Skip to main content
Đức Giáo Hoàng trong Buổi Triều Yết Chung, 26/09/2018 (Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

ĐGH Phanxicô - Thông Điệp Gửi Người Công Giáo Tại Trung Quốc và Giáo Hội Toàn Cầu

Anh em giám mục, linh mục, anh chị em nam nữ thánh hiến và hết mọi người tín hữu của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc thân mến, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa, “chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt” (Tv 100:3).

Vào thời khắc này, tâm hồn tôi vang vọng những lời giáo huấn được nói với các bạn qua vị tiền nhiệm đáng kính của tôi trong Lá Thư Ngày 27 Tháng 5 Năm 2017 của Ngài: “Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc, các bạn là một đoàn chiên bé nhỏ đang hiện diện và tích cực trong sự bao la của một dân đông đảo đang tiến bước trong lịch sử. Những lời sau của Chúa Giêsu nói với các bạn thật đánh động và khích lệ biết bao: ‘Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em’ (Lc 12:32)!...Do đó, ‘ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời’ (Mt 5:16)” (BENEDICT XVI, Thư Gửi Người Công Giáo Trung Quốc, 27/05/2007, 5).

1. Cho đến giờ, nhiều bài viết mâu thuẫn đã xuất hiện về tình hình hiện tại và, cụ thể, tương lai của các cộng đồng Công Giáo tại Trung Quốc. Tôi ý thức rằng làn sóng tư tưởng và ý kiến có thể tạo nên một sự bối rối nhất định và tạo ra những phản ứng khác nhau nơi tâm hồn của nhiều người. Một số cảm thấy hoài nghi và bối rối, trong khi những người khác lại cảm thấy chính bản thân họ một cách nào đó đã bị Tòa Thánh bỏ mặc và một cách lo âu đặt vấn đề về giá trị của những khổ đau của họ đã chịu vì lòng trung thành với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô. Nơi nhiều người khác, có những mong đợi tích cực rõ ràng và những suy tư được gợi lên từ một niềm hy vọng về một tương lai thanh bình hơn cho việc làm chứng sinh hoa trái cho niềm tin tại Trung Quốc.

Tình hình đã trở nên bén hơn, đặc biệt có liên quan đến Bản Thỏa Thuận Tạm Thời giữa Tòa Thánh và Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, mà, như các bạn biết, đã được ký kết trong vài ngày qua tại Bắc Kinh. Vào thời điểm rất quan trọng này đối với đời sống của Giáo Hội, tôi muốn đảm bảo với các bạn qua Thông Điệp ngắn này là các bạn đang hiện diện trong lời cầu nguyện hằng ngày của tôi, và cùng chia sẻ với các bạn những tâm tình của tôi.

Đó là những tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và sự khâm phục chân thành - vốn là sự khâm phục của toàn thể Giáo Hội Công Giáo – vì quà tặng trung thành, sự kiên định của các bạn giữa những thử thách, và niềm tin vững vàng của các bạn vào sự quan phòng của Thiên Chúa, ngay cả khi những hoàn cảnh nhất định cho thấy hết sức gian khó và khắc nghiệt.

Những kinh nghiệm đớn đau này là một phần di sản thiêng liêng của Giáo Hội tại Trung Quốc và của hết mọi người lữ hành của Thiên Chúa trên mặt đất này. Tôi đảm bảo với các bạn rằng Thiên Chúa, qua sự tôi rèn của những thử thách của chúng ta, sẽ không bao giờ không tuôn đổ sự ủi an của Ngài trên chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta một niềm vui thậm chí lớn lao hơn. Theo những lời cảu Tác Giả Thánh Vịnh, chúng ta chắc chắn hơn là “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng” (Tv 126:5).

Do đó, chúng ta hãy tiếp tục nhìn vào gương của những người tín hữu và mục tử trung tín là những người sẵn sàng mang lại “chứng tá tốt lành” của họ (x. 1 Tm 6:13) cho Tin Mừng, ngay cả thậm chí hy sinh mạng sống của họ. Họ sẽ tự thể hiện chính họ là những người bạn đích thực của Thiên Chúa!

