Skip to main content
ĐGH Phanxicô dâng Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta, 08/02/2018 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Tội Nhân Có Thể Trở Thành Thánh Nhân, Nhưng Người Hư Hỏng Thì Không Thể

David là một vị thánh, mặc dù ông là một tội nhân; trong khi Salomon vĩ đại và khôn ngoan, mặt khác, lại bị Thiên Chúa khước từ bởi vì ông hư hỏng. Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã tập trung vài sự trái nghịch rõ ràng này trong bài giảng Lễ sáng Thứ Năm (08/02) của Ngài tại Nguyện Đường Santa Marta. Bài Đọc Thứ Nhất theo phụng vụ trong ngày, được trích từ Sách Các Vua Quyển Thứ Nhất, nói về Vua Salomon và sự vâng phục của ông. “Chúng ta nghe về một điều có chút lạ lùng”, Đức Giáo Hoàng nói. “Tâm hồn của Salomon không hoàn toàn ở cùng Chúa, Thiên Chúa của ông, như tâm hồn của Davit, cha ông, đã từng”.

vấn đề về sự yếu đuối của tâm hồn

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng thật lạ lùng vì chúng ta không biết rằng Salomon đã phạm những tội lớn, nhưng ông lại rất quân bình; trong khi chúng ta biết rằng David trải qua một cuộc đời gian khó, rằng ông là một tội nhân. Nhưng David là một vị thánh, trong khi Kinh Thánh nói về Salomon, một người đã được Thiên Chúa khen vì tìm khiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa hơn là của cải, rằng tâm hồn ông “đã rời xa Thiên Chúa”. Chúng ta có thể giải thích điều này thế nào? Đó là vì David, khi biết rằng ông đã phạm tội, thì luôn xin sự tha thứ, trong khi Salomon, một người được cả thế giới ca tụng, lại tách mình ra khỏi Thiên Chúa để chạy theo các thần khác, nhưng lại không nhận ra sai lỗi của ông.

Và đây là vấn đề về “sự yếu đuối của tâm hồn”. Khi tâm hồn bắt đầu suy yếu, thì nó không giống như một tình trạng tội lỗi: bạn phạm tội, và bạn sẽ nhận ra điều đó ngay lập tức. “Tôi đã phạm tội này”; rất rõ ràng. Sự yếu đuối của tâm hồn là một hành trình từ từ, nó trượt từ từ, từng bước một, từng bước một...Và Salomon, được trang hoàng bằng vinh quang của mình, danh tiếng của mình, bắt đầu đi con đường này.

Salomon trở nên rõ ràng trong sự hư hỏng của mình​​​​​​​

Một cách trái nghịch, “sự rõ ràng của một tội thì lại trở nên rõ nét hơn cả sự yếu đuối của tâm hồn”, Đức Giáo Hoàng nói. “Vị vua vĩ đại Salomon này đã mặc lấy sự hư hỏng: một sự hư hỏng rõ ràng, vì tâm hồn ông đã yếu”.

Và một người nam nữ với tâm hồn yếu đuối, hay tâm hồn bị làm cho ra yếu đuối, thì sẽ là một người nam nữ thất bại. Đây là tiến trình của nhiều người Ki-tô Hữu, của nhiều người trong chúng ta. ‘Không, tôi không phạm tội trọng’ Nhưng tâm hồn bạn thế nào? Nó có mạnh mẽ không? Nó có trung thành với Chúa không, hay nó đang từ từ trượt dốc?​​​​​​​

Hãy bảo vệ tâm hồn bạn trong mọi lúc

Bi kịch của sự yếu đuối của tâm hồn có thể diễn ra với tất cả chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta sẽ làm gì sau đó? Câu trả lời, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nói, là sự tỉnh thức. “Hãy tỉnh thức. Hãy canh phòng tâm hồn bạn. Hãy canh chừng. Mỗi ngày, hãy cẩn trọng về điều đang diễn ra trong tâm hồn bạn. Đức Giáo Hoàng kết thúc: 

David là một vị thánh. Ngài là một tội nhân. Một tội nhân, Ngài trở thành một vị thánh. Salomon bị Thiên Chúa khước từ vì ông hư hỏng. Người mà hư hỏng thì không thể trở thành một vị thánh. Và người trở nên hư hỏng bằng cách đi theo con đường của sự yếu đuối của tâm hồn. Tỉnh thức! Hãy bảo vệ tâm hồn bạn luôn luôn. Tân hồn bạn đang thế nào? Mối quan hệ của tôi với Chúa đang thế nào? Và hãy vui hưởng vẻ đẹp và niềm vui của sự trung thành. 

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican News)