Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin, 20/08/2017

ĐGH Phanxicô - Về Sự Cần Thiết Của Niềm Tin Không Lay Chuyển Của Chúng Ta

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Bài Tin Mừng hôm nay (Mt 15:21-28) trình bày cho chúng ta một trường hợp đặc biệt về niềm tin trong cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người phụ nữ Canaan, một dân ngoại đối với người Do Thái. Cảnh tượng diễn ra khi Ngài đang trên đường đi đến thành Tyre và Sidon, phía tây bắc Ga-li-lê: chính tại đây mà người phụ nữ đã khẩn xin Chúa Giêsu chữa lành cho cô con gái là người mà, tin mừng thuật lại, “đang bị quỷ ám nặng nề” (c. 22). Lúc đầu Chúa Giêsu dường như không nghe tiếng kêu than khóc này, quá nhiều đến nỗi đã tác động đến sự can thiệp của người môn đệ, là người xin thay cho bà. Sự tách lìa rõ ràng của Chúa Giêsu không làm cho người mẹ này nản lòng, một người vẫn khăng khăng lời thỉnh cầu của bà.

Sức mạnh nội tâm của người phụ nữ này, một điều giúp bà vượt qua mọi thử thách, được tìm thấy ở nơi tình yêu mẫu tử của bà và trong niềm tin của bà là Chúa Giêsu có thể nghe lời thỉnh nguyện của bà. Và điều này khiến tôi nghĩ về sức mạnh của phụ nữ. Với sức mạnh của họ, họ có thể đạt được những điều lớn lao. Chúng ta đã biết quá nhiều rồi! Chúng ta có thể nói rằng chính tình yêu làm thúc đẩy niềm tin và niềm tin về phía nó sẽ trở thành một phần thuởng của tình yêu. Tình yêu mãnh liệ của bà dành cho con gái bà buộc bà phải: “kêu lên: ‘Xin dủ lòng thương xót tôi, lạy Con Vua Đa-vít!” (c. 22). Và niềm tin kiên định của bà vào Chúa Giêsu đã giúp bà không nản lòng, thậm chí khi đối diện với sự từ chối đầu tiên của Ngài; vì thế người phụ nữ “đã quì gối trước Ngài, và nói: ‘Lạy Chuá, xin giúp con” (c. 25).

Cuối cùng, khi đối diện với một sự kiên định như vậy, Chúa Giêsu thán phục, hầu như là kinh ngạc bởi niềm tin của người người phụ nữ dân ngoại. Do đó, Ngài bằng lòng khi nói: "’Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy’. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành” (c. 28). Chúa Giêsu chỉ ra người phụ nữ này là một gương của một niềm tin không lay chuyển. Sự kiên định của bà trong việc khẩn cầu sự can thiệp của Đức Kitô là một động lực dành cho chúng ta để không nản lòng, không thất vọng khi chúng ta bị đè bẹp bởi những thử thách khốc liệt của cuộc sống. Chúa không ngoảnh mặt đi khi đối diện với những nhu cầu của chúng ta và, nếu có đôi khi Ngài dường như là vô cảm trước những yêu cầu trợ giúp, thì đó là để thử thách và củng cố đức tin của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục kêu lên như người phụ nữ này: “Lạy Chúa, xin giúp con! Lạy Chúa, xin giúp con!” – vì thế, với sự kiên định và lòng can đảm. Và đây là sự can đảm mà chúng ta phải có trong cầu nguyện.

Cảnh tượng tin mừng này giúp chúng ta hiểu rằng tất cả chúng ta đều cần phải trưởng thành trong niềm tin và củng cố sự tín thác của chúng ta vào Chúa Giêsu. Ngài có thể giúp chúng ta tái khám phá lại con đường, khi chúng ta mất hướng trên đường; khi con đường dường như không còn bằng phẳng nữa mà gồ ghề và khó khăn; khi thật khó để trung thành trong những cam kết của chúng ta. Thật quan trọng để nuôi dưỡng niềm tin mỗi ngày, bằng sự chú tâm lắng nghe Lời Chúa, với việc cử hành các Bí Tích, với việc cầu nguyện cá nhân như là “tiếng kêu” lên tới Ngài – “Lạy Chúa, xin giúp con!” – và bằng những thái độ cụ thể của lòng bác ái đối với người thân cận của chúng ta.

Chúng ta hãy tín thác bản thân chúng ta cho Chúa Thánh Thần để Ngài giúp chúng ta kiên định trong niềm tin. Thần Khí sẽ ban sự can đảm trong tâm hồn của người tín hữu; Ngài sẽ mang lại cho đời sống của chúng ta và việc làm chứng Kitô Giáo của chúng ta sức mạnh của niềm tín thác và sự thuyết phục; Ngài sẽ khích lệ chúng ta vượt thắng sự hoài nghi đối vớ Thiên Chúa và sự thờ ơ đối với anh em của chúng ta.

Xin Mẹ Maria Đồng Trinh giúp chúng ta ngày càng ý thức hơn về sự cần Chúa và cần Thần Khí của chúng ta; xin Mẹ giành cho chúng ta một niềm tin mạnh mẽ; đầy tràn tình yêu, và một tình yêu biết trở nên sự khẩn cầu, sự khẩn cầu can đảm trước Thiên Chúa.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)