấc mơ của Thiên Chúa. Ngài mơ về họ vì Ngài yêu thương họ”. Nhưng người dân đã phản bội lại giấc mơ của Thiên Chúa và vì thế Thiên Chúa “bắt đầu trở nên thất vọng”, đề nghị Môsê hãy xuống núi là nơi mà ông đã lên nhận Lề Luật. Người dân “không có lòng kiên nhẫn để đợi chờ Thiên Chúa” thậm chí 40 ngày. Họ đã tự làm cho chính họ một con bò vàng và “họ lãng quên Thiên Chúa là Đấng đã cứu thoát họ”.

Cơn cám dỗ để không trung thành với Thiên Chúa

Tiên tri Baruc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “có một sự diễn tả hay về dân này: ‘Các ngươi đã lãng quên Đấng nuôi nấng các ngươi”.

“Lãng quên Thiên Chúa là Đấng tạo nên chúng ta, Đấng nuôi dưỡng chúng ta, và Đấng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống: đây là sự thất vọng của Thiên Chúa. Và nhiều lần trong Tin Mừng Chúa Giêsu nói bằng các dụ ngôn về người xây dựng vườn nho, mà sau đó thất bại, vì công nhân muốn chiếm lấy vườn nho cho chính họ. Trong tâm hồn con người luôn có sự không mỏi mệt này! Nó không được thoả mãn với Thiên Chúa, với tình yêu tín trung. Tâm hồn con người luôn hướng đến sự bất trung. Đây là cơn cám dỗ”.

Thiên Chúa “thất vọng” bởi sự bội tín của dân Người là những người chạy theo những ngẫu tượng

Do đó, Thiên Chúa “qua vị ngôn sứ đã quở trách dân này”, vốn “không nhất quán và không biết cách đợi chờ”. Họ đi lạc xa khỏi Thiên Chúa để tìm kiếm thần khác.

“Sự thất vọng của Thiên Chúa là sự bất trung của người dân... Và chúng ta là dân của Thiên Chúa. Chúng ta biết rõ [những ý muốn] của tâm hồn chúng ta thế nào, và mỗi ngay chúng ta phải chọn lại con đường ấy để không từ từ trượt về phía các ngẫu tượng, những ảo tưởng, tinh thần thế tục, và sự bất trung. Tôi nghĩ sẽ thật tốt cho chúng ta hôm nay biết suy tư về một Thiên Chúa thất vọng: ‘Hãy cho con biết, lạy Chúa, Ngài có thất vọng con không?’ Trong một số điều, có, chắc chắn. Nhưng suy tư, và hãy tự hỏi bản thân bạn câu hỏi này”.

Suy tư trong Mùa Chay liệu chúng ta có đang làm cho bản thân chúng ta xa Chúa

Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô khẳng định, “có một trái tim hiền lành, một trái tim của người cha”. Ngài nhắc lại việc Chúa Giêsu khóc “thương thành Giêrusalem”. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình, Ngài nói, liệu “Thiên Chúa có đang khóc thương tôi”, liệu “Ngài có thất vọng ở nơi tôi không”, và liệu “tôi có đang tự tách lìa bản thân tôi khỏi Chúa không”. Ngài hỏi lớn tiếng, “Tôi có bao nhiêu ngẫu tượng, mà tôi không thể rời bỏ, làm cho tôi trở thành nô lệ? Ngẫu tượng mà chúng ta có ở trong chúng ta...Và Thiên Chúa khóc thương cho tôi”.

“Chúng ta hôm nay hãy suy tư về sự thất vọng này của Thiên Chúa, Đấng đã tạo nên chúng ta vì yêu thương, trong khi chúng ta lại đi tìm kiếm tình yêu, về sự thịnh vượng ở một nơi khác và không phải ở nơi tình yêu của Ngài. Chúng ta tự tách mình ra khỏi Thiên Chúa là Đấng nuôi dưỡng chúng ta. Đây là một tư tưởng cho Mùa Chay. Sẽ thật tốt cho chúng ta. Hãy thực hiện việc xét mình nhỏ này mỗi ngày: ‘Lạy Chúa, Chúa có nhiều giấc mơ dành cho con, con biết rằng con đã đi lạc xa Chúa, nhưng xin cho con biết ở đâu và cách trở về...’ Sự kinh ngạc sẽ là việc Ngài hằng luôn đợi chờ chúng ta, giống như người cha của đứa con hoang đàng là người nhìn thấy con mình từ xa, vì ông luôn đợi chờ anh ta”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)