Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Thiên Đàng Không Chán Đâu

Trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (27/04) Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về hành trình trần thế của người Kitô Hữu hướng về quê trời, nơi mà chúng ta sẽ được đón tiếp bởi niềm vui của cuộc gặp gỡ diện đối diện với Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha lấy ý từ Bài Đọc Thứ Nhất trích Sách Tông Đồ Công Vụ, đoạn chứa đựng bài diễn từ của Thánh Phaolô trong hội đường tại Antioch ở Pisidia.

Thánh Phaolô nói với người Do Thái rằng các cư dân của Jerusalem và các nhà lãnh đạo của họ không nhìn nhận Chúa Giêsu, kết án tử Ngài. Nhưng Ngài đã sống lại từ cõi chết.

Bước đi với lời hứa của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta

Thánh Phaolô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, gọi sự phục sinh của Chúa Giêsu là sự thành toàn của Lời Hứa của Thiên Chúa. Ngài nói rằng dân Thiên Chúa bước đi với lời hứa trong tâm hồn họ, khi biết tình trạng của họ là “người được chọn”. Đức Giáo Hoàng nói rằng, ngay cả khi họ không trung tín, “thì dân Thiên Chúa đã tin vào lời hứa, vì họ biết Thiên Chúa thì tín trung”.

“Cả chúng ta nữa, đang bước đi trên hành trình. Khi được hỏi chúng ta đang đi về đâu, chúng ta nói, ‘Hướng về quê trời!’ ‘Vậy thì nước trời là gì?’ một số người hỏi. Đến đó chúng ta lại bắt đầu thấy không chắc chắn trong câu trả lời của chúng ta. Chúng ta không biết cách giải thích hay nhất về nước trời. Thường chúng ta mang lấy một hình ảnh một nước trời trừu tượng và xa cách...Và một số người nghĩ: ‘Nhưng nước trời sẽ không chán cách vĩnh cửu chứ?’ Không! Đó không phải là nước trời. Chúng ta đang trên hành trình hướng đến một cuộc gặp gỡ: cuộc gặp gỡ sau cùng với Chúa Giêsu. Nước trời là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu”.

Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói chúng ta phải thường nhắc lại ý tưởng này: “Tôi đang bước đi trong cuộc sống này để gặp gỡ Chúa Giêsu”. Cuộc gặp gỡ này sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc mãi mãi, Đức Giáo Hoàng nói.

“Nhưng Chúa Giêsu làm gì trong lúc này?” Đức Giáo Hoàng đặt câu hỏi. Như Tin Mừng Gioan chỉ ra, Đức Giáo Hoàng nói, Chúa Giêsu đang hoạt động vì chúng ta và cầu nguyện cho chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại những lời của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, khi Ngài hứa với Phêrô Ngài sẽ cầu nguyện cho ông.

“Mỗi người chúng ta phải nói: ‘Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho tôi, đang làm việc để chuẩn bị cho tôi một chỗ’. Ngài trung tín. Ngài làm thế vì Ngài đã hứa điều đó. Thiên đàng sẽ là cuộc gặp gỡ này, cuộc gặp gỡ này với Chúa là Đấng đi trước để chuẩn bị một chỗ cho chúng ta. Điều này làm gia tăng niềm tin của chúng ta”.

Lời cầu nguyện chuyển cầu của Chúa Giêsu

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói Chúa Giêsu là một nhà chuyển cầu, cho đến tận cùng thế giới.

“Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sự nhận biết này về việc đang tiến bước trên một hành trình với lời hứa này. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để nhìn lên trời và nghĩ: ‘Chúa đang cầu nguyện cho tôi”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)