Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Thông Truyền Niềm Tin Là Một Tiến Trình Hạ Sinh

Dùng Bài Đọc Thứ I từ Thư Thứ I Côrintô 15:1-8, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về sự thông truyền đức tin trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm (03/05) tại Nguyện Đường Santa Marta.

Điều mà thông truyền niềm tin không phải

Thông truyền niềm tin thì không được nhầm lẫn với cải đạo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. Giáo Hội không có ý tìm kiếm những nhóm người cổ võ; thông truyền niềm tin cũng không chỉ đơn giản là đọc Kinh Tin Kính, vốn là một sự diễn tả đức tin. Việc thông truyền niềm tin cũng không đơn thuần là việc chuyển giao thông tin như nó vốn dễ dãi: “Đây, cầm lấy cuốn sách này, nghiên cứu nó đi và rồi tôi sẽ rửa tội cho anh”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Đức tin không được trao ban, nó được sinh ra

Hơn thế, việc thông truyền niềm tin là “bén rễ vào trong tâm hồn niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô”, Đức Giáo Hoàng nói. Đây là một thách đố của Giáo Hội: “là một người mẹ sinh hoa trái, hạ sinh ra những người con trong đức tin”. Các bậc ông bà, cha mẹ rất phù hợp để thông truyền đức tin vì họ “làm cho đức tin tỏa hương bằng tình yêu”, Đức Giáo Hoàng tiếp tục. Và Ngài nói thêm rằng những người chăm sóc, ngay cả khi họ là người ngoài, thì cũng có thể thông truyền đức tin một cách hiệu nghiệm cho những người mà họ chăm sóc.

Chứng từ thì khơi gợi sự hấp dẫn và tò mò

Trích dẫn Đức Benedict XVI, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ chúng ta rằng niềm tin được thông truyền khi người ta bị cuốn hút bởi chứng từ của chúng ta. Đôi khi, chứng từ ấy kết thúc trong tử đạo. “Chứng từ khơi gợi sự tò mò”, Đức Giáo Hoàng nói. Đó là khi người khác thấy một sự nhất quán nơi đời sống của ai đó mà họ bị dẫn đến việc hỏi: “Tại sao lại làm thế và sống thế? Tại sao một người lại dành cuộc đời của họ để phục vụ người khác?” “Chúa Thánh Thần dùng sự tò mò ấy và Ngài đi vào làm việc từ bên trong” người ấy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Đức Giáo Hoàng kết thúc khi nói: “Thông truyền niềm tin làm cho chúng ta trở nên công chính, việc ấy công chính chúng ta. Đức tin công chính hóa chúng ta bằng việc thông truyền nó chúng ta mang lại công lý thật sự cho người khác”

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)