Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ tại Santa Marta, 26/01/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Thông Truyền Niềm Tin Bằng Chứng Tá và Lòng Can Đảm

Trọng tâm bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ sáng Thứ Sáu (26/01) tại Nguyện Đường Santa Marta là một suy tư về cách truyền tải đức tin.

Lấy ý hướng của Ngài từ bài đọc phụng vụ trong ngày mà trong đó tông đồ Phaolô nói với môn đệ của Ngài là Ti-mô-thê nhắc nhớ ông về “đức tin chân thành” đã được ông bà của ông sống thời xưa và rồi ở nơi mẹ của ông, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến những lời vốn cho thấy cách mà đức tin có thể được thông truyền: “con trai”, như Thánh Phaolô gọi ông Ti-mô-thê, “mẹ”, “bà”, và sau cùng là “chứng tá”.

“Sự điên rồ của việc rao giảng” theo Phaolô

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Thánh Phaolô đã tạo ra một Ti-mô-thê với “sự điên rồ rao giảng”. Ngài nói rằng trong bài đọc có đề cập đến “những giọt nước mắt”, Đức Giáo Hoàng giải thích, Phaolô không làm cho việc rao giảng của Ngài trở nên ngọt ngào bằng những sự thật một nửa, Ngài rao giảng bằng sự can đảm vì việc loan báo Lời Chúa “không thể bị nguội lạnh”.

“Rao giảng là – cho phép tôi sử dụng từ này – ‘một cú húych’. Một cú húych làm cho bạn di chuyển chuyển và đẩy bạn về phía trước”, Đức Giáo Hoàng nói.

Chính bản thân thánh Phaolô, Đức Giáo Hoàng nói, mô tả việc rao giảng là ‘sự điên rồ của việc rao giảng’: “việc ấy điên rồ vì để nói rằng Thiên Chúa trở thành con người và rồi Ngài chịu đóng đinh và rồi Ngài sống lại...” Luôn có một sự điên rồ trong việc rao giảng vốn không thể bị cám dỗ bởi sự tầm thường và những sự thật một nửa.

Lời mà không có chứng từ thì không có sức mạnh

Từ thứ hai mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô chọn để nhấn mạnh là chứng từ. Niềm tin, Ngài khẳng định, được thông truyền qua chứng tá mang lại sức mạnh cho Lời và Ngài nhận định về cách mà người ta thường dùng để nói về các môn đệ đầu tiên: “Họ yêu thương nhau biết mấy”.

Ngài nhấn mạnh rằng tại nhiều giáo xứ ngày nay, nhiều miệng lưỡi nói về người này hay người kia...và thay vì nhận định về việc ‘họ yêu nhau biết mấy’ thì người ta có thể bị cám dỗ để đưa ra lời nhận định họ nói xấu về nhau biết mấy, về “họ sử dụng miệng lưỡi giống như những con dao để ‘lột da’ người khác biết mấy!”

“Làm thế nào mà bạn có thể thông truyền niềm tin trong một bầu khí vốn bị làm cho hư hỏng bởi lời nói xấu, bởi việc thóa mạ?”

Chứng tá thật, Đức Giáo Hoàng giải thích thì không bao giờ có nghĩa là nói xấu nhau, nó có nghĩa là làm những việc bác ái, thăm người bệnh, và nó có nghĩa là tự hỏi bản thân mình về lý do tại sao người khác hành xử hay sống như họ đang làm.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nhấn mạnh đến sự thật là những hành động tội lỗi là “phản chứng” hoặc là chứng từ xấu: nó lấy đi niềm tin và làm cho người ta suy yếu.

Giáo Hội mang lại sự sống như một người mẹ

Từ và khái niệm khác mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô sử dụng là từ “mẹ” và “bà”.

Ngài giải thích rằng “niềm tin được thông truyền trong cung lòng, cung lòng của Giáo Hội”.

Ngài nói rằng “tình mẹ của Giáo Hội được nối dài trong tình mẫu tử của người mẹ, người phụ nữ”.

Ngài nhắc lại một cuộc gặp gỡ với một người nữ tu khi Ngài ở Albania. Vị nữ tu đã bị giam tù trong thời kỳ độc tài, nhưng đôi khi các bảo vệ lại để cho vị nữ tu này đi dọc bờ sông khi nghĩ rằng sẽ chẳng có gì nguy hại trong điều đó.

Nhưng vị nữ tu này lại thông minh, Đức Giáo Hoàng nói, và những người phụ nữ ở các làng lân cận lại đem con cái của họ đến cho vị nữ tu này khi bà đi ra và bà âm thầm rửa tội cho chúng trên dòng sông.

“Tôi tự hỏi chính mình, Đức Giáo Hoàng nói, liệu có những bà mẹ và người bà giống như những người mà Thánh Phaolô đề cập đến không? Hay họ có tin vào sự thật là con cái sẽ học khi chúng đi học giáo lý không?

“Điều đó làm cho tôi buồn, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, khi tôi thấy các trẻ em không biết cách làm dấu Thánh Giá” vì các người mẹ và bà của chúng đã không dạy cho chúng.

Chúng ta hãy xin Thiên Chúa, Ngài kết thúc, dạy chúng ta biết trở thành những chứng nhân và người rao giảng và dạy cho người phụ nữ là mẹ hãy biết thông truyền đức tin.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)