2. Về phần mình, tôi luôn nhìn đến Trung Quốc như một vùng đất của những cơ hội lớn lao và người dân Trung Quốc như là những người sáng tạo và những người quản gia của một di sản vô giá về văn hóa và sự khôn ngoan, được tinh luyện bằng việc chống lại sự gian khó và đón nhận sự gian khó, và điều mà, không phải bởi sự tình cờ, đã đi vào mối liên hệ ngay từ xa xưa với thông điệp Kitô Giáo. Như Cha Matteo Rici, S.J., đã ghi chép lại cách đầy hiểu biết trong khi thách đố chúng ta đi đến nhân đức của sự tin tưởng, “trước khi đi vào tình bằng hữu, người ta phải quan sát; sau khi trở thành bạn, người ta phải tin tưởng” (De Amicitia, 7).

Tôi cũng tin tưởng rằng gặp gỡ có thể là đúng đắn và sinh hoa trái chỉ khi cuộc gặp gỡ ấy diễn ra trong việc thực thi sự đối thoại, vốn có liên quan đến việc biết nhau, tôn trọng nhau và “bước đi cùng nhau” vì muốn xây dựng một tương lai chung cho một sự hòa hợp tuyệt vời.

Đây là bối cảnh mà trong đó Bản Thỏa Thuận Tạm Thời đặt quan điểm, là kết quả của một cuộc đối thoại mang tính tổ chức rất lâu dài và phức tạp giữa Tòa Thánh và các nhà cầm quyền Trung Quốc được khởi xướng bởi Thánh Gioan Phaolô II và tiếp tục bởi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Qua tiến trình này, Tòa Thánh đã mong muốn – và tiếp tục mong muốn – chỉ đạt được những mục đích thiêng liêng và mục vụ cụ thể của Giáo Hội, nghĩa là, cổ võ và xúc tiến việc rao giảng Tin Mừng, và tái thiết lập và duy trì sự hiệp nhất trọn vẹn và rõ ràng của cộng đồng Giáo Hội tại Trung Quốc.

Liên quan đến tầm quan trọng của Bản Thỏa Thuận này và các mục đích của nó, tôi muốn chia sẻ cùng các bạn vài suy tư và mang lại cho các bạn một vài thông tin của một bản chất mục vụ tinh thần đối với cuộc hành trình mà chúng ta được mời gọi để thực hiện trong giai đoạn mới này.

Đó là một hành trình mà, như trong các giai đoạn trước đó của nó, “vốn đòi hỏi thời gian và mặc lấy thiện chí của cả hai bên” (BENEDICT XVI, Thư Gửi Người Công Giáo Trung Quốc, 27/05/2007, 4). Nhưng, đối với Giáo Hội, ngay trong và bên ngoài Trung Quốc, thì điều này có liên hệ nhiều hơn là chỉ đơn thuần tôn trọng các giá trị nhân bản. Đó còn là một lời mời gọi thiêng liêng: đi ra khỏi chính bản thân Giáo Hội để đón nhận “những niềm vui và niềm hy vọng, than khóc và u sầu của người dân thời đại chúng ta, đặc biệt là người nghèo hay bị áp bức” (CÔNG ĐỒNG VATICAN II, Hiến Chế Mục Vụ Gaudium et Spes, 1) và những thách đố của hiện tại mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta. Do đó đó là một lệnh truyền giáo hội để trở thành những người lữ khách trên những nẻo đường của lịch sử, tin tưởng trước hết vào Thiên Chúa và vào những lời hứa của Ngài, như ông Abraham và cha ông chúng ta đã thực hiện trong niềm tin.

Được Thiên Chúa gọi, ông Abraham đã vâng phục bằng việc ra đi đến một vùng đất chưa biết mà ông đã nhận như một sự thừa hưởng, mà không biết con đường đang ở phía trước. Giả như ông Abraham có đòi hỏi những hoàn cảnh xã hội và chính trị lý tưởng trước khi rời khỏi mảnh đất của ông, có lễ ông đã chẳng bao giờ lên đường. Thay vào đó, ông tin tưởng vào Thiên Chúa và đáp trả lại lời của Thiên Chúa mà đã rời khỏi quê hương và sự an toàn của quê hương. Không phải những thay đổi mang tính lịch sử đã làm cho ông tin tưởng vào Thiên Chúa; thay vào đó, chính niềm tin trong sáng của ông vốn mang lại sự thay đổi trong lịch sử. Vì niềm tin là “bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám” (Dt 11:1-2).

