Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (ANSA)

ĐGH Phanxicô - Về Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Được cử hành tại Ý và nhiều nước khá vào Chúa Nhật này là Lễ Trọng Mình Máu Thánh Chúa Kitô – theo tên gọi tiếng Latinh thường dùng: Corpus Domini hay Corpus Christi. Mỗi Chúa Nhật thì cộng đoàn giáo hội qui tụ nhau lại quanh Thánh Thể, Bí Tích mà Chúa Giêsu thiết lập trong Buổi Tiệc Ly. Tuy nhiên, mỗi năm chúng ta đều có niềm vui cử hành lễ trọng này dành cho mầu nhiệm đức tin trọng tâm này, để thể hiện trong sự trọn vẹn lòng tôn kính của chúng ta đối với Đức Kitô, Đấng đã tự trao ban chính Ngài làm của ăn và của uống cho ơn cứu độ của chúng ta.

Trang tin mừng hôm nay, được viết bởi Thánh Gioan, là một phần của diễn từ về Bánh Hằng Sống(x. 6:51-58). Chúa Giêsu khẳng định: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây " (c. 51). Ngài muốn nói rằng Chúa Cha đã sai Ngài đến thế gian để trở thành lương thực cho sự sống đời đời và, do đó, Ngài sẽ tự hiến chính Ngài, thịt Ngài. Thực vậy, trên thập giá Chúa Giêsu đã trao ban Thân Mình Ngài và đã đổ Máu Ngài. Con Người chịu nạn là Con Chiên vượt qua đích thực, vốn giúp cho người ta đi ra khỏi tội lỗi và nuôi dưỡng người ta trên hành trình đến Đất Hứa. Thánh Thể là Bí Tích của thịt Ngài được trao ban để làm cho thế gian được sống; bất cứ ai ăn lương thực này thì ở lại trong Chúa Giêsu và sống vì Ngài. Để trở nên giống Chúa Giêsu nghĩa là ở trong Ngài, trở nên con cái của Người Con.

Như Ngài đã thực hiện với các môn đệ Emmaus, trong Thánh Thể, Chúa Giêsu đến ở cạnh chúng ta, những người lữ khách trong lịch sử, để nuôi dưỡng niềm tin, niềm hy vọng và bác ái ở nơi chúng ta; để an ủi chúng ta trong những thử thách; để giúp đỡ chúng ta trong sự dấn thân vì công ý và hoà bình. Sự hiện diện mang tính hỗ trợ này của Con Thiên Chúa là ở khắp mọi nơi: trong các thành phố, nơi đồng quê, ở Phía Nam và Bắc của thế giới, ở những nước có truyền thống Kitô Giáo và ở những nơi được loan báo lần đầu. Và, trong Thánh Thể, Ngài trao ban chính bản thân Ngài là sức mạnh thiêng liêng để giúp chúng ta đưa giới răn của Ngài vào thực hành – yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta -, xây dựng những cộng đoàn hiếu khách mở ra trước những nhu cầu của hết mọi người, đặc biệt của những người mỏng giòn nhất, nghèo nàn và cần giúp đỡ nhất.

Để được Chúa Giêsu Kitô nuôi dưỡng cũng có nghĩa là bỏ mặc chính bản thân chúng ta bằng niềm tín thác vào Ngài và để cho bản thân chúng ta được Ngài hướng dẫn. Đó là về việc đặt Chúa Giêsu vào trong vị thế Cái Tôi của chúng ta. Do đó, tình yêu tự do được nhận lãnh từ Chúa Giêsu trong Hiệp Thông Thánh Thể, với công việc của Chúa Thánh Thần nuôi dưỡng tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa và cho anh chị em của chúng ta mà chúng ta gặp gỡ trên đường mỗi ngày. Được Thân Mình của Đức Kitô nuôi dưỡng, chúng ta ngày càng trở nên cách cụ thể hơn nữa Thân Mình Mầu Nhiệm của Đức Kitô. Thánh Tông Đồ Phaolô nhắc nhớ chúng ta về điều này: Khi ta nâng chén tạ ơn mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Ðức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể(1 Cr 10:16-17).

Xin Mẹ Maria Đồng Trinh, Đấng luôn hiệp nhất với Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống, giúp chúng ta tái khám phá lại vẻ đẹp của Thánh Thể, nuôi dưỡng chúng ta bằng niềm tin để sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với anh em chúng ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)