Skip to main content
Khung cảnh Quảng Trường Thánh Phêrô trong Giờ Kinh Lạy Nữ Vương, Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh (Reuters)

ĐGH Phanxicô - Về Chủ Nghĩa Thực Tại Của Sự Phục Sinh

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Ngay tại trung tâm của Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh này là kinh nghiệm về Đấng Phục Sinh mà các môn đệ của Ngài có được cùng nhau. Điều này được làm cho rõ ràng cách đặc biệt bởi Tin Mừng, đoạn giới thiệu cho chúng ta một lần nữa trong Nhà Tiệc Ly, nơi Chúa Giêsu tỏ mình ra cho các Tông Đồ của Ngài, nói khi chào họ: “Bình an cho anh em!” (Lc 24:36). Đó là lời chào của Đức Kitô Phục Sinh, Đấng ban cho chúng ta bình an: “Bình anh cho anh em!” Đó là một sự bình an nội tâm, cũng như là sự bình an được thiết lập trong các mối quan hệ với người khác.

Cảnh tượng được thánh sử Luca thuật lại nhấn mạnh thật nhiều đến chủ nghĩa thực tế của Sự Phục Sinh. Chúa Giêsu không phải là một con ma. Thực vậy, đó không phải là một cuộc thần hiện về mặt tinh thần của Chúa Giêsu, mà là sự hiện diện thật của Ngài với thân xác đã phục sinh.

Chúa Giêsu nhận biết rằng các Tông Đồ bị phiền toái khi thấy Ngài, rằng họ đang bị bất đồng vì thực tại Phục Sinh là không thể hiểu nổi đối với họ. Họ nghĩ rằng họ thấy một con ma, nhưng Chúa Giêsu Phục Sinh thì không phải là ma, Ngài là một con người có thân xác và linh hồn. Do đó, để làm cho họ tin, Ngài nói với họ: “Hãy xem tay và chân Thầy đây – Ngài cho họ xem những vết thương – đó chính là Thầy; hãy đến đây, hãy nhìn; vì một con ma thì đâu có thịt và xương như các con thấy Thầy có đây” (c. 39). Và vì, Tin Mừng cũng nói một điều thú vị: Niềm vui quá lớn lao mà các ông có ở trong mình nên các ông không thể tin vào niềm vui này: Không, không thể thế! Không thể thế được!

Quá nhiều niềm vui là không thể! Và, để làm cho các ông tin thì Chúa Giêsu nói với các ông: “Anh em có gì ăn không?” (c. 41). Họ đưa cho Ngài một mẩu cá nướng; Chúa Giêsu cầm và ăn trước mắt các ông, để làm cho họ tin.

Sự khẳng định của Chúa Giêsu về thực tại của Sự Phục Sinh của Ngài soi sáng cho cách nhìn Kitô Giáo về thân xác: thân xác không phải là một cản trở hay một nhà tù của linh hồn. Thiên Chúa đã tạo nên thân xác, và con người sẽ không hoàn hảo nếu không ở trong sự hiệp nhất linh hồn và thân xác. Chúa Giêsu, Đấng đã vượt thắng sự chết và đã phục sinh trong thân xác và linh hồn, sẽ giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta phải có một ý tưởng tích cực về thân xác chúng ta. Nó có thể trở thành một dịp hay một công cụ của tội lỗi; tuy nhiên, tội lỗi không đươc tạo nên bởi thân xác, mà thay vào đó bởi sự yếu đuối đạo đức của chúng ta. Thân xác là một quà tặng kỳ diệu của Thiên Chúa, được tiền định, trong sự hiệp nhất với linh hồn, để thể hiện trong sự trọn vẹn hình ản và sự giống Thiên Chúa của nó. Do đó, chúng ta được mời gọi để dành sự tôn trọng lớn lao và chăm sóc cho thân xác của chúng ta và của người khác.

Mọi sự xúc phạm hay làm tổn thương hay bạo lực với thân xác con người, là một sự phỉ báng Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng! Tôi đang suy nghĩ cách đặc biệt đến các trẻ em, phụ nữ và người già cả là những người đang bị đối xử tệ về thân xác của họ. Ở nơi thân xác của những người này chúng ta thấy thân xác của Đức Kitô. Bị thóa mạ, phỉ báng, hạ nhục, tra tấn, đóng đinh, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta biết yêu thương – một tình yêu mà, trong Sự Phục Sinh của Ngài, được thể hiện cách mạnh mẽ hơn cả sự chết và tội lỗi, và một tình yêu mong muốn cứu chuộc hết những ai đang kinh nghiệm nơi thân xác họ nhiều hình thức nô lệ khác nhau của thời đại chúng ta.

Trong một thế giới là nơi quá nhiều lần sự kiêu ngạo thắng thế trước người yếu thế nhất và một nền chủ nghĩa duy vật <tồn tại> đang bóp nghẹt tinh thần, thì Bài Tin Mừng hôm nay kêu gọi chúng ta hãy là những người biết nhìn bằng sự uyên thâm lớn lao, đầy sự kinh ngạc và niềm vui lớn lao vì đã gặp Chúa Phục Sinh, những người biết cách thu thập và trân quý sự mới mẻ của sự sống mà Ngài gieo vào trong lịch sử, định hướng bản thân họ đến những tầng trời mới và đất mới. Xin Mẹ Maria Đồng Trinh, mà chúng ta đang phó thác bản thân chúng ta bằng niềm tin cho sự chuyển cầu mẫu tử của Mẹ, trợ giúp chúng ta trên hành trình này.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)