Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 26/11/2017 (ANSA)

ĐGH Phanxicô - Tiêu Chí Của Nước Thiên Chúa

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong Chúa Nhật sau cùng của Năm Phụng Vụ này chúng ta cử hành Lễ Trọng Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Quyền làm vua của sự dẫn dắt, phục vụ của Ngài cũng là một vương quyền mà vào thời sau hết được xác định như là Cuộc Phán Xét. Ngày hôm nay chúng ta đang có trước mặt mình Đức Kitô là Vua, Mục Tử, và Thẩm Phán, Đấng sẽ tỏ cho chúng ta thấy tiêu chuẩn của sự thuộc về Nước Thiên Chúa. Đây là các tiêu chí.

Trang tinh mừng mở đầu bằng một cảnh tượng tráng lệ. Hướng sang các môn đệ của Ngài, Chúa Giêsu nói: "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người”. (Mt 25:31). Đó là một sự giới thiệu long trọng của đoạn về Ngày Phát Xét Chung. Sau khi đã sống cuộc đời trần thế của Ngài trong sự khiêm nhường và nghèo nàn, Chúa Giêsu giờ đây giới thiệu về Ngài trong vinh quang thánh vốn thuộc về Ngài, được vây quanh bởi các thiên sứ. Toàn thể nhân loại đang qui tụ trước Ngài, và Ngài thi hành quyền bằng việc tách con người ra, như mục tử tách chiên với dê.

Ngài nói với những người mà Ngài đặt bên tay hữu của Ngài, "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm" (c. 34-36). Những người công chính kinh ngạc, vì họ không nhớ là đã từng gặp Chúa Giêsu, và thậm chí còn ít hơn thế, là đã từng giúp Ngài bằng cách đó, nhưng Chúa nói: “mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (c. 40). Lời này chưa bao giờ thôi không làm cho chúng ta kinh ngạc, vì lời này tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa chạm tới điểm nào; đến mức tự đồng hòa chính bản thân Ngài với chúng ta, nhưng không phải khi chúng ta ổn, hạnh phúc, khỏe mạnh, nhưng là khi chúng ta khốn cùng. Và Ngài không để cho chính bản thân Ngài được tìm thấy cách kín ẩn, Ngài giơ tay Ngài ra như một người hành khất. Do đó, Chúa Giêsu tỏ lộ những tiêu chí mang tính quyết định của sự Phán Xét của Ngài, nghĩa là, tình yêu cụ thể của một người dành cho người thân cận đang gặp khó khăn. Và do đó sức mạnh của tình yêu, vương quyền của Thiên Chúa được tỏ hiện: trong sự liên đới với người đang đau khổ, để gợi lên mọi nơi những thái độ và công việc của lòng thương xót.

Dụ ngôn Ngày Phán Xét tiếp tục trình bày Vị Vua là Đấng xua đuổi khỏi Ngài những người mà cả đời họ không cảm thấy bị chiếm lấy bởi những nhu cầu của người thân cận. Trong trường hợp này, họ cũng vẫn kinh ngạc và hỏi: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" Hàm ý rằng: “Nếu chúng con đã thấy Ngài, thì chắc chắn chúng con đã giúp Ngài!” Nhưng Vị Vua trả lời: “mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy” (c. 45). Vào cuối đời, chúng ta sẽ bị phán xét về tình yêu, nghĩa là, về sự dấn thân cụ thể của chúng ta để yêu và phục vụ Chúa Giêsu nơi những người anh em bé mọn và khốn cùng nhất của chúng ta. Người hành khất ấy, người khốn cùng ấy đang giơ tay của mình ra chính là Chúa Giêsu; người đau bệnh ấy mà chúng ta phải thăm viếng là Chúa Giêsu, người bị giam tù ấy là Chúa Giêsu, người đói khát ấy là Chúa Giêsu. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này.

Chúa Giêsu sẽ đến vào thời sau hết để phán xét mọi dân nước, nhưng Ngài cũng đến với chúng ta mỗi ngày, bằng quá nhiều cách, và mời gọi chúng ta đón tiếp Ngài. Xin Mẹ Maria Đồng Trinh sẽ giúp chúng ta gặp gỡ Chúa và đón tiếp Ngài nơi Lời Ngài và nơi Thánh Thể, và đồng thời ở nơi anh chị em của chúng ta là những người đang chịu cảnh đói, áp bức, bất công. Xin cho tâm hồn của chúng ta biết đón tiếp Ngài ngày hôm nay trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta sẽ được Ngài đón tiếp vào sự vĩnh cửu của Vương Quốc ánh sáng và bình an của Ngài.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)