Skip to main content
Nghi thức khai mạc Hội Nghị COP-23 tại Bonn, Đức (pressroom.oecs.org)

ĐGH Phanxicô - Thông Điệp Gửi Hội Nghị COP-23 Về Biến Đổi Khí Hậu Tại Bonn

Thưa Quý Vị,

Gần 2 năm trước, cộng đồng quốc tế đã qui tụ trong diễn đàn UNFCCC này, với hầu hết các đại diện chính phủ cấp cao nhất, và sau một cuộc tranh luận lâu dài và phức tạp đã đi đến một việc áp dụng Hiệp Định Paris mang tính lịch sử. Tôi thấy thành tựu của bản hiệp ước về sự cần thiết phải thực hiện một chiến lược chung để chống lại một trong những hiện tượng đáng quan ngại nhất của nhân loại chúng ta đang phải trải qua: biến đổi khí hậu.

Ý muốn theo sau bản hiệp định này đã được nhấn mạnh bởi tốc độ mà qua đó Hiệp Định Paris đi vào hiệu nghiệm, chưa đầy một năm sau khi áp đồng thuận. Hiệp Định chỉ ra một con đường rõ ràng của sự chuyển tiếp đến một mô hình phát triển kinh tế có mức khí carbon thấp hoặc bằng không, khích lệ sự liên đới và chi mối những mối liên hệ mạnh mẽ giữa việc chiến đấu chống lại sự biến đổi khí hậu và tình trạng nghèo. Sự chuyển tiếp này trở nên mang tính mời gọi hơn nữa bởi sự khẩn thiết về mặt khí hậu vốn đang đòi hỏi sự cam kết cao hơn nữa từ phía các quốc gia, một số nước phải nỗ lực để đóng vai trò đứng đầu trong sự chuyển tiếp này, luôn nhớ đến những nhu cầu của những người dân mỏng giòn nhất.

Những ngày này các bạn đang qui tụ tại Bonn để cùng nhau thực hiện một giai đoạn quan trọng khác của Hiệp Định Paris: tiến trình xác định và thiết lập những chỉ dẫn, qui định và những cơ chế hiến pháp để hiệp định có thể thật sự hiệu quả và có thể góp phần vào thành tựu của những mục tiêu phức tạp mà Hiệp Định này đặt ra. Trong con đường như thế, thật cần thiết để duy trì một mức độ hợp tác cao.

Từ cách tiếp cận này, tôi muốn tái khẳng định lại lời kêu gọi khẩn thiết của tôi để canh tân lại cuộc đối thoại về cách mà chúng ta đang xây dựng tương lai của hành tinh này. Chúng ta cần một sự trao đổi làm cho tất cả chúng ta hiệp nhất, vì thách đố môi trường mà chúng ta đang đối diện, và những cội rễ con người của nó, liên hệ đến tất cả mọi người, và ảnh hưởng đến tất cả mọi người. [...] Thật không may, nhiều nỗ lực để tìm kiếm các giải pháp cụ thể cho cuộc khủng hoảng môi trường thường bị làm cho thất vọng bởi nhiều lý do khác nhau từ chuyện chối bỏ vấn đề đến sự thờ ơ, sự thoái lui an nhàn, hoặc niềm tin mù quáng vào các giải pháp công nghệ (x. Tông Thư Laudato Si’, 14).

Chúng ta cần tránh rơi vào cái bẫy của bốn thái độ mang tính bảo thủ này, mà chắc chắn sẽ không giúp ích gì cho việc nghiên cứu chân thành hoặc đối thoại chân thành và hiệu quả về việc xây dựng tương lai của hành tinh của chúng ta: sự chối bỏ, sự thờ ơ, sự thoái lui và tin vào những giải pháp không đầy đủ.

Hơn nữa, chúng ta không thể tự giới hạn chính bản thân chúng ta chỉ vào chiều kích kinh tế và công nghệ: những giải pháp công nghệ là cần thiết nhưng chưa đủ; thật cần thiết và chính đáng là sự xem xét cẩn trọng các ảnh hưởng về mặt đạo đức và xã hội và những tác động của mô thức mới của sự phát triển và tiến bộ trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Từ cách tiếp cận này, có một sự cần thiết ngày càng gia tăng để chú ý đến giáo dục và lối sống dựa trên nền sinh thái toàn diện, có khả năng mặc lấy một tầm nhìn mới của sự nghiên cứu trung thực và cuộc đối thoại mở ở những nơi mà nhiều chiều kích khác nhau của Hiệp Định Paris đang được đan quyện vào nhau. Thật là hữu ích để nhớ rằng Hiệp Định nhắc nhớ “trách nhiệm nặng nề...đạo đức và luân lý để hành động không trì hoãn, theo một cách thế là càng thoát khỏi những áp lực kinh tế và chính trị càng tốt, đặt sang một bên những lợi ích cụ thể và hành vi cụ thể” (x. Thông Điệp Gửi COP-22). Điều này có nghĩa là, trong thực tế, tuyên truyền “một sự ý thức có trách nhiệm” hướng đến ngôi nhà chung của chúng ta (x. Tông Thư Laudato Si’, 202; 231) qua sự đóng góp của hết mọi người, trong việc giải thích các hình thức khác nhau của hành động và hợp tác giữa nhiều bên khác nhau, một số bên không thể thiếu để nhấn mạnh đến sự thông thái của con người vì thiện ích chung.

Qua đây tôi xin gửi lời chào của tôi đến Ngài, Ngài Chủ Tịch, và đến tất cả mọi tham dự viên trong Hội Thảo này, tôi hy vọng rằng, với sự dẫn dắt có thẩm quyền của Ngài và thẩm quyền của Fiji Islands, công việc của những ngày họp này sẽ được thúc đẩy bởi cùng một tinh thần hợp tác và mang tính ngôn sứ được thể hiện trong COP-21. Điều này sẽ giúp một sự gia tăng về việc nâng cao ý thức và củng cố ý muốn để đưa ra những quyết định hiệu quả để chống lại hiện tượng biến đổi khí hậu trong khi đồng thời đấu tranh chống lại sự nghèo và cổ võ sự phát triển con người thật sự. Sự dấn thân này được trợ giúp bởi sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa Tối Cao.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)