3. Là Người Kế Vị Thánh Phêrô, tôi muốn khẳng định với các bạn trong niềm tin này (x. Lc 22:32) – trong niềm tin của Abraham, trong niềm tin của Đức Trinh Nữ Maria, trong niềm tin mà các bạn đã nhận lãnh – và xin các bạn hãy đặt niềm tin của các bạn mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào Thiên Chúa của lịch sử và vào sự biện phân thánh ý Ngài của Giáo Hội. Chớ gì tất cả chúng ta đều khẩn xin ơn ban của Chúa Thánh Thần soi sáng tư tưởng của chúng ta, sưởi ấm cõi lòng chúng ta và giúp chúng ta hiểu nơi nào Ngài muốn dẫn chúng ta đến, để vượt thắng những thời khắc hoang mang không thể tránh được, và để tìm kiếm sức mạnh để ra đi cách đầy quyết tâm trên con đường phía trước.

Rõ ràng vì việc hỗ trợ và cổ võ cho việc loan báo Tin Mừng tại Trung Quốc và tái thiết lập lại sự hiệp nhất trọn vẹn và rõ ràng trong Giáo Hội, thì thật cần thiết, trên hết mọi sự, là thỏa thuận về vấn đề bổ nhiệm các giám mục. Thật tiếc thay, như chúng ta biết, lịch sử gần đây của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc đã được đánh dấu bởi những căng thẳng sâu sắc và đớn đau, những đớn đau và những chia rẽ, đặt trọng tâm cách đặc biệt vào hình tượng người giám mục như là người quản lý sự chính đáng của đức tin và như là người đảm bảo cho sự hiệp thông giáo hội.

Khi mà, trong quá khứ, người ta đã giả định là sẽ quyết định đời sống nội tại của các cộng đồng Công Giáo, áp đặt sự kiểm soát trực tiếp bên trên và vượt ra khỏi khả năng hợp pháp của nhà nước, thì hiện tượng hầm trú xuất hiện trong Giáo Hội tại Trung Quốc. Kinh nghiệm này – nó cần phải được nhấn mạnh – không phải là một phần bình thường của đời sống Giáo Hội và “lịch sử cho thấy rằng các vị mục tử và người tín hữu đã cậy dựa vào đó chỉ giữa những khổ đau, trong sự mong muốn duy trì sự nhất quán của niềm tin của họ” (BENEDICT XVI, Thư Gửi Người Công Giáo Trung Quốc, 27/05/2007, 8).

Tôi muốn các bạn biết rằng, từ thời điểm tôi được ủy thác cho sứ vụ Phêrô, tôi đã kinh nghiệm được sự an ủi lớn lao khi biết lòng khao khát tận tâm hồn của những người Công Giáo Trung Quốc để sống niềm tin của họ trong sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội hoàn vũ và với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, một vị là “nguồn và nền tảng vĩnh viễn và rõ ràng của sự hiệp nhất của cả hàng giám mục và của toàn thể cộng đoàn người tín hữu (CÔNG ĐỒNG VATICAN II, Hiến Chế Mục Vụ Lumen Gentium, 23). Trong những năm qua, tôi đã nhận được nhiều dấu chỉ cụ thể và chứng từ về niềm khao khát ấy, gồm cả từ các giám mục là những người đã phá hủy sự hiệp thông trong Giáo Hội như là kết quả của sự yếu đuối và những sai lỗi, nhưng cũng và không phải là không thường xuyên, do bởi những áp lực mạnh mẽ và không mong muốn từ bên ngoài.

Kết quả là, sau khi xem xét cẩn thận mọi hoàn cảnh cá nhân, và lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau, tôi đã dành nhiều thời gian để suy tư và cầu nguyện, tìm kiếm thiện ích thật của Giáo Hội tại Trung Quốc. Trước Thiên Chúa và với sự bình an của sự phán quyết, trong sự tiếp nối với định hướng đã được đặt ra bởi các vị tiền nhiệm của tôi, tôi đã quyết định ban sự hòa giải cho bảy vị giám mục “chính thức” còn lại đã được tấn phong mà chưa có lệnh giáo hoàng và, đã gỡ bỏ hết mọi lệnh trừng phạt theo giáo luật, và tái xác nhận họ vào sự hiệp thông trọn vẹn trong giáo hội. Đồng thời, tôi xin các vị ấy hãy thể hiện những cử chỉ cụ thể và rõ ràng cho sự hiệp nhất được khôi phục của các vị với Tòa Thánh và với các Giáo Hội trên khắp thế giới, và vẫn trung thành bất chấp mọi khó khăn.

