Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 25/11/2018 (Vatican Insider)

ĐGH Phanxicô - Về Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Lễ Trọng Chúa Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, mà chúng ta long trọng cử hành hôm nay, được đặt vào cuối năm phụng vụ và nhắc nhớ rằng đời sống của thọ tạo không tiến bước bởi sự tình cờ mà tiến đến một cùng đích: sự tỏ hiện rõ ràng của Đức Kitô, Chúa của lịch sử và của tất cả mọi loài thọ tạo. Sự kết thúc của lích sử sẽ là sự ngự trị vĩnh cửu của Ngài. Đoạn Tin Mừng hôm nay (Ga 18:33b-37) nói cho chúng ta về Vương Quốc này, vương quyền của Đức Kitô, kể lại hoàn cảnh hạ nhục mà trong đó Chúa Giêsu thấy chính Ngài ở đó sau khi đã bị bắt tại Vườn Gethsemane: bị trói, bị thoá mạ, bị tố cáo và bị dẫn đến trước các giới thẩm quyền của Jerusalem. Và sau đó Ngài được đưa đến Nhà Xét Xử Rôma, như một người nỗ lực chống lại quyền lực chính trị, để trở thành Vua Dân Do Thái. Do đó, quan Philatô đã thực hiện một cuộc điều tra và trong một cuộc truy vấn ngoạn mục, ông ta đã hỏi Chúa Giêsu hai lần liệu Ngài có phải là một vị vua (x. 33b.37). Và đầu tiên, Chúa Giêsu trả lời rằng vương quốc của Ngài “không thuộc về thế gian này” (c. 36). Sau đó Ngài khẳng định: “Chính Ngài nói tôi là vua” (c. 37). Rõ ràng là trong toàn bộ đời sống của Ngài thì Chúa Giêsu không có những tham vọng chính trị. Chúng ta nhớ rằng sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, thì người dân, nhiệt thành vì phép lạ, muốn tuyên bố Ngai là vua, để lật đổ quyền bính Rôma và tái thiết lập lại vương quốc Israel. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu, Vương Quốc là một điều gì khác, và chắc chắn không được mang lại bởi sự nổi dậy, tình trạng bạo lực và sức mạnh của khí giới. Do đó, Ngài rút lên đồi để cầu nguyện (x. Ga 6:5-15). Giờ đây, khi trả lời Philatô, Ngài giúp ông ta chú ý rằng các môn đệ của Ngài không được chiến đấu để bảo vệ Ngài. Ngài nói: Nếu vương quyền của tôi là thuộc về thế gian này, thì các thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, để tôi không bị giao nộp cho người Do Thái” (c. 36).

Chúa Giêsu muốn mọi người hiểu rằng trên cả quyền bính chính trị thì có một sức mạnh khác lớn lao hơn, một sức mạnh không đạt tới được bởi các phương thế con người. Ngài đã đến thế gian là để thực thi quyền này, chính là tình yêu, “làm chứng cho sự thật” (c. 37). Thông điệp thánh là thông điệp sau cùng của Tin Mừng: “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4:8), và Ngài muốn thiết lập Vương Quốc tình yêu, công lý và hoà bình của Ngài trên thế gian này. Đây là Vương Quốc mà Chúa Giêsu là Vua, và vương quốc này thì đến tận cùng thời gian. Lịch sử dạy cho chúng ta biết rằng các vương quốc được thiết lập trên sức mạnh của vũ khí và sự dối trá thì mỏng giòn và, không sớm thì muộn, sẽ sụp đổ; nhưng Vương Quốc của Thiên Chúa được thiết lập trên tình yêu và được bén rễ nơi tâm hồn – Vương Quốc của Thiên Chúa được có cội rễ ở nơi các tâm hồn -, ban cho những ai đón nhận vương quốc này bình an, tự do và sự sống trọn vẹn. Tất cả chúng ta đều muốn hoà bình, tất cả chúng ta đều muốn tự do và chúng ta muốn sự trọn vẹn. Và điều này diễn ra thế nào? Hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa, Vương Quốc của Thiên Chúa, tình yêu của Chúa Giêsu bén rễ trong tâm hồn bạn và bạn sẽ có bình an, bạn sẽ có tự do và bạn sẽ có sự trọn vẹn.

Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy để cho Ngài trở thành Vua của chúng ta. Một Vị Vua mà bằng lời của Ngài, gương của Ngài và đời sống hy sinh của Ngài trên thập giá, đã cứu chúng ta khỏi sự chết, và Vị Vua này chỉ ra con đường cho người bị lạc; Ngài mang lại ánh sáng mới cho sự sống của chúng ta, vốn bị đánh dấu bởi sự hoài nghi, bởi sự sợ hãi, và bởi những thử thách hằng ngày. Tuy nhiên, chúng ta phải không được quên rằng Vương Quốc của Chúa Giêsu không thuộc về thế gian này. Ngài có thể mang lại ý nghĩa mới cho đời sống của chúng ta, mà đôi khi đã bị thử thách cách nghiệt ngã cũng do bởi những sai lầm và tội lỗi của chúng ta, chỉ với điều kiện là chúng ta đừng đi theo luận lý của thế gian này và “những ông vua” cuả nó.

Xin Mẹ Maria Đồng Trinh giúp chúng ta đón nhận Chúa Giêsu như là Vua của đời sống chúng ta và loan báo về Vương Quốc của Ngài, làm chứng cho sự thật, vốn là tình yêu.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)