Skip to main content
ĐGH Phanixcô dâng Lễ tại Santa Marta (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Tình Yêu Của Thiên Chúa Không Cần Lời Nói Mà Cần Những Cử Chỉ Cụ Thể

Đánh dấu Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh về việc thánh lễ này là một lễ vui mừng tình yêu của Thiên Chúa là thế nào.

Thiên Chúa là Đấng yêu trước hết

“Không phải chúng ta là người yêu mến Thiên Chúa trước”, ngược lại là khác: “chính Chúa yêu thương chúng ta trước”, Ngài nói.

Đức Giáo Hoàng nói các vị ngôn sứ đã sử dụng biểu tượng của mùa hạnh nhân nở rộ để giải thích thực tại nhấn mạnh sự thật là việc nở hoa hạnh nhân là việc nở rộ vào mùa xuân”.

“Thiên Chúa thì giống như thế: Ngài luôn luôn tiên phong. Ngài đợi chúng ta trước, là người yêu thương chúng ta trước, là người giúp chúng ta trước”, Đức Giáo Hoàng nói.

Tình yêu của Thiên Chúa thì không có giới hạn

Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, thật không dễ dàng để hiểu tình yêu của Thiên Chúa như được mô tả trong đoạn từ bài đọc hôm nay mà trong đó Tông Đồ Phaolô nói về “việc rao giảng cho Dân Ngoại những sự giàu có không thể cạn vơi của Đức Kitô”.

“Đó là một tình yêu không thể hiểu được. Một tình yêu vượt quá sự hiểu biết. Nó vượt trên mọi sự. Tình yêu của Thiên Chúa thì quá lớn lao; một nhà thơ đã mô tả tình yêu này là “một vùng biển không có đáy và không có bờ...” Đây là tình yêu mà chúng ta phải nỗ lực để hiểu, tình yêu mà chúng ta lãnh nhận”, Đức Giáo Hoàng nói.

Thiên Chúa là một vị thầy tuyệt vời

Đức Giáo Hoàng nói rằng trong suốt dòng lịch sử cứu độ Thiên Chúa đã mạc khải tình yêu của Ngài cho chúng ta: “Ngài đã là một vị thầy tuyệt vời”.

Nhắc lại những lời của ngôn sứ Hosea, Ngài giải thích rằng Thiên Chúa không bày tỏ tình yêu của Ngài qua sức mạnh nhưng “qua việc yêu thương dân của Ngài, dạy họ bước đi, bế ẵm họ trên tay, chăm sóc họ”.

“Thiên Chúa mạc khải tình yêu của Ngài thế nào? Bằng những việc lớn lao ư? Không: Ngài tự làm cho chính Ngài nhỏ lại và nhỏ lại với những cử chỉ của sự dịu dàng và nhân lành. Ngài tiếp cận con cái của Ngài với sự gần gũi của Ngài mà Ngài giúp chúng ta hiểu được sự cao cả của tình yêu”, Đức Giáo Hoàng nói.

Sự cao cả được thể hiện trong sự bé nhỏ

Sau cùng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến với chúng ta. “Ngài đã sai Con Ngài trong thân xác” và Con “tự hạ mình cho đến chết”.

Đức Giáo Hoàng nói, đây là một mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa: sự cao cả tuyệt vời nhất được thể hiện trong sự nhỏ bé bé nhỏ nhất. Đức Giáo Hoàng nói, điều này giúp chúng ta hiểu được Kitô Giáo.

Suy tư về điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta về thái độ nào mà một người Kitô Hữu phải có, Ngài nói đó là về “việc thực thi công việc của Thiên Chúa theo cách nhỏ bé của bạn”: đó là cho người đói ăn, cho người khát uống, thăm viếng người bệnh và người tù đày.

Những công việc thương xót, Ngài nói, mở lối cho tình yêu mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong sự liên tục với tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho chúng ta!

Không phải lời nói về tình yêu, mà là những cử chỉ cụ thể

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc khi nói rằng chúng ta không cần một bài diễn từ vĩ đại về tình yêu, nhưng những người nam nữ “là những người biết cách làm những điều bé nhỏ này cho Chúa Giêsu, cho Chúa Cha”.

“Những công việc của lòng thương xót, Đức Giáo Hoàng nói, là sự liên tục của tình yêu này”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)