4. Trong năm thứ sáu của Triều Giáo Hoàng của tôi, mà tôi đã đặt ngay từ đầu dưới trướng tình yêu thương xót của Thiên Chúa, giờ đây tôi mời gọi hết mọi người Công Giáo Trung Quốc hãy làm việc hướng đến sự hòa giải. Chớ gì tất cả hãy nhớ, với lòng nhiệt thành tông đồ mới, những lời của Thánh Phaolô: “Thiên Chúa..., là Ðấng đã nhờ Ðức Kitô mà cho chúng ta được hòa giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hòa giải” (2 Cr 5:18).

Thực vậy, như tôi đã viết khi kết thúc Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót, “không luật pháp hay qui định nào có thể ngăn chặn Thiên Chúa khỏi việc một lần nữa đón con là người trở về với Ngài khi nhìn nhận rằng cậu đã làm sai nhưng có ý bắt đầu một đời sống mới của mình. Chỉ dừng lại ở mức độ lề luật thì tương đương với việc cản trở niềm tin và lòng thương xót thánh...Ngay cả trong những trường hợp phức tạp nhất, nơi mà có cơn cám dỗ áp dụng công lý chỉ có từ những qui định mà thôi, thì chúng ta phải tin vào sức mạnh chảy tràn từ ân sủng thánh” (Tông Thư Misericordiae et Misera, 20/11/2016, 11).

Trên tinh thần này, và hòa cùng với những quyết định đã được thực hiện, chúng tôi có thể đưa ra một tiến trình chưa có tiền lệ mà chúng tôi hy vọng sẽ giúp để chữa lành các vết thương của quá khứ, khôi phục lại sự hiệp thông trọn vẹn nơi tất cả mọi người Công Giáo Trung Quốc, và dẫn đến một giai đoạn của sự hợp tác huynh đệ lớn lao hơn, để canh tân lại sự dấn thân cho sứ mạng loan báo Tin Mừng. Vì Giáo Hội tồn tại vì để làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và cho tình yêu tha thứ và cứu chuộc của Chúa Cha.

5. Bản Thỏa Thuận Tạm Thời đã được ký với các giới chức Trung Quốc, trong khi bị giới hạn một vài khía cạnh nhất định của đời sống Giáo Hội và khả năng cải thiện cần thiết, có thể góp phân – về phần mình - vào việc viết nên một chương mới của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc. Vì lần đầu tiên, Bản Thỏa Thuận đưa ra những yếu tố ổn định cho sự hợp tác giữa các nhà cầm quyền chính phủ và Tòa Thánh, trong niềm hy vọng mang lại cho Cộng Đồng Công Giáo những vị mục tử tốt lành.

Trong bối cảnh này, Tòa Thánh có ý sẽ hoàn toàn thực thi vai trò của mình. Nhưng một phần quan trọng cũng tùy thuộc vào các bạn, các vị giám mục, các linh mục, những người nam nữ thánh hiến và người tín hữu: cùng chung sức tìm kiếm những ứng viên tốt có khả năng lãnh sứ vụ đầy đòi hỏi và quan trọng trong Giáo Hội của một giám mục. Đó không phải là một vấn đề bổ nhiệm những chức năng để giải quyết các vấn đề tôn giáo, mà là việc phát hiện ra những mục tử chân chính theo trái tim của Chúa Giêsu, những con người dấn thân làm việc cách đại lượng trong việc phục vụ dân Thiên Chúa, đặc biệt là người nghèo và những người tổn thương nhất. Những người thực sự nghiêm túc sống những lời của Chúa: “
“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10:43-44).

Theo đó, dường như rõ ràng là Bản Thỏa Thuận chỉ thuần túy là một khí cụ, chứ tự thân nó không có khả năng giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Thực vậy, chúng ta sẽ thấy không hiệu quả và không hiệu năng, vô dụng trừ khi Bản Thỏa Thuận này được đồng hành bởi một sự dấn thân sâu sắc cho việc canh tân những thái độ cá nhân và các hình thức hành xử của giáo hội.

6. Ở cấp độ mục vụ, cộng đồng Công Giáo tại Trung Quốc được mời gọi để hiệp nhất, để vượt thắng những chia rẽ của quá khứ vốn đã tạo ra, và đang tiếp tục tạo ra nỗi thống khổ lớn lao trong tâm hồn của nhiều vị mục tử và người tín hữu. Hết mọi Kitô Hữu, không loại trừ một ai, giờ đây phải mang lại những cử chỉ hòa giải và hiệp thông. Theo đó, chúng ta hãy nhớ lời dạy của Thánh Gioan Thánh Giá: “Trong buổi chiều tà của đời sống, chúng ta sẽ được phán xét về tình yêu” (Dichos, 64).

Ở cấp độ dân sự và chính trị, người Công Giáo Trung Quốc phải là những người công dân tốt, yêu mến quê hương của họ và phục vụ đất nước họ với sự tỉnh thức và trung thực, đến mức khả năng tốt nhất của họ. Về mức độ đạo đức, thì họ cần ý thức rằng nhiều anh chị em công dân đồng loại của họ đang mong đợi từ họ một sự dấn thân lớn lao hơn cho việc phục vụ thiện ích chung và cho sự phát triển hòa hợp của toàn thể xã hội. Đặc biệt, người Công Giáo nên thực hiện sự đóng góp mang tính ngôn sứ và xây dựng xuất phát từ niềm tin của họ vào nước Thiên Chúa. Đôi khi, việc này có thể cũng đòi hỏi từ họ sự nỗ lực để mang lại một lời phê bình, không phải vì sự chống đối vô bổ, mà vì xây dựng một xã hội công bằng hơn, nhân bản và tôn trọng hơn phẩm giá của mỗi con người.

7. Giờ đây tôi nói với anh em, anh em giám mục, linh mục và người thánh hiến của tôi là những người “phục vụ Thiên Chúa trong hân hoan” (Tv 100:2). Chúng ta hãy nhìn nhận nhau là những người môn đệ của Đức Kitô trong việc phục vụ dân Thiên Chúa. Chúng ta hãy làm cho bác ái trở thánh kim chỉ nam cho sứ vụ của chúng ta. Chúng ta hãy bỏ lại phía sau những mâu thuẫn quá khứ và những nỗ lực theo đuổi lợi ích riêng của chúng ta, và chăm sóc người tín hữu, biến niềm vui và nỗi khổ của họ thành của chúng ta. Chúng ta hãy làm việc cách khiêm nhường cho sự hòa giải và hiệp nhất. Với sức mạnh và lòng nhiệt thành, chúng ta hãy chọn con đường phúc âm hóa đã được Công Đồng Vatican II chỉ ra cho chúng ta.

Đối với mọi người, một lần nữa tôi nói bằng tình cảm lớn lao: “Chúng ta hãy để cho mình được thúc đẩy hành động bằng gương của tất cả những linh mục, tu sĩ, giáo dân là những người đã tận hiến chính họ cho việc loan báo và cho việc phục vụ người khác bằng lòng trung thành lớn lao, thường là với sự rủi ro mạng sống của họ và chắc chắn với cái giá đánh đổi sự an nhàn của họ. Chứng từ của họ nhắc nhớ chúng ta rằng, hơn cả những người quan liêu và những người thực thi chức năng, Giáo Hội cần những nhà truyền giáo đam mê, nhiệt thành về việc chia sẻ sự sống thật. Các vị thánh làm kinh ngạc chúng ta; các vị làm cho chúng ta bối rối, vì qua đời sống của các Ngài mà các Ngài thúc đẩy chúng ta hãy bỏ đi sự tầm thường ngu muội và kéo lê” (Tông Huấn Gaudete et Exsultate, 19/03/2018, 138).

Tôi hết lòng mời gọi anh chị em hãy xin ân sủng để không chần chừ khi Thần Khí mời gọi chúng ta hãy thực hiện một bước tiến: “Chúng ta hãy xin lòng can đảm tông đồ để chia sẻ Tin Mừng với người khác và dừng lại việc nỗ lực biến đời sống Kitô Giáo của chúng ta thành một viện bảo tàng của những ký ức. Trong mọi hoàn cảnh, chớ gì Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta chiêm ngắm lịch sử dưới ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh. Bằng cách này, Giáo Hội sẽ không đứng yên, mà liên lỉ đón nhận những kinh ngạc của Thiên Chúa” (ibid., 139).

8. Trong năm nay, khi toàn thể Giáo Hội tổ chức Thượng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ, cha muốn nói một lời đặc biệt với các con, những người trẻ Công Giáo Trung Quốc, là những người đang bước vào những cánh cổng của ngôi nhà của Thiên Chúa “hãy dâng lời cảm tạ bằng lời ngợi khen” (Tv 100:4). Cha xin các con hãy hợp tác trong việc xây dựng tương lai đất nước các con với những tài năng và ơn ban mà các con đã lãnh nhận, và với sức trẻ của niềm tin của các con. Cha khích lệ các con hãy mang lại, qua sự nhiệt thành của các bạn, niềm vui của Tin Mừng cho mọi người mà các bạn gặp gỡ.

Hãy sẵn sàng chấp nhận sự hướng dẫn chắc chắn của Chúa Thánh Thần, Đấng tỏ cho thế giới ngày nay con đường dẫn đến sự hòa giải và hòa bình. Hãy để cho bản thân các con được kinh ngạc bởi sức mạnh canh tân của ân sủng ngay cả khi dường như là Thiên Chúa đang đòi hỏi nhiều hơn các con nghĩ là các con có thể cho đi. Đừng sợ lắng nghe tiếng nói của Ngài khi Ngài mời gọi các con đến với tình huynh đệ, sự gặp gỡ, khả năng đối thoại và tha thứ, và một tinh thần phục vụ, bất chấp những kinh nghiệm đớn đau của quá khứ mới đây và những vết thương vẫn chưa được chữa lành.

Hãy mở lòng và trí các con ra để biện phân kế hoạch xót thương của Thiên Chúa, là Đấng mời gọi chúng ta vượt trên những thành kiến cá nhân và những mâu thuẫn giữa các nhóm và cộng đoàn, để thực hiện hành trình huynh đệ can đảm dưới ánh sáng cảu nền văn hóa gặp gỡ chính đáng.

Ngày nay không thiếu những cơn cám dỗ: lòng kiêu ngạo do bởi sự thành công thế tục, não trạng hẹp hòi và sự thấm nhập vào những thứ vật chất, như thể là Thiên Chúa không tồn tại. Hãy lội ngược dòng và hãy đứng vững trong Thiên Chúa: “vì Ngài nhân từ, muôn ngàn đời vẫn trọn tình thương; lòng thành tín của Ngài trải qua muôn thế hệ” (Tv 100:5).

9. Anh chị em thuộc Giáo Hội hoàn vũ thân mến, tất cả chúng ta đều được mời gọi để nhìn nhận nhau như là một trong những dấu chỉ của thời đại chúng ta mọi sự đang diễn ra ngày nay trong đời sống của Giáo Hội tại Trung Quốc. Chúng ta có một nghĩa vụ quan trọng: đồng hành với những anh chị em của chúng ta tại Trung Quốc bằng lời cầu nguyện nhiệt thành và tình bằng hữu huynh đệ. Thực ra, họ cần cảm thấy rằng trong hành trình này giờ đây đang đặt ra phía trước, họ không đơn độc. Họ cần được đón nhận và hỗ trợ như một phần sống động của Giáo Hội. “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133:1).

Mỗi cộng đoàn Công Giáo địa phương ở mọi nơi trên thế giới cần phải thực hiện một nỗ lực để trân trọng và tháp nhập những kho tàng thiêng liêng và văn hóa phù hợp với người Công Giáo Trung Quốc. Thời gian đã đến để cùng nhau nếm trải những hoa trái đúng đắn của Tin Mừng được gieo ở nơi “Trung Quốc” cổ xưa và để dâng lên Chúa Giêsu Kitô một bài ca của niềm tin và ngợi khen, được làm cho phong phù bởi những nốt nhạc chính tông Trung Quốc.

10. Giờ đây tôi muốn hướng về các nhà lãnh đạo Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa với lòng tôn trọng và lặp lại lời mời gọi của tôi để tiếp tục, hãy tiếp tục, bằng sự tin tưởng, can đảm và tầm nhìn xa, cuộc đối thoại đã khởi sự trước đây. Tôi muốn đảm bảo với các vị rằng Tòa Thánh sẽ tiếp tục làm việc cách chân thành vì sự phát triển một tình bằng hữu đúng đắn với người dân Trung Quốc.

Những mối liên hệ hiện tại giữa Tòa Thánh và chính phủ Trung Quốc đang cho thấy hữu hiệu để vượt thắng những khắc biệt quá khứ, ngay cả quá khứ mới đây, và cho việc mở ra một chương mới của sự hợp tác thanh bình và thực tế hơn, trong niềm xác tín chung rằng “sự không hiểu [sẽ phục vụ] cho những lợi ích của không phải người dân Trung Quốc cũng không phải người Công Giáo tại Trung Quốc” (BENEDICT XVI, Thư Gửi Người Công Giáo Trung Quốc, 27/05/2007, 4).

Bằng cách này, Trung Quốc và Tòa Thánh, được lịch sử mời gọi đến một nhiệm vụ gian khó nhưng đầy phấn khích, sẽ có thể hành động tích cực hơn cho sự phát triển trật tự và hòa hợp của cộng đồng Công Giáo tại Trung Quốc. Họ sẽ thực hiện những nỗ lực để cổ võ sự phát triển toàn diện về xã hội bằng việc đảm bảo sự tôn trọng nhiều hơn đối với con người, cũng như trong lãnh vực tôn giáo, và sẽ làm việc cách cụ thể để bảo vệ môi trường mà trong đó chúng ta sẽ sống và xây dựng một tương lai hòa bình và huynh đệ giữa các dân tộc.

Tại Trung Quốc, thật cần thiết là, cả ở cấp độ địa phương, các mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo các cộng đồng giáo hội và các giới chức dân sự trở nên hiệu năng hơn qua một cuộc đối thoại thẳng thắn và lắng nghe nhau, để vượt thắng được tình trạng đối kháng ở cả hai bên. Một phong cách mới của sự hợp tác minh bạch hằng ngày cần thiết để phát triển giữa các giới chức địa phương và các vị thẩm quyền giáo hội – các giám mục, linh mục và cộng đồng trưởng lão – để đảm bảo rằng các hoạt động mục vụ được diễn ra theo đúng cách, trong sự hòa hợp với những mong đợi chính đáng của người tín hữu và những quyết định của các giới chức có năng lực.

Điều này sẽ giúp làm rõ rằng Giáo Hội tại Trung Quốc không lãng quên lịch sử Trung Quốc, cũng không tìm kiếm bất cứ đặc quyền nào. Mục đích của Giáo Hội trong cuộc đối thoại với các giới chức dân sự là việc “xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng nhau và hiểu sâu hơn về nhau” (ibid.).

11. Thay mặt toàn thể Giáo Hội, tôi xin Thiên Chúa ban cho ơn hòa bình, và tôi mời gọi hết mọi người hãy cùng với tôi khẩn xin sự chở che mẫu tử của Đức Trinh Nữ Maria:

Lạy Mẹ Thiên Đàng, xin nghe lời khẩn cầu của con cái Mẹ khi chúng con khiêm tốn khẩn cầu danh Mẹ!

Lạy Nữ Vương Hy Vọng, chúng con xin trao phó cho mẹ hành trình của người tín hữu nơi mảnh đất cao quý Trung Hoa. Chúng con xin Mẹ hãy dâng lên Thiên Chúa của lịch sử những thử thách và những gian truân, những lời khẩn nguyện và những niềm hy vọng của toàn thể mọi người đang cầu xin Mẹ, Lạy Nữ Vương Thiên Đàng!

Lạy Mẹ Giáo Hội, chúng con xin hiến dâng lên Mẹ hiện tại và tương lai của các gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin bảo vệ và nuôi dưỡng họ trong sự hòa giải huynh đệ và trong sự phục vụ người nghèo là những người chúc tụng danh Mẹ, Lạy Nữ Vương Thiên Đàng!

Lạy Mẹ Hay An Ủi Kẻ Âu Lo, chúng con hướng về Mẹ, vì Mẹ là nơi trú ẩn của tất cả những ai khóc than giữa những thử thách của họ. Hãy nhìn đến những người con trai con gái của Mẹ đang ngợi khen danh Mẹ; xin làm cho họ nên một trong việc mang lại việc loan báo Tin Mừng. Xin hãy đồng hành với họ trong những nỗ lực xây dựng một thế giới huynh đệ hơn. Xin ban ơn để họ có thể mang lại niềm vui tha thứ cho hết mọi người mà họ gặp gỡ, Lạy Nữ Vương Thiên Đàng!

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Phù Hộ Giáo Hữu, chúng con khẩn xin những ngày bình an và phúc lành cho Trung Quốc. Amen!

Làm từ Vatican, 26/09/2018

Phanxicô

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican.va)