Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Về Cuộc Biến Hình Của Đức Kitô

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay, mời gọi chúng ta chiêm ngắm Cuộc Biến Hình của Đức Kitô (x. Mc 9:2-10). Cảnh tượng này có liên hệ đến sự việc đã xảy ra sáu ngày trước đó khi Chúa Giêsu mạc khải cho các môn đệ của Ngài rằng tại Jerusalem Ngài “phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại” (Mc 8:31). Việc công bố này đặt Phêrô và toàn bộ nhóm các môn đệ vào cuộc khủng hoảng, là những người bác bỏ ý tưởng là Chúa Giêsu sẽ bị các nhà lãnh đạo dân bác bỏ và sau đó bị giết. Thực ra, các môn đệ đợi chờ một Đấng Messiah quyền thế, mạnh mẽ, thống trị, trong khi đó, Chúa Giêsu lại tự giới thiệu Ngài là một Người Tôi Trung hiền lành, và khiêm nhường của Thiên Chúa và là Tôi Tớ của con người, Đấng phải hiến mạng sống mình làm của lễ hy sinh, trải qua con đường của sự bách hại, của khổ đau và sự chết. Tuy nhiên, làm thế nào mà một người có thể đi theo một Vị Thầy và Đấng Messiah, mà số phận trần thế của người ấy lại kết thúc kiểu đó? Thực ra, câu trả lời xuất phát từ Cuộc Biến Hình. Cuộc Biến Hình của Chúa Giêsu là gì? Đó là một hiện thân vượt qua được báo trước.

Chúa Giêsu đã dẫn theo Ngài ba môn đệ: Phêrô, Giacôbê và Gioan và “tới một ngọn núi cao” (Mc 9:2); và ở đó Ngài đã tỏ cho các ông vinh quang của Ngài một lát, vinh quang của Con Thiên Chúa. Vì thế biến cố Biến Hình này giúp cho các môn đệ đối diện với Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu một cách tích cực, mà không bị choáng váng. Và do đó Chúa Giêsu chuẩn bị cho các ông cơn thử thách. Cuộc Biến Hình giúp các môn đệ, và cả chúng ta nữa, hiểu rằng Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô là một mầu nhiệm của khổ đau, nhưng đặc biệt đó là một quà tặng của tình yêu vô biên về phần Chúa Giêsu. Biến cố về Chúa Giêsu, Đấng được biến hình trên núi, cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Sự Phục Sinh của Ngài. Để hiểu mầu nhiệm thập giá thì thật cần thiết để biết trước rằng Ngài là Đấng đau khổ và được vinh hiển không chỉ là một con người mà là Con Thiên Chúa, Đấng cứu chúng ta, bằng tình yêu trung tín đến chết của Ngài. Do đó, Chúa Cha lặp lại lời tuyên bố Thiên Sai của Ngài về Chúa Con, đã được thực hiện bên bờ sông Jordan sau khi chịu Phép Rửa, và Ngài dạy chúng ta: “Hãy vâng nghe lời Người!” (c. 7). Các môn đệ được mời gọi để đi theo Thầy bằng niềm tin và niềm hy vọng, bất chấp cái chết của Ngài; Thần tính của Chúa Giêsu phải tự thể hiện chính nó cách cụ thể trên thập giá, cụ thể trong việc chết “cách này” của Ngài, quá mức đến nỗi thánh sử Mác-cô đặt trên môi miệng của viên đại đội trưởng sự tuyên xưng đức tin: “Quả thật người này là Con Thiên Chúa!” (15:39).

Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, thọ tạo được biến hình nội tại bởi ân sủng của Đức Kitô. Chúng ta hãy tín thác chính bản thân chúng ta cách tin tưởng cho sự trợ giúp mẫu tử của Mẹ, để tiếp tục hành trình Mùa Chay này bằng đức tin và sự đại lượng.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)