Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ tại Santa Marta

ĐGH Phanxicô - Trở Nên Bé Nhỏ Để Nghe Được Tiếng Nói Của Thiên Chúa

Để nghe được tiếng nói của Thiên Chúa thì bạn cần phải trở nên nhỏ bé. Đó là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng Lễ sáng Thứ Sáu (24/06) tại Nguyện Đường Santa Marta, khi Giáo Hội cử hành Lễ Trọng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thiên Chúa đã chọn chúng ta, Ngài “đã hoà chính bản thân Ngài với chúng ta trên hành trình cuộc sống”, và đã trao ban “Con của Ngài, và mạng sống của Con Ngài vì yêu thương chúng ta”. Trong Bài Đọc thứ nhất, được trích từ Sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-sê nói rằng Thiên Chúa đã tuyển chọn chúng ta “từ tất cả mọi quốc gia trên mặt đất để trở thành một dân riêng cho Ngài”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích Thiên Chúa được ca tụng thế nào vì “trong Trái Tim của Chúa Giêsu thì Ngài đã ban cho chúng ta ân sủng để cử hành bằng niềm vui mầu nhiệm cao cả của ơn cứu độ của chúng ta, về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta”; đó là, cử hành “niềm tin của chúng ta”. Cách cụ thể, Đức Giáo Hoàng tập trung vào hai từ có trong bài đọc: “tuyển chọn” và “sự nhỏ bé”. Liên quan đến việc tuyển chọn, Đức Thánh Cha nói rằng không phải chúng ta đã chọn Thiên Chúa, mà thay vào đó, Thiên Chúa đã tự biến chính bản thân Ngài thành một “tù nhân của chúng ta”.

“Ngài đã tự đính chính bản thân Ngài vào với cuộc sống của chúng ta; Ngài không thể tự tách lìa chính Ngài. Ngài đã mang lấy cái ách cách mạnh mẽ! Và Ngài vẫn trung thành với thái độ này. Chúng ta được tuyển chọn vì tình yêu và đây là căn tính của chúng ta. ‘Tôi đã chọn lựa tôn giáo này, tôi đã chọn lựa...’ [chúng ta có thể nói]. Không, các bạn đã không chọn lựa. Chính Ngài là Đấng chọn các bạn, Ngài đã gọi các bạn, và đã tự hoà nhập chính bản thân Ngài vào các bạn. Và đây là niềm tin của chúng ta. Nếu chúng ta không tin điều này, thì chúng ta không thể hiểu thông điệp của Đức Kitô, chúng ta không hiểu Tin Mừng.

Đối với từ thứ hai, “sự nhỏ bé”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc lại cách mà ông Mô-sê nói rằng Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Israel vì đó là “dân nhỏ nhất giữa các dân”:

“Ngài đã phải lòng về sự nhỏ bé của chúng ta, và vì lý do này mà Ngài đã tuyển chọn chúng ta. Và Ngài đã chọn sự nhỏ bé: không phải sự lớn lao, sự nhỏ bé. Và Ngài mạc khải cho người bé nhỏ: ‘Cha đã dấu những điều này không cho kẻ thông thái biết mà lại tỏ cho những kẻ bé mọn’. Ngài đã được mạc khải cho những người bé mọn: nếu bạn muốn hiểu một điều gì đó thuộc về mầu nhiệm Chúa Giêsu, thì hãy tự hạ mình: hãy làm cho chính bản thân bạn nên nhỏ bé. Hãy nhớ về việc chẳng là gì. Và Ngài không chỉ chọn lựa và tự mạc khải chính Ngài cho người bé mọn; Ngài kêu gọi những người bé mọn: ‘Hãy đến với Ta hỡi những ai vất vả gồng gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng’. Các bạn là những người bé nhỏ nhất, và Ngài kêu gọi những người bé mọn. Nhưng người lớn lao, Ngài không gọi họ sao? Tâm hồn Ngài cởi mở, nhưng người lớn lao không nhận ra tiếng nói của Ngài vì họ không có khả năng nghe tiếng nói ấy vì họ tự mãn về họ. Để nghe được tiếng Chúa, bạn phải tự làm cho bản thân mình trở nên bé nhỏ”.

Và do đó chúng ta đi đến mầu nhiệm của Trái Tim Chúa Kitô, một mầu nhiệm vốn không phải là “một tấm thẻ thánh” cho người nhiệt thành: một Trái Tim đã bị đâm thâu của Đức Kitô là “trái tim của sự mạc khải, trái tim của niềm tin của chúng ta, vì Ngài đã tự làm cho Ngài trở nên bé nhỏ, Ngài đã chọn cách này”: cách tự hạ chính bản thân Ngài, huỷ mình ra không “đến nỗi chết trên Thập Giá”. Đức Giáo Hoàng nói, “Đó là một chọn lựa sự nhỏ bé, để vinh quang của Thiên Chúa được thể hiện”. Từ Thân Mình của Đức Kitô đã bị đâm thâu bởi mũi đòng của những tay lính, “máu và nước” đã chảy ra, Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ chúng ta; và “đây là mầu nhiệm Đức Kitô” trong Thánh Lễ hôm nay về “Thánh Tâm yêu thương, tuyển chọn, trung tín”, và Thánh Tâm ấy “hoà vao với chúng ta, mạc khải cho những kẻ bé mọn, kêu gọi kẻ bé mọn, làm cho chính nó trở nên bé nhỏ”:

“Chúng ta tin vào Thiên Chúa; đúng; đúng vào Chúa Giêsu nữa, đúng...’Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa không?’ [một số người hỏi] ‘Phải’, [chúng ta trả lời]. Đây là sự tỏ hiện, đây là vinh quang của Thiên Chúa. Trung thành trong việc tuyển chọn, trong việc hoà chính bản thân Ngài vào với chúng ta và làm cho chính Ngài trở nên bé nhỏ, thậm chí cho chính Ngài: trở nên bé nhỏ, tự huỷ chính bản thân Ngai ra không. Vấn đề của niềm tin là cốt lõi cho đời sống của chúng ta: chúng ta có thể là quá nhiều, quá nhân đức, nhưng với một chút hoặc không có niềm tin; chúng ta phải bắt đầu từ đây, từ mầu nhiệm về Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã cứu chúng ta bằng lòng trung tín của Ngài.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giảng của Ngài bằng một lời cầu nguyện để Thiên Chúa ban ho chúng ta ân sủng để cử hành Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu “những hành động lớn lao, những công việc lớn lao của ơn cứu độ, những công việc lớn lao của ơn cứu chuộc”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)