Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Giờ Kinh Truyền Tin (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Về tính bất khả phân ly của hôn nhân Kitô Giáo

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này (x. Mc 10:2-16) mang lại những lời của Chúa Giêsu về hôn nhân. Đoạn Tin Mừng mở đầu bằng một sự khiêu khích của những người Pha-ri-sêu là những người hỏi Chúa Giêsu liệu có hợp luật khi một người đàn ông rẫy vợ mình như luật Mô-sê qui định không (x. 2-4). Với sự khôn ngoan và thẩm quyền đến với Ngài từ Chúa Cha, Chúa Giêsu, trước hết, tóm lại hết mọi điều theo luật Mô-sê khi nói: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới viết điều răn đó cho các ông” (c. 5) – có nghĩa là người ban hành luật cũ – đã viết cho các ông giới răn này (c. 5). Nghĩa là một sự đồng thuận vốn phục vụ cho việc khép lại những thất bại của chủ nghĩa cái tôi, nhưng nó lại không đáp trả lại ý định nguyên thủy của Đấng Tạo Dựng.

Và ở đây Chúa Giêsu chọn Sách Sáng Thế: “Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt” (c. 6-7). Và Ngài kết thúc: “Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly" (c. 9). Trong kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa, không có chuyện một người đàn ông cưới một người phụ nữ và, nếu mọi sự không suôn sẻ, thì sẽ ruồng rẫy cô ấy. Không. Thay vào đó, người nam và nữ được mời gọi để nhìn nhận nhau, để thành toàn nhau, và để giúp nhau trong hôn nhân.

Giáo huấn này của Chúa Giêsu rất rõ ràng và nó bảo vệ phẩm giá của hôn nhân, như là sự hiệp nhất của tình yêu vốn hàm chứa sự trung thành. Điều giúp cho đôi bạn vẫn hiệp nhất trong hôn nhân là một tình yêu có khả năng trao ban cho nhau được nuôi dưỡng bởi ân sủng của Đức Kitô. Nếu thay vào đó, những lợi ích cá nhân thắng thế trong đời sống đôi bạn, sự thỏa mãn riêng họ thắng thế, thì sự hiệp nhất của họ sẽ không thể tồn tại.

Và cùng một trang Tin Mừng nhắc nhớ chúng ta, với sự thực tế lớn lao, là người nam và người nữ được mời gọi để sống kinh nghiệm của mối quan hệ và tình yêu, có thể thực thi cách đáng buồn những cử chỉ vốn đặt kinh nghiệm ấy vào trong tình trạng khủng hoảng. Chúa Giêsu không nhìn nhận la tất cả mọi điều có thể dẫn đến việc phá vỡ mối quan hệ. Ngài làm thế để khẳng định kế hoạch của Thiên Chúa, mà trong đó sức mạnh và vẻ đẹp của mối quan hệ con người nổi bật. Giáo Hội, mặt khác, không mỏi mệt để khẳng định vẻ đẹp của gia đình như Kinh Thánh và Thánh Truyền mang lại. Đồng thời, Giáo Hội thực hiện một nỗ lực để có sự gần gũi mẫu tử của mình được cảm nhận bởi hết mọi người đang sống kinh nghiệm của các mối quan hệ đổ vỡ hay được thực hiện một cách đớn đau và mỏi mệt.

Cách hành động của chính Thiên Chúa với dân bất trung của Ngài – có nghĩa là, với chúng ta – dạy cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa có thể chữa lành tình yêu bị thương tổn qua lòng thương xót và sự tha thứ. Do đó, trong những hoàn cảnh như thế, Giáo Hội không yêu cầu ngay lập tức và chỉ có sự kết án. Trái lại, khi đối diện với quá nhiều thất bại hôn nhân đớn đau, Giáo Hội cảm thấy được mời gọi để sống sự hiện diện yêu thương, bác ái và thương xót của mình, để dẫn những tâm hồn bị thương tổn và mất mát về với Thiên Chúa.

Chúng ta hãy xin Mẹ Maria Đồng Trinh, xin Mẹ giúp các đôi bạn sống và hằng luôn đổi mới sự hiệp nhất của họ trong ơn ban nguyên gốc của Thiên Chúa.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)