Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Tình Yêu Của Thiên Chúa Giống Với Tình Yêu Của Cha Mẹ

Nói với người tín hữu hiện diện trong Thánh Lễ sáng Thứ Năm (23/03), Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói rằng tìm kiếm Bí Tích Hòa Giải thì không giống như đi đến một Tiệm Giặt Ủi để giặt sạch bụi, đó là đón nhận cái ôm yêu thương của Thiên Chúa.

Khi chúng ta tiến gần đến Tuần Thánh, Đức Giáo Hoàng nhắc lại rằng Thiên Chúa hằng luôn trung tín và rằng Ngài không bao giờ lãng quên chúng ta, và điều này mang lại cho chúng ta để vui mừng và hy vọng.

Nói về bài đọc phụng vụ thứ nhất trong ngày từ Sách Sáng Thế, Ngài nhắc lại lời hứa của Thiên Chúa để giữ giao ước với ông Abraham, một giao ước mà Đức Giáo Hoàng nói, Thiên Chúa sẽ nhớ đến muôn đời.

Tình yêu của Thiên Chúa như là tình cảm của người cha và người mẹ

“Tình yêu thuộc cõi lòng” của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, là như thế mà Ngài sẽ không bao giờ lãng quên. Và gợi nhắc về những bông hoa “forget-me-not” máu xanh và tím được dâng vào “Ngày Của Mẹ” tại Argentina, Đức Giáo Hoàng nói rằng những bông màu tím là dành cho những người mẹ đã qua đời.

“Tình yêu của Thiên Chúa thì giống như tình yêu của một người mẹ. Ngài không bao giờ lãng quên chúng ta. Không bao giờ. Ngài trung thành với giao ước của Ngài. Điều này mang lại cho chúng ta sự an toàn” và ngay cả trong những thời khắc khó khăn thì chúng ta cũng có thể chắc chắn rằng Ngài đã không lãng quên chúng ta, Đức Giáo Hoàng nói.

Bí Tích Hòa Giải thì không phải là đi đến Tiệm Giặt Ủi

Sự trung thành của Thiên Chúa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói tiếp, dẫn chúng ta đến với niềm vui. Giống như Abraham thì niềm vui của chúng ta xuất phát từ việc có thể vui mừng trong niềm hy vọng vì mỗi người chúng ta biết rằng ngay cả khi chúng ta không trung tín, thì Thiên Chúa, như được mô tả trong cảnh tượng Người Trộm Lành:

“Thiên Chúa không thể chối bỏ chính Ngài, Ngài không thể bỏ chúng ta, Ngài không thể chối bỏ tình yêu của Ngài, và Ngài không thể bỏ dân của Ngài”, Đức Giáo Hoàng nói: “vì Ngài yêu thương chúng ta và đây là sự trung thành của Thiên Chúa”.

Rồi Đức Giáo Hoàng Phanxicô suy tư về sự thật là khi chúng ta tìm kiếm Bí Tích Hòa Giải chúng ta phải không được thực hiện như thể chúng ta đi đến Tiệm Giặt Ủi để giặt sạch vết dơ: “Không. Chúng ta đi Xưng Tội để nhận lãnh tình yêu của Thiên Chúa trung tín này là Đấng luôn đợi chờ chúng ta. Luôn luôn”.

Vui mừng trong niềm hy vọng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc với một sự tham chiếu đến bài đọc Tin Mừng trong ngày mà trong đó các tiến sĩ luật đã lượm đá lên để ném vào Chúa Giêsu như là để “phủ bóng sự thật về Sự Phục Sinh” và nhắc nhớ người tín hữu hãy vui mừng trong niềm hy vọng vì Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ mặc họ một mình, Ngài yêu thương họ như một người mẹ hay người cha thực hiện